Mandatorní výdaje České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mandatorní výdaje České republiky jsou povinné prostředky, které musí vláda vynaložit. Povinné jsou proto, že jsou stanoveny zákonem, jinou právní normou nebo vyplývají z jiných pevně daných smluvních závazků státu. Jejich výši proto nelze při plánování rozpočtu nijak měnit. Celkové mandatorní výdaje za rok 2015 byly přibližně 714 mld. Kč (17 % HDP).

Mandatorní výdaje nejsou jednotlivými státy světa sledovány v porovnatelné podobě, což je například způsobeno rozdílnou legislativou v jednotlivých státech, neexistuje tedy žádná společná definice těchto výdajů. Podle Ministerstva financí České republiky do mandatorních výdajů patří: mandatorní výdaje vyplývající ze zákona, ostatní mandatorní výdaje a tzv. quasi mandatorní výdaje. Mandatorní výdaje vyplývající ze zákona mají největší objem, a to zejména díky sociálním transferům, tedy sociální politice našeho státu.

Rozdělení mandatorních výdajů[editovat | editovat zdroj]

 • Mandatorní výdaje vyplývající ze zákona
  • Sociální transfery
  • Mandatorní výdaje dané zákonem
 • Ostatní mandatorní výdaje
  • Výdaje vyplývající z jiných právních norem
  • Výdaje vyplývající ze smluvních závazků
 • Kvazi-mandatorní výdaje

Mandatorní výdaje vyplývající ze zákona[editovat | editovat zdroj]

Celkem mandatorní výdaje vyplývající ze zákona za rok 2012 činily přibližně 650 mld. Kč. Jde především o sociální transfery Patří sem položky:

 1. Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců a mandatorních sociálních dotací
 2. Dávky důchodového pojištění (vč. ozbrojených složek)
 3. Dávky nemocenského pojištění
 4. Dávky státní sociální podpory
 5. Ostatní sociální dávky
 6. Podpory v nezaměstnanosti
 7. Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
 8. Mandatorní sociální dotace zaměstnavatelům
 9. Dávky sociální péče prostřednictvím OkÚ a obcí
 10. Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým
 11. Transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách
 12. Státní příspěvek na penzijní pojištění
 13. Platba státu na zdravotní pojištění
 14. Výdaje na dluhovou službu
 15. Poplatky dluhové služby vč. úmoru státního dluhu od r. 2008
 16. Majetková újma peněžních ústavů
 17. Příspěvek státu na podporu stavebního spoření
 18. Výdaje na volby a příspěvek politickým stranám
 19. Pozemkové úpravy
 20. Podpora exportu – MF, EGAP, ČEB
 21. Dotace státním fondům (od r. 2005 pouze správní výdaje SZIF
 22. Výběrová dětská rekreace-dětské domovy a ÚSP
 23. Úřad pro dohled na družstevními záložnami
 24. Obchod. a náhrad. za ztrátu na platu pro pracovníky HZS
 25. Soudní a mimosoudní rehab. a odškod. obětem trestné činnosti a ostatní náhrady
 26. Jednorázová peněžní náhrada příslušníkům zahr. armád
 27. Jednorázová částka účastníkům národního boje a dalším osobám
 28. Zdravotní péče azylantům a cizincům
 29. Majetková újma pojišťoven z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání
 30. Minimální povinný příděl do FKSP
 31. Úhrada ztráty z univerzální služby
 32. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ostatní mandatorní výdaje[editovat | editovat zdroj]

V roce 2012 celek činily 43 mld. Kč. Ostatní mandatorní výdaje dělíme na dvě skupiny: na mandatorní výdaje vyplývající z jiných právních norem a mandatorní výdaje vyplývající ze smluvních závazků. V porovnání s mandatorními výdaji vyplývajícími ze zákona nebo s quasi mandatorními výdaji mají tyto výdaje řádově menší objem, avšak to však neznamená, že by tvořily zanedbatelnou část rozpočtu.

 1. Státní podpora hypotečního úvěrování
 2. Novomanželské půjčky
 3. Vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
 4. Souhrnné pojištění vozidel
 5. Úhrada kurzových ztrát při splátkách
 6. Státní záruky a negarantované úvěry, správa železniční dopravní cesty
 7. Platba úroku za úvěry se zárukou
 8. Vládní úvěry
 9. Transfery mezinárodním organizacím, platby MMF, SB, Česko německý fond budoucnosti
 10. Vypořádání závazků ČR vůči VIA
 11. Odvody a příspěvky do rozpočtu EU

Quasi mandatorní výdaje[editovat | editovat zdroj]

Quasi mandatorní výdaje činily pro rok 2012 asi 200 mld Kč. Někdy též kvazi mandatorní výdaje (angl. quasi = skoro). Jsou to dlouhodobé záruky státu dané zákony. Quasi mandatorní výdaje jsou daleko méně zmiňovány než jiné mandatorní výdaje. Neznamená to však, že by tyto výdaje byly nedůležité nebo neznámé. Jsou významnou položkou výdajové strany státního rozpočtu.

 1. Aktivní politika zaměstnanosti
 2. Kap. min. obrany
 3. Zahraniční pomoc
 4. Mzdy OSS a příspěvek vč. pojištění a FKPS
 5. Platy duchovních a administrativních pracovníků
 6. Investiční pobídky

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Mandatorní výdaje. http://www.ospzv-aso.cz/addons/RHSD93/Priloha_c.2_-_Vyvoj_mandatornich_vydaju.pdf[nedostupný zdroj]