Seznam prezidentských vet Miloše Zemana

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prezidentské veto je v právním řádu České republiky jednou z absolutních pravomocí prezidenta republiky, která vyplývá z článku 50 Ústavy ČR. Prezident má možnost s odůvodněním vrátit zákon schválený parlamentem zpět k novému projednání (suspenzivní veto). Poslanecká sněmovna může setrvat na původním návrhu zákona a přehlasovat prezidentské veto nadpoloviční většinou všech poslanců.

Podpis Miloše Zemana

Třetím prezidentem v historii samostatné České republiky je Miloš Zeman. Toto je chronologicky řazený seznam zákonů vrácených prezidentem Milošem Zemanem v průběhu jeho funkčního období od 8. března 2013.[p 1]

V předvolebních rozhovorech uváděl, že by chtěl vetovat zákony co nejméně, především jen legislativní zmetky. Přednostně by chtěl své námitky vznášet při zasedáních vlády a v parlamentu. Praxi, kdy jeho předchůdci ve výjimečných případech některé zákony nevetovali, ale ani nepodepsali, označil za alibismus nedůstojný úřadu prezidenta, ke kterému by se nechtěl uchýlit.[1][2] Obdobný postoj k vetu znovu zopakoval ve svém projevu k senátorům proneseném již po svém nástupu do funkce, 21. března 2013.[3]

Chronologický přehled[editovat | editovat zdroj]

Poslanecká sněmovna PČR, 6. volební období 2010–2013[editovat | editovat zdroj]

Poslanecká sněmovna zahájila činnost na své ustavující schůzi 22. června 2010.[4] I když se vítěznou stranou stala ČSSD s 56 poslaneckými mandáty, premiér Petr Nečas (ODS) sestavil zpočátku relativně silnou většinovou koaliční vládu s TOP 09 a Věcmi veřejnými. Později, po rozštěpení Věcí veřejných, tuto stranu ve vládě vystřídala jedna z jejích frakcí, nově založená strana LIDEM. Dne 8. března 2013 nahradil Václava Klause v úřadu Miloš Zeman, zvolený v lednu v první přímé volbě českého prezidenta.[5] Po vypuknutí aféry kolem „kauzy Nagyová“ podal premiér Nečas dne 17. června 2013 demisi.[6]

Pořadí[p 2] Datum vrácení a prezidentovo odůvodnění Zákon schválený parlamentem dne Vrácený zákon Sněmovní tisk č. Hlasování sněmovny[p 3] Vyhlášení ve Sbírce zákonů
A N Z
Vláda Petra Nečase (13. července 201010. července 2013)
1. 20130502a2. května 2013

Senát PČR obdržel a schválil vinou legislativního odboru Poslanecké sněmovny chybnou verzi zákona, která obsahovala i sněmovnou zamítnutý pozměňovací návrh. Byl tím porušen Jednací řád Poslanecké sněmovny.[7][8]

20130427a27. dubna 2013 kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 730[9] 20130514a14. května 2013
byl zamítnut,[10] vláda předložila nový návrh,[11] sněmovna jej projednala ve zrychleném režimu (sněmovní tisk č. 998[12]), senát se jím nezabýval[13] a 21. června byl vyhlášen pod č. 169/2013 Sb.[14]
1 103 51
Vláda Jiřího Rusnoka (13. července 201329. ledna 2014)
Prezident v tomto období nevetoval žádný zákon.

Poslanecká sněmovna PČR, 7. volební období 2013–2017[editovat | editovat zdroj]

Poslanecká sněmovna zahájila činnost na své ustavující schůzi 25. listopadu 2013.[15] Po dlouhém povolebním vyjednávání prezident jmenoval koaliční vládu vedenou sociálním demokratem Bohuslavem Sobotkou dne 29. ledna 2014.

Pořadí[p 2] Datum vrácení a prezidentovo odůvodnění Zákon schválený parlamentem dne Vrácený zákon Sněmovní tisk č. Hlasování sněmovny[p 3] Vyhlášení ve Sbírce zákonů
A N Z
Vláda Bohuslava Sobotky (od 29. ledna 2014)
2. 20141008a8. října 2014

Prezident odkázal na svůj projev ve sněmovně, v němž mimo jiné odmítl tzv. politické náměstky. Vyjádřil i ústavněprávní pochybnosti k nestandardní proceduře jeho projednávání ad.[16][17][18][p 4]

20141001a1. října 2014 o státní službě 71[23] 20141024a24. října 2014
byl přijat[24]
20141106a6. listopadu 2014
234/2014 Sb.[25]
Prezident podal 7. listopadu 2014 návrh Ústavnímu soudu na zrušení zákona, ten však 30. června 2015 zrušil jen jedno jeho ustanovení, jinak návrh zamítl.[26]
123 12 31
3. 20141008a8. října 2014

Zákon by dle prezidenta znamenal faktickou likvidaci „lesních školek“. Navíc je nepřípustně retroaktivní – obsahuje ustanovení, dle kterého by nabýval účinnosti ještě před vyhlášením ve Sbírce zákonů.[27][28]

20140923a23. září 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 82[29] 20141104a4. listopadu 2014
byl přijat,[30]
vládní koalice přislíbila rychlou novelu, která by řešila výtku ohledně „lesních školek“.[31]
20141114a14. listopadu 2014
247/2014 Sb.[32]
101 55 11
4. 20160504a4. května 2016

Prezident přejal argumentaci Svazu měst a obcí, odmítl změnu spádových obvodů mateřských škol a přijímání už 2letých dětí do nich.[33][34]

20160420a20. dubna 2016 kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 611[35] 20160524a24. května 2016
byl přijat[36]
20160608a8. června 2016
178/2016 Sb.[37]
106 64 6
5. 20161219a19. prosince 2016

Ustanovení § 4a až 4c zákona, která omezují některé veřejné funkcionáře v podnikání, podle prezidenta nepřiměřeně zasahují do svobod jednotlivce a jeho základních práv a jejich prostřednictvím má být ovlivněna volná soutěž politických stran.[38][39]

20161129a29. listopadu 2016 kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 564[40] 20170111a11. ledna 2017
byl přijat[41][42]
20170125a25. ledna 2017
14/2017 Sb.[43]
129 49 7
6. 20161220a20. prosince 2016

Prezident nesouhlasil s přeřazením novin a časopisů do druhé snížené sazby DPH, protože by to mělo dopad na státní rozpočet a zvýšení jejich prodejnosti tímto způsobem pokládal za nereálné.[44]

20161214a14. prosince 2016 kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 596[45] 20170110a10. ledna 2017
byl přijat[46]
20170214a14. února 2017
33/2017 Sb.[47]
133 30 19
7. 20170310a10. března 2017

Prezident se obával o omezování a dlouhodobě úplné potlačení zájmů obcí a obyvatel, návštěvníků a dalších subjektů působících v národním parku Šumava.[48][49][p 5]

20170301a1. března 2017 kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 501[50] 20170404a4. dubna 2017
byl přijat[53]
20170420a20. dubna 2017
123/2017 Sb.[54]
117 18 14
Dne 5. května 2014 prezident Zeman také uvedl, že vetuje senátní návrh zákona o Národním parku Šumava, bude-li parlamentem schválen.[55] Poslanecká sněmovna návrh obdržela počátkem července a zařadila k projednání jako sněmovní tisk č. 250; návrh zákona byl v prvním čtení zamítnut.[56]

Dne 21. srpna 2014 také uvedl podmínky, při jejichž splnění by nevetoval návrh zákona o státním rozpočtu. Rozhodujícími kritérii měly být vyšší růst investic než růst spotřeby domácností a větší růst spotřeby domácností než růst spotřeby vlády.[57]

Dne 1. prosince 2014 uvedl, že by vetoval zákon, kterým by zákonodárci navýšili své, čtyři roky zmrazené, platy o 14,4 %, pokud by byl parlamentem schválen.[58] Sněmovna 5. prosince schválila zvýšení o pouhá 2,9 %.[59]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Počítáno je datum složení prezidentského slibu, nikoli datum zvolení v přímé volbě.
 2. a b Jde o pořadí/počet vet, což se nemusí shodovat s počtem vetovaných zákonů. V některých případech prezident vetoval současně dvojici zákonů, které byly předloženy a projednávány ve vzájemné souvislosti jako celek. Takové případy jsou započítány jako jedno veto.
 3. a b Hlasování sněmovny: A – hlasující pro návrh, N – hlasující proti návrhu, Z – zdrželi se hlasování. Pro přehlasování suspenzivního veta prezidenta republiky je třeba minimálně 101 poslanců.
 4. Už v polovině srpna 2014 prezident uvedl, že by mohl navržený služební zákon vetovat, pokud z něj nebudou vypuštěni tzv. političtí náměstci.[19][20] Poslanecká sněmovna návrh projednávala už od ledna téhož roku a 27. srpna jej vrátila z 3. čtení zpět do čtení druhého, v němž mohou být předkládány pozměňovací návrhy.[21][22]
 5. Vláda v červnu 2015 předložila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny rozšiřující bezzásahové zóny v národních parcích, který Poslanecká sněmovna schválila jako sněmovní tisk č. 501 až v prosinci 2016 a Senát jí v lednu 2017 návrh vrátil s pozměňovacími návrhy, které by naopak zvýšily práva obcí na území národních parků. Miloš Zeman vystoupil 21. února 2017 ve sněmovně, aby podpořil senátní návrhy změn, a při té příležitosti prohlásil, že pokud by poslanci schválili původní podobu bez úprav Senátu, zákon by vetoval.[50][51] Poslanecká sněmovna však schválila návrh zákona 1. března 2017 nadpoloviční většinou 117 hlasů.[52]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. KUNŠTEK, Martin. Miloš Zeman: Zákaz kouření v hospodách bych vetoval!. Britská listy [online]. 2013-01-04 [cit. 2013-03-27]. Dostupné online. 
 2. ČTK. Názory Schwarzenberga a Zemana na vybrané problémy. českénoviny.cz [online]. 2013-01-12 [cit. 2013-03-27]. Dostupné online. Webový archiv [1]. 
 3. HUSÁROVÁ, Lucie; KOZMOVÁ, Kateřina; NOVÁČEK, Petr; HARTMAN, Petr. Miloš Zeman promluvil k senátorům. Navrhl změnu volebního zákona. Český rozhlas [online]. 2013-03-21 [cit. 2016-12-19]. Dostupné online. 
 4. PČR, PS 2010-: Stenoprotokoly: Pořad 1. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 5. Novinky, Právo. ON-LINE: Miloš Zeman složil slib a ujal se úřadu prezidenta. Novinky.cz [online]. 2013-3-8 [cit. 2013-3-8]. Dostupné online. 
 6. Volby zatím ne? Prezident požádal Nečase, aby kabinet vládl do jmenování nové vlády. iHNED.cz [online]. 2013-06-17 [cit. 2013-06-17]. Dostupné online. 
 7. Stanovisko prezidenta k tisku 730/0 [PDF online]. 2013-05-02 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 8. BURIANOVÁ, Hana. Prezident vetoval novelu zákona o odpadech [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2013-05-02 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 9. Sněmovní tisk č. 730 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 10. Záznam o 93. hlasování 53. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20130514a14. května 2013, o novele zákona o odpadech.
 11. Novinky; ČTK. Zeman poprvé použil veto, nepodepsal novelu o odpadech. Novinky.cz [online]. 2013-05-02 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 12. Sněmovní tisk č. 998 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 13. USNESENÍ SENÁTU z 10. schůze, konané dne 16. května 2013 [online]. Senát PČR, 2013-05-16 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 14. Zákon č. 169/2013 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
 15. PČR, PS 2010-: Stenoprotokoly: Pořad 1. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2014-02-17]. Dostupné online. 
 16. Stanovisko prezidenta k tisku 71/0 [PDF online]. 2014-10-08 [cit. 2014-10-08]. Dostupné online. 
 17. OVČÁČEK, Jiří. Prezident vetoval zákon o státní službě [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2014-10-08 [cit. 2014-10-08]. Dostupné online. 
 18. ČT24, ČTK. Prezident vetoval novelu služebního zákona. Česká televize [online]. 2014-10-08, rev. 2014-10-08 [cit. 2014-10-08]. Dostupné online. 
 19. ČTK. Zeman asi bude kvůli politickým náměstkům vetovat služební zákon. České noviny.cz [online]. 2014-08-16 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 20. ČTK. Když nebudou političtí náměstci, Zeman služební zákon nevetuje. České noviny.cz [online]. 2014-08-18 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 21. Stenografický zápis 12. schůze, 27. srpna 2014 [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2014-08-27 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 22. Usnesení Poslanecké sněmovny z 12. schůze 27. srpna 2014 [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2014-08-27 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 23. Sněmovní tisk č. 71 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 24. Záznam o 59. hlasování 19. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20141024a24. října 2014, o zákonu o státní službě.
 25. Zákon č. 234/2014 Sb. a usnesení Poslanecké sněmovny č. 235/2014 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 26. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 21/14, [cit. 2015-07-09]. Dostupné online.
 27. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky vetoval zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2014-10-08 [cit. 2014-10-08]. Dostupné online. 
 28. ČT24, ČTK. Zeman vetoval zákon o dětské skupině, chce zachovat lesní školky. Česká televize [online]. 2014-10-08, rev. 2014-10-08 [cit. 2014-10-08]. Dostupné online. 
 29. Sněmovní tisk č. 82 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 30. Záznam o 129. hlasování 19. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20141104a4. listopadu 2014, o zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
 31. KOPECKÝ, Josef. Dětské skupiny vzniknou, poslanci přehlasovali Zemanovo veto. iDNES.cz [online]. 2014-11-04 [cit. 2014-11-05]. Dostupné online. 
 32. Zákon č. 247/2014 Sb. a usnesení Poslanecké sněmovny č. 248/2014 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 33. ZEMAN, Miloš. Dopis prezidenta republiky předsedovi Poslanecké sněmovny ve věci veta novely školského zákona [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2016-05-04 [cit. 2016-05-04]. Dostupné online. 
 34. Domácí redakce; HRONOVÁ, Markéta. Zeman vetoval školský zákon. Vadí mu školka pro dvouleté i inkluze. Valachová je zklamaná. Aktuálně.cz [online]. Rev. 2016-05-04 [cit. 2016-05-04]. Dostupné online. 
 35. Sněmovní tisk č. 611 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 36. Záznam o 25. hlasování 47. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20160524a24. května 2016, o zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 37. Zákon č. 178/2016 Sb. a usnesení Poslanecké sněmovny č. 179/2016 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 38. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky vetoval zákon o střetu zájmů [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2016-12-19 [cit. 2016-12-19]. Dostupné online. 
 39. KOTTOVÁ, Anna; JADRNÝ, Petr. Zeman vetoval 'lex Babiš'. Je namířen na politického konkurenta, tvrdí. Český rozhlas [online]. 2016-12-19 [cit. 2016-12-19]. Dostupné online. 
 40. Sněmovní tisk č. 564 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 41. NEPRAŠOVÁ, Veronika; BARTONÍČEK, Radek. Lex Babiš bude platit, poslanci po průtazích přehlasovali Zemana. Jsou to zoufalci, řekl šéf ANO. Aktuálně.cz [online]. 2017-01-11 [cit. 2017-01-11]. Dostupné online. 
 42. Záznam o 21. hlasování 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20170111a11. ledna 2017, o zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 43. Zákon č. 14/2017 Sb. a usnesení Poslanecké sněmovny č. 15/2017 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 44. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky vetoval zákon o dani z přidané hodnoty [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2016-12-20 [cit. 2016-12-20]. Dostupné online. 
 45. Sněmovní tisk č. 596 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 46. Záznam o 16. hlasování 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20170110a10. ledna 2017, o zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 47. Zákon č. 33/2017 Sb. a usnesení Poslanecké sněmovny č. 34/2017 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 48. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky vetoval zákon o ochraně přírody a krajiny [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2017-03-10 [cit. 2017-03-17]. Dostupné online. 
 49. ČTK. Zeman vetoval novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Vadí mu nepřiměřená absolutizace environmentálních hledisek. Ekolist.cz [online]. 2017-03-10 [cit. 2017-03-16]. Dostupné online. 
 50. a b Sněmovní tisk č. 501 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 51. ČTK. Zeman se postavil proti zvětšování bezzásahových zón na Šumavě. Lidovky.cz [online]. 2017-02-21 [cit. 2017-02-21]. Dostupné online. 
 52. Stenoprotokoly › 55. schůze › Středa 1. března 2017 [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2017-03-01 [cit. 2017-03-17]. Dostupné online. 
 53. Záznam o 45. hlasování 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20170404a4. dubna 2017, o novele zákona o ochraně přírody a krajiny.
 54. Zákon č. 123/2017 Sb. a usnesení Poslanecké sněmovny č. 124/2017 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 55. ČTK. Zeman chce vetovat senátní návrh zákona o NP Šumava. České noviny.cz [online]. 2014-05-05 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 56. Sněmovní tisk č. 250 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 57. ČTK. Zeman vyjmenoval podmínky, za nichž nebude vetovat návrh rozpočtu. České noviny.cz [online]. 2014-08-21 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 58. WIRNITZER, Jan; DANĚK, Jan. Zvýšení platů politiků o 14,4 % chce Zeman vetovat. Nenažranost, řekl. iDNES.cz [online]. 2014-12-01 [cit. 2014-12-02]. Dostupné online. 
 59. ČT24. Dohady končí. Platy politiků vzrostou o necelá tři procenta. Česká televize [online]. 2014-12-05 [cit. 2014-12-05]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]