Státní rozpočet České republiky na rok 2014

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Státní rozpočet České republiky
na rok 2014
← 2013 – 2014 – 2015 →
Předkladatel Jan Fischer (nestraník)
Vláda Vláda Jiřího Rusnoka
Datum schválení 19. prosinec 2013
Účinnost zákona 1. leden 2014
Příjmy 1 098,2 mld. Kč (plán)
1 133,8 mld. Kč (skuteč.)
26,6 % HDP
Výdaje 1 210,2 mld. Kč (plán)
1 211,6 mld. Kč (skuteč.)
28,4 % HDP
Saldo -112,0 mld. Kč (plán)
-77,8 mld. Kč (skuteč.)
-1,8 % HDP
Dluh 1 663,7 mld. Kč (skuteč.)
39,0 % HDP
HDP 4 261 mld. Kč (skuteč.)
Webová stránka MFČR

Státní rozpočet České republiky na rok 2014 je zákon č. 475/2013 Sb. ze dne 19. prosince 2014, který nabyl účinnosti k 1. lednu 2014. Jedná se o plán hospodaření České republiky, přičemž jeho ústředním orgánem je Ministerstvo financí. Účet státního rozpočtu spravuje ČNB. Státní rozpočet na rok 2015 musel být sestaven, stejně jako státní rozpočet na jakýkoliv jiný rok, dle zákona o rozpočtových pravidlech.

Jedná se o jediný rozpočet, jež sestavila vláda Jiřího Rusnoka a jehož předkladatelem byl ministr financí Jan Fischer. Ten počítal se zvýšením schodku ze 100 mld. Kč v roce 2013 o 12 mld. Kč, přičemž absolutní výše státního dluhu měla během roku 2014 vzrůst o více než 113 mld. Kč na 1 794,7 mld. Kč, k čemuž nakonec nedošlo.[1]

Plán a plnění rozpočtu[editovat | editovat zdroj]

Příjmy, výdaje, saldo (v mld. Kč)
Daňové příjmy, provozní výdaje a investice (v mld. Kč)

Zákon o státním rozpočtu na rok 2014 počítal s úhrnnými příjmy ve výši 1 098,2 mld. Kč, úhrnnými výdaji 1 210,2 mld. Kč a s deficitem hospodaření 112,0 mld. Kč.[2]

Plnění příjmů k 31. prosinci 2014 dosáhlo 1 133,8 mld. Kč, což je o 35,6 mld. Kč více, než bylo plánováno. Na vyšším plnění oproti plánu se nejvíce podepsalo čerpání z evropských fondů, které dosáhlo hodnoty 89,5 mld. Kč (nejvyšší hodnota od vstupu do EU).[3]

Výdaje byly k 31. prosinci 2014 čerpány ve výši 1 211,6 mld. Kč, což je pouze o 1,4 mld. Kč více, než bylo rozpočtováno. Investice dosáhly v tomto roce úrovně ve výši 111,5 mld. Kč (meziročně více o 9,0 %), což souvisí s úspěšným čerpáním evropských fondů. Podíl investic na celkových výdajích tak činil 9,2 % (meziročně o 0,5 p. b. více).

Schodek pak byl oproti plánu nižší o 34,2 mld. Kč a dosáhl výše 77,8 mld. Kč (meziročně o 3,5 mld. Kč méně). Státní dluh České republiky ke konci roku 2014 činil 1663,7 mld. Kč, meziročně o 19,6 mld. Kč méně.

Úhrnná bilance státního rozpočtu za rok 2014 a srovnání s rokem 2013 (v mld. Kč)[4][editovat | editovat zdroj]

ukazatel 2014 2013 srovnání
schválený

rozpočet

skutečnost plnění

rozpočtu

rozdíl

skuteč. – plán

skutečnost 2014 / 2013 2014 – 2013
PŘÍJMY 1 098,24 1 133,83 103,2% 35,59 1 091,86 103,8% 41,97
- daňové 945,42 952,52 100,8% 7,10 922,40 103,3% 30,12
- nedaňové, dotace 152,82 181,31 118,6% 28,49 169,46 107,0% 11,85
VÝDAJE 1 210,24 1 211,61 100,1% 1,37 1 173,13 103,3% 38,48
- provozní 1 136,09 1 100,10 96,8% -35,99 1 070,81 102,7% 29,29
- investiční 74,15 111,51 150,4% 37,36 102,32 109,0% 9,19
SALDO -112,00 -77,78 69,4% 34,22 -81,26 95,7% 3,48

Plnění daňových příjmů (v mld. Kč)[5][editovat | editovat zdroj]

Na daňových příjmech se za rok 2014 vybralo pro státní rozpočet meziročně o 30,12 mld. Kč více (3,3 %), čímž daňové inkaso dosáhlo hodnoty 952,5 mld. Kč. Za tímto růstem stálo především inkaso pojistného na sociální zabezpečení (meziročně více o 10,7 mld. Kč), daně z přidané hodnoty (10,3 mld. Kč) a daně z příjmů právnických osob (7,9 mld. Kč). Naopak proti růstu inkasa působil výběr spotřebních daní, který se meziročně snížil o 2,4 mld. Kč (1,8 %).

ukazatel 2014 2013 srovnání
schválený

rozpočet

skutečnost plnění

rozpočtu

rozdíl

skut. – plán

skutečnost 2014 / 2013 2014 – 2013
CELKEM 945,42 952,52 100,8% 7,10 922,40 103,3% 30,12
Daňové (bez SZ) 562,64 569,59 101,2% 6,95 550,22 103,5% 19,37
- DPH 218,70 230,25 105,3% 11,55 219,96 104,7% 10,29
- spotřební daně 139,40 134,02 96,1% -5,38 136,45 98,2% -2,43
- DPFO 104,60 98,22 93,9% -6,38 94,49 103,9% 3,73
- DPPO 82,40 89,37 108,5% 6,97 81,48 109,7% 7,89
- majetkové daně 9,90 9,42 95,2% -0,48 9,08 103,7% 0,34
- ostatní 7,64 8,31 108,8% 0,67 8,76 94,9% -0,45
Pojistné na SZ 382,88 382,93 100,0% 0,05 372,19 102,9% 10,74

Čerpání výdajů podle kapitol (v mld. Kč)[6][7][editovat | editovat zdroj]

kapitola státního rozpočtu 2014 2013 srovnání
schválený

rozpočet

skutečnost plnění

rozpočtu

rozdíl

skut. – plán

skutečnost 2014 / 2013 2014 – 2013
301 Kancelář prezidenta republiky 0,35 0,35 100,0% 0,00 0,34 102,9% 0,01
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,08 1,12 103,7% 0,04 1,08 103,7% 0,04
303 Senát Parlamentu 0,52 0,47 90,4% -0,05 0,49 95,9% -0,02
304 Úřad vlády České republiky 0,73 0,71 97,3% -0,02 0,69 102,9% 0,02
305 Bezpečnostní informační služba 1,15 1,17 101,7% 0,02 1,09 107,3% 0,08
306 Ministerstvo zahraničních věcí 5,82 6,03 103,6% 0,21 5,76 104,7% 0,27
307 Ministerstvo obrany 41,99 41,07 97,8% -0,92 42,94 95,6% -1,87
308 Národní bezpečnostní úřad 0,31 0,34 109,7% 0,03 0,25 136,0% 0,09
309 Kancelář veřejného ochránce práv 0,09 0,10 111,1% 0,01 0,09 111,1% 0,01
312 Ministerstvo financí 16,76 16,54 98,7% -0,22 18,58 89,0% -2,04
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 525,16 519,68 99,0% -5,48 509,12 102,1% 10,56
314 Ministerstvo vnitra 53,68 55,79 103,9% 2,11 54,62 102,1% 1,17
315 Ministerstvo životního prostředí 64,88 34,83 53,7% -30,05 18,28 190,5% 16,55
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 11,71 20,22 172,7% 8,51 21,47 94,2% -1,25
321 Grantová agentura České republiky 3,46 3,43 99,1% -0,03 3,23 106,2% 0,20
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 35,01 37,35 106,7% 2,34 32,78 113,9% 4,57
327 Ministerstvo dopravy 43,88 41,51 94,6% -2,37 34,67 119,7% 6,84
328 Český telekomunikační úřad 0,74 0,62 83,8% -0,12 0,59 105,1% 0,03
329 Ministerstvo zemědělství 52,17 48,61 93,2% -3,56 52,35 92,9% -3,74
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 137,30 140,05 102,0% 2,75 138,44 101,2% 1,61
334 Ministerstvo kultury 10,42 10,93 104,9% 0,51 10,48 104,3% 0,45
335 Ministerstvo zdravotnictví 6,81 7,19 105,6% 0,38 7,37 97,6% -0,18
336 Ministerstvo spravedlnosti 22,12 21,71 98,1% -0,41 21,28 102,0% 0,43
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0,15 0,13 86,7% -0,02 0,13 100,0% 0,00
344 Úřad průmyslového vlastnictví 0,16 0,16 100,0% 0,00 0,16 100,0% 0,00
345 Český statistický úřad 0,93 1,16 124,7% 0,23 1,05 110,5% 0,11
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 2,76 2,83 102,5% 0,07 2,79 101,4% 0,04
348 Český báňský úřad 0,12 0,13 108,3% 0,01 0,12 108,3% 0,01
349 Energetický regulační úřad 0,22 0,19 86,4% -0,03 0,18 105,6% 0,01
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0,24 0,20 83,3% -0,04 0,21 95,2% -0,01
355 Ústav pro studium totalitních režimů 0,15 0,15 100,0% 0,00 0,15 100,0% 0,00
358 Ústavní soud 0,17 0,16 94,1% -0,01 0,14 114,3% 0,02
361 Akademie věd České republiky 4,45 4,45 100,0% 0,00 4,47 99,6% -0,02
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0,05 0,05 100,0% 0,00 0,05 100,0% 0,00
374 Správa státních hmotných rezerv 1,97 2,07 105,1% 0,10 2,18 95,0% -0,11
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0,38 0,32 84,2% -0,06 0,32 100,0% 0,00
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0,28 0,28 100,0% 0,00 0,28 100,0% 0,00
377 Technologická agentura ČR 2,96 2,92 98,6% -0,04 2,60 112,3% 0,32
381 Nejvyšší kontrolní úřad 0,50 0,44 88,0% -0,06 0,46 95,7% -0,02
396 Státní dluh 65,80 55,89 84,9% -9,91 57,84 96,6% -1,95
397 Operace státních finančních aktiv 1,64 0,21 12,8% -1,43 0,27 77,8% -0,06
398 Všeobecná pokladní správa 144,13 130,05 90,2% -14,08 124,44 104,5% 5,61
CELKEM 1210,24 1 211,61 100,1% 1,37 1 173,13 103,3% 38,48

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Ministerstvo financí České republiky [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-04-10]. Dostupné online. 
  2. INFO@AION.CZ, AION CS -. Zákony pro lidi [online]. Zákony pro lidi [cit. 2016-04-10]. Dostupné online. 
  3. Ministerstvo financí České republiky [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-04-10]. Dostupné online. 
  4. Schodek státního rozpočtu za rok 2015 je o 37 mld. nižší než plánovaný [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-04-09]. Dostupné online. 
  5. Schodek státního rozpočtu za rok 2015 je o 37 mld. nižší než plánovaný [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-04-09]. Dostupné online. 
  6. Zákon č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015. [cit. 2016-04-10]. Dostupné online.
  7. Státní závěrečný účet ČR za rok 2014 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-04-10]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]