Přeskočit na obsah

Trestní řád (Československo, 1961)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Trestní řád
Předpis státu
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
ČeskoČesko Česko
SlovenskoSlovensko Slovensko (1961–2005)
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu141/1961 Sb.
Obvyklá zkratkaTrŘ / tr. ř.
Údaje
AutorNárodní shromáždění ČSSR
Schváleno29. 11. 1961
Platnost9. 12. 1961
Účinnost1. 1. 1962
Související předpisy
trestní zákoník
Oblast úpravy
trestní řízení
trestní právo procesní

Trestní řád (ve zkratce TrŘ nebo tr. ř.) je zkrácené označení pro zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jde o zákoník trestního práva procesního, který uceleným způsobem upravuje normy trestního řízení. Tímto právním předpisem se zejména vymezuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při zjišťování trestných činů, jejich pachatelů a potrestání těchto pachatelů. Zákon také stanoví práva a povinnosti osoby, proti které se řízení vede, a dalších osob zúčastněných na řízení (svědci, obhájci, znalci, tlumočníci apod.).

Původní podoba trestního řádu byla mnohokrát měněna a upravována pozdějšími zákony, od roku 1961 do listopadu 1989 bylo pouze devět novelizací, v následujícím období do konce roku 2019 už ale bylo vydáno dalších 99 novelizačních zákonů a do textu zákona rovněž desetkrát zasáhl svými nálezy Ústavní soud. A zatímco původní trestní zákon z roku 1961 byl v roce 2010 zrušen a nahrazen novým trestním zákoníkem, trestní řád zůstal platným pramenem českého trestního práva.

Systematika zákona[editovat | editovat zdroj]

Český trestní řád se člení na pět částí:

  1. Společná ustanovení – vymezuje účel zákona, základní zásady trestního řízení, práva a povinnosti osob zúčastněných na řízení, obecné záležitosti úkonů trestního řízení, postup při zajišťování osob a věcí, postup při dokazování, způsoby rozhodování
  2. Přípravné řízení – upravuje postup před zahájením trestního stíhání, vyšetřování, rozhodování v přípravném řízení a dozor státního zástupce nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení
  3. Řízení před soudem – týká se stadií předběžného projednání obžaloby, hlavního líčení, řízení o řádných i mimořádných opravných prostředcích a výkonu trestů a ochranných opatření
  4. Některé úkony souvisící s trestním řízením – obsahuje úpravu řízení v případě milosti a amnestie, dále upravuje právní styk s cizinou
  5. Přechodná a závěrečná ustanovení

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]