Státní rozpočet České republiky na rok 2015

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Státní rozpočet České republiky
na rok 2015
← 2014 – 2015 – 2016 →
PředkladatelAndrej Babiš (ANO)
VládaVláda Bohuslava Sobotky
Datum schválení10. prosinec 2014
Účinnost zákona1. leden 2015
Příjmy1 118,5 mld. Kč (plán)

1 234,5 mld. Kč (skuteč.)

27,6 % HDP
Výdaje1 218,5 mld. Kč (plán)

1 297,3 mld. Kč (skuteč.)

29,0 % HDP
Saldo-100,0 mld. Kč (plán)

-62,8 mld. Kč (skuteč.)

-1,4 % HDP
Dluh1 673,0 mld. Kč (skuteč.)
37,4 % HDP
HDP4 472 mld. Kč (skuteč.)
Webová stránkaMFČR

Státní rozpočet České republiky na rok 2015 byl zákon č. 345/2014 Sb. ze dne 10. prosince 2014, který nabyl účinnosti k 1. lednu 2015. Jednalo se o plán hospodaření České republiky, přičemž jeho ústředním orgánem bylo Ministerstvo financí. Účet státního rozpočtu spravuje ČNB. Státní rozpočet na rok 2015 musel být sestaven, stejně jako státní rozpočet na jakýkoliv jiný rok, dle zákona o rozpočtových pravidlech.

Jednalo se o první rozpočet, který sestavila vláda Bohuslava Sobotky a jehož předkladatelem byl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Počítal se snížením schodku ze 112 mld. Kč v roce 2014 o 12 mld. Kč, přičemž absolutní výše státního dluhu měla zůstat ke konci roku 2015 neměnná oproti konci roku 2013.[1]

Plán a plnění rozpočtu[editovat | editovat zdroj]

Příjmy, výdaje, saldo (v mld. Kč)
Daňové příjmy, provozní výdaje a investice (v mld. Kč)

Zákon o státním rozpočtu na rok 2015 počítal s úhrnnými příjmy ve výši 1 118,5 mld. Kč, úhrnnými výdaji 1 218,5 mld. Kč a s deficitem hospodaření 100,0 mld. Kč.

Plnění příjmů k 31. prosinci 2015 dosáhlo 1 234,5 mld. Kč, což je o 116,1 mld. Kč více, než bylo plánováno. Na vysokém plnění oproti plánu se nejvíce podepsalo čerpání z evropských fondů, které dosáhlo hodnoty 139,7 mld. Kč, což bylo meziročně o 50,2 mld. Kč více.[2]

Výdaje byly k 31. prosinci 2015 čerpány ve výši 1 297,3 mld. Kč, což je o 78,9 mld. Kč více, než bylo rozpočtováno. Investice dosáhly v tomto roce rekordní úrovně (nejvyšší od roku 1993) 176,3 mld. Kč (meziročně více o 58,1 %), což souvisí s úspěšným čerpáním evropských fondů. Podíl investic na celkových výdajích tak činil 13,6 % (meziročně o 4,4 p. b. více).

Schodek pak byl oproti plánu nižší o 37,2 mld. Kč a dosáhl výše 62,8 mld. Kč (meziročně o 15,0 mld. Kč méně). Státní dluh České republiky ke konci roku 2015 činil 1673,0 mld. Kč, meziročně o 9,3 mld. Kč více.

Úhrnná bilance státního rozpočtu za rok 2015 a srovnání s rokem 2014 (v mld. Kč)[3][editovat | editovat zdroj]

ukazatel 2015 2014 srovnání
schválený

rozpočet

skutečnost plnění

rozpočtu

rozdíl

skuteč. - plán

skutečnost 2015 / 2014 2015 - 2014
PŘÍJMY 1 118,46 1 234,52 110,4 % 116,06 1 133,83 108,9 % 100,69
- daňové 975,76 1 001,23 102,6 % 25,47 952,52 105,1 % 48,71
- nedaňové, dotace 142,70 233,29 163,5 % 90,59 181,31 128,7 % 51,98
VÝDAJE 1 218,46 1 297,32 106,5 % 78,86 1 211,61 107,1 % 85,71
- provozní 1 142,63 1 121,08 98,1 % -21,55 1 100,10 101,9 % 20,97
- investiční 75,83 176,25 232,4 % 100,42 111,51 158,1 % 64,74
SALDO -100,00 -62,80 62,8 % 37,20 -77,78 80,7 % 14,98

Plnění daňových příjmů (v mld. Kč)[4][editovat | editovat zdroj]

Na daňových příjmech se za rok 2015 vybralo pro státní rozpočet meziročně o 48,7 mld. Kč více (5,1 %), čímž daňové inkaso dosáhlo historicky nejvyšší hodnoty a to 1 001,23 mld. Kč. Za tímto růstem stálo především inkaso pojistného na sociální zabezpečení (meziročně více o 21,7 mld. Kč), ně z příjmů právnických osob (10,2 mld. Kč), spotřebních daní (9,0 mld. Kč) a daně z přidané hodnoty (6,4 mld. Kč).

ukazatel 2015 2014 srovnání
schválený

rozpočet

skutečnost plnění

rozpočtu

rozdíl

skut. - plán

skutečnost 2015 / 2014 2015 - 2014
CELKEM 975,76 1 001,23 102,6 % 25,47 952,52 105,1 % 48,71
Daňové (bez SZ) 575,08 596,65 103,8 % 21,57 569,59 104,8 % 27,06
- DPH 229,30 236,63 103,2 % 7,33 230,25 102,8 % 6,39
- spotřební daně 135,40 142,97 105,6 % 7,57 134,02 106,7 % 8,95
- DPFO 104,80 103,05 98,3 % -1,75 98,22 104,9 % 4,84
- DPPO 89,00 99,57 111,9 % 10,57 89,37 111,4 % 10,20
- majetkové daně 9,50 6,79 71,5 % -2,71 9,42 72,1 % -2,63
- ostatní 7,08 7,64 107,9 % 0,56 8,31 91,9 % -0,67
Pojistné na SZ 400,67 404,58 101,0 % 3,91 382,93 105,7 % 21,66

Čerpání výdajů podle kapitol (v mld. Kč)[5][6][editovat | editovat zdroj]

Čerpání výdajů státního rozpočtu podle kapitol bude doplněno ke konci května 2016, jakmile Ministerstvo financí České republiky tato čísla zveřejní.

kapitola státního rozpočtu 2015 2014 srovnání
schválený

rozpočet

skutečnost plnění

rozpočtu

rozdíl

skut. - plán

skutečnost 2015 / 2014 2015 - 2014
301 Kancelář prezidenta republiky 0,39 0,35
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,07 1,12
303 Senát Parlamentu 0,52 0,47
304 Úřad vlády České republiky 0,89 0,71
305 Bezpečnostní informační služba 1,21 1,17
306 Ministerstvo zahraničních věcí 6,38 6,03
307 Ministerstvo obrany 43,78 41,07
308 Národní bezpečnostní úřad 0,33 0,34
309 Kancelář veřejného ochránce práv 0,11 0,10
312 Ministerstvo financí 17,29 16,54
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 533,28 519,68
314 Ministerstvo vnitra 55,07 55,79
315 Ministerstvo životního prostředí 9,41 34,83
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 14,79 20,22
321 Grantová agentura České republiky 3,68 3,43
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 38,73 37,35
327 Ministerstvo dopravy 35,74 41,51
328 Český telekomunikační úřad 0,77 0,62
329 Ministerstvo zemědělství 53,76 48,61
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 135,90 140,05
334 Ministerstvo kultury 10,89 10,93
335 Ministerstvo zdravotnictví 6,80 7,19
336 Ministerstvo spravedlnosti 23,39 21,71
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0,15 0,13
344 Úřad průmyslového vlastnictví 0,17 0,16
345 Český statistický úřad 0,93 1,16
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 2,83 2,83
348 Český báňský úřad 0,14 0,13
349 Energetický regulační úřad 0,24 0,19
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0,24 0,20
355 Ústav pro studium totalitních režimů 0,16 0,15
358 Ústavní soud 0,18 0,16
361 Akademie věd České republiky 4,52 4,45
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0,05 0,05
374 Správa státních hmotných rezerv 2,25 2,07
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0,36 0,32
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0,27 0,28
377 Technologická agentura ČR 2,89 2,92
381 Nejvyšší kontrolní úřad 0,52 0,44
396 Státní dluh 64,47 55,89
397 Operace státních finančních aktiv 1,81 0,21
398 Všeobecná pokladní správa 142,12 130,05
CELKEM 1 218,46 1 297,32 106,5 % 78,86 1 211,61 107,1 % 85,71

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2015 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-04-10]. Dostupné online. 
  2. Tisková konference k výsledkům rozpočtového roku 2015 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-04-10]. Dostupné online. 
  3. Schodek státního rozpočtu za rok 2015 je o 37 mld. nižší než plánovaný [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-04-09]. Dostupné online. 
  4. Schodek státního rozpočtu za rok 2015 je o 37 mld. nižší než plánovaný [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-04-09]. Dostupné online. 
  5. Zákon č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015. [cit. 2016-04-10]. Dostupné online.
  6. Státní závěrečný účet ČR za rok 2014 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-04-10]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]