Přeskočit na obsah

Státní fondy České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Státní fondy České republiky jsou právnickými osobami, které sdružují majetek k určitému účelu. Jejich účelem je důsledné oddělení majetku pocházejícího z některých vázaných zdrojů, například strukturálních fondů Evropské unie nebo speciálních poplatků či výnosů.

Seznam fondů[editovat | editovat zdroj]

Současné fondy[editovat | editovat zdroj]

Zaniklé fondy[editovat | editovat zdroj]

Podle stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství majetek akciových společností, obecně prospěšných společností, nadací, nadačních fondů, sdružení a zájmových sdružení právnických osob, v nichž má stát majetkovou účast nebo členství nebo je jejich zakladatelem, se z hlediska trestního práva nepovažuje za majetek státu.[1]

12. května 2006 vetoval prezident republiky Václav Klaus novelu zákona 241/1992 Sb., protože v kinematografii neshledává oproti jiným oblastem kultury, sportu a podnikání zvláštní veřejný zájem a návrh zákona měl další závažné nedostatky.[2]

V červenci 2008 vláda podpořila návrh ministra kultury na zrušení státního fondu kultury. K jeho majetku patří například kubistický Dům U Černé Matky Boží, palác U Hybernů a Národní dům na Vinohradech.[3]

Zrušení pozemkového fondu navrhovalo Ministerstvo financí ČR již v roce 2003 v rámci reformy veřejných financí současně se zrušením Fondu národního majetku a České konsolidační agentury, protože všechny tři tyto instituce byly určeny pro specifický účel v rámci transformačního procesu. Vláda tehdy na základě žádosti ministra zemědělství Jaroslava Palase rozhodla o prodloužení činnosti pozemkového fondu do konce roku 2009.[4] Ministr zemědělství a zároveň předseda prezidia fondu Petr Gandalovič v lednu 2008 označil skončení činnosti fondu v roce 2009 za nereálné, navrhl prodloužení jeho činnosti do konce roku 2012 a namísto jeho zániku jen jeho transformaci v novou, menší instituci.[5]

V roce 2012 Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil, že prověřil hospodaření v letech 2008 až 2010 u 4 ze 6 existujících státních fondů, a to Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu životního prostředí České republiky, Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a Státního fondu kultury České republiky. V tiskové zprávě uvedl, že kontrolované státní fondy více či méně neplní své poslání. Například fond kultury České republiky už šest let neposkytl jedinou dotaci na kulturní projekty, protože všemi svými příjmy splácel státu dřívější dotaci po krachu loterie Česká lotynka, a uzavřel několik pochybných smluv. Fond prý nefungoval proto, Poslanecká sněmovna od roku 2006 do roku 2011 nezvolila členy Rady tohoto fondu. Státní fond životního prostředí nebyl schopen dohledat mobilní majetek v hodnotě 2,8 milionu korun a podivně hospodařil s nemovitostmi.[6]

Navržené fondy[editovat | editovat zdroj]

Rada Asociace krajů České republiky v květnu 2008 navrhla zřídit Státní fond obnovy vodohospodářské infrastruktury.[7]

V roce 2002 Poslanecká sněmovna zamítla poslanecký návrh na zřízení Státního fondu rozvoje lesního hospodářství ČR, vláda návrh také odmítla.[8]

Československé fondy[editovat | editovat zdroj]

V poválečném Československu existovaly Fond národní obnovy a Národní pozemkový fond.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon o majetku ČR)

Související články[editovat | editovat zdroj]