Proroctví svatého Malachiáše

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Proroctví o papežích, někdy nazývané i Proroctví o posledním papeži, je připisováno sv. Malachiášovi a jedná se o seznam 112 krátkých frází v latině. Každá z frází jakoby popisuje jednoho z římsko-katolických papežů, počínaje papežem Celestýnem II. (zvoleným do úřadu r. 1143) a konče posledním (patrně později přidaným) papežem, jmenovaným jako "Petr Římský" - Petrus Romanus, jehož pontifikát skončí zničením Říma.

Původ[editovat | editovat zdroj]

Proroctví bylo poprvé vydáno roku 1595 Ardnoldem de Wyon, benediktinským historikem, jako část jeho knihy Lignum Vitæ (Strom života). Wyon připisoval tento seznam Sv. Malachiášovi (vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair, (1095 - 1148), biskupu z irského Armagh. Podle legendy byl roku 1139 Malachiáš navštívit v Římě papeže Inocence II. Za svého pobytu v Římě měl Malachiáš údajně vidění budoucích papežů, které zaznamenal ve formě zakódovaných frází. Tento rukopis byl pak uložen v římském archívu, kde ležel zapomenut až do svého znovuobjevení kolem roku 1590.[zdroj?]

Na druhé straně ale v Malachiášově životopise od Bernarda z Clairvaux není o proroctví jediná zmínka a není ani zmíněno nikde jinde před vydáním roku 1595. Některé zdroje, včetně posledních vydání Catholic Encyclopedia,[1] naznačují že proroctví je podvrhem z konce 16. století. Jiné zdroje zase uvádí, že bylo napsáno Nostradamem a připsáno Malachiášovi aby autor nebyl pronásledován. Zastánci proroctví (jako spisovatel John Hogue, autor populární knihy "Poslední papež" - The Last Pope) obecně uvádí, že i když je autorství proroctví nejisté, věštba samotná je stále platná.[zdroj?]

Výklad[editovat | editovat zdroj]

Výklad jednotlivých hesel je obecně založen na nalezení souvislostí mezi heslem a místem narození papežů, jejich osobními erby či událostmi proběhlými během jejich pontifikátu. Například první heslo, Ex castro Tiberis (Ze zámku na Tiberu), odpovídá místu narození papeže Celestýna II. v Città di Castello ležícím na Tiberu. Papež Klement XIII., jenž byl popsán heslem Rosa Umbriae (Růže z Umbrie) užíval znaku růže jako osobního erbu (jeho oficiální znak růži neobsahoval, ani neměl žádný významný vztah k Umbrii, pouze byl krátce papežským guvernérem v Rieti, jež bylo v té době součástí Umbrie.[zdroj?]

V současnosti mnozí interpreti prorocké literatury obrací svou pozornost právě k tomuto proroctví převážně ze dvou hlavních důvodů: protože uspěli v hledání souvislostí mezi proroctvími a současnými papeži[zdroj?] a protože se údajná věštba začíná naplňovat.[zdroj?] Výklady k jednotlivým heslům, které byly provedeny před nastoupením konkrétního papeže do úřadu, se totiž až na výjimky ukazují jako velmi přiléhavé. Jisté pochybnosti vnáší jen období 16. století, kdy podle některých zdrojů mohly být některé fráze proroctví zmanipulovány.

Papeži Janu Pavlu II. (1978–2005) náleží v seznamu 110. místo a heslo „De labore solis“ („Z námahy slunce“), což bývá dáváno do souvislosti s jeho neúnavnými cestami do celého světa a především s faktem, že v den jeho narození i v den jeho pohřbu nastalo zatmění Slunce. U předposledního papeže Benedikta XVI. (2005–2013) je uvedeno heslo „Gloria olivae“ („Sláva olivy“). Olivová ratolest je přitom jedním ze symbolů sv. Benedikta z Nursie a v rámci benediktinského řádu existuje kongregace tzv. Olivetánů.[2] Poslednímu papeži na seznamu, tzv. „Petru Římskému“, by měl odpovídat současný papež František, zde jsou ale nalezené souvislosti pouze vágní. Jedno z vysvětlení tvrdí, že papežův jmenovec sv. František (zakladatel františkánského řádu) se civilním jménem jmenoval Petr.

Papež č.

Jméno (Období)

Civilní jméno

Heslo (Překlad)


167

Celestýn II. (1143-1144)

Guido de Castello

1 Ex Castro Tiberis (Ze zámku na Tiberu)


168

Lucius II. (1144-1145)

Gherardo Caccianemici del Orso

2 Inimicus Expulsus (Nepřítel vyhnán)


169

Evžen III. (1145-1153)

Bernardo dei Pagnelli di Montemagno

3 Ex Magnitudine Montis (Z mocné hory)


170

Anastasius IV. (1153-1154)

Corrado di Suburra

4 Abbas Suburranus (Opat ze Suburrů)


171

Hadrián IV. (1154-1159

Nicholas Breakspear

5 De Rure Albo (Z bílého pole)Viktor IV. Vzdoropapež (1159-1164)

Ottaviano Monticello

6 Ex Tetro Carcere (Z krutého žaláře)Paschalis III. Vzdoropapež (1164-1168)

Guido di Crema

7 Via trans-Tyberina (Cesta za Tiber)Kalixtus III. Vzdoropapež (1168-1178)

Giovanni Di Strumi

8 De Pannonia Tusciae (Z Tuskánských Uher)


172

Alexandr III. (1159-1181)

Orlando Bandinelli Paparoni

9 Ex Ansere Custode (Od husy strážkyně)


173

Lucius III. (1181-1185)

Ubaldo Allucingoli

10 Lux in Ostio (Světlo ve vchodu)


174

Urban III. (1185-1187)

Umberto Crivelli

11 Sus in Cribo (Osivo v sítu)


175

Řehoř VIII. (1187)

Alberto De Morra

12 Ensis Laurentii (Laurentův meč)


176

Klement III. (1187-1191)

Paolo Scolari

13 De Schola Exiet (Odešelec ze škol)


177

Celestýn III. (1191-1198)

Giacinto Bobone

14 De Rure Bovensi (Z kraje skotu)


178

Inocenc III. (1198-1216)

Lotario dei Conti di Segni

15 Comes Signatus (Podepsán hrabě)


179

Honorius III. (1216-1227)

Cencio Savelli

16 Canonicus de Latere (Kanovník od Lateránů)


180

Řehoř IX. (1227-1241)

Ugolino dei Conti di Segni

17 Avis Ostiensis (Pták z Ostie)


181

Celestýn IV. (1241)

Goffredo Castiglioni

18 Leo Sabinus (Sabinský lev)


182

Inocenc IV. (1243-1254)

Sinibaldo Fieschi

19 Comes Laurentius (Hrabě Laurent)


183

Alexandr IV. (1254-1261)

Renaldo dei Signori di Ienne

20 Signum Ostiense (Znamení z Ostie)


184

Urban IV. (1261-1264)

Jacques Pantaleon

21 Hierusalem Campaniae (Jeruzalém z Champagne


185

Klement IV. (1265-1268)

Guido Fulcodi

22 Draco Depressus (Drak ponížený)


186

Řehoř X. (1271-1276)

Tebaldo Visconti

23 Anguinus Vir (Hadí člověk)


187

Inocenc V. (1276)

Pierre de Tarentaise

24 Concionatur Gallus (Franouzský kazatel)


188

Hadrián V. (1276)

Ottobono Fieschi

25 Bonus Comes (Dobrý hrabě (nebo společník))


189

Jan XXI. (1276-1277)

Pedro Julião

26 Piscator Tuscus (Tuskánský rybář)


190

Mikuláš III. (1277-1280)

Giovanni Gaetano Orsini

27 Rosa Composita (Skládaná růže)


191

Martin IV. (1281-1285)

Simone de Brion

28 Ex Telonio Liliacei Martini (Z celnice Martina z Lilií)


192

Honorius IV. (1285-1287)

Giacomo Savelli

29 Ex Rosa Leonina (Ze lví růže)


193

Mikuláš IV. (1288-1292)

Girolamo Masci

30 Picus Inter Escas (Datel v krmení).


194

Celestýn V. (1294)

Pietro Di Murrone

31 Ex Eremo Celsus (Pozvednut z poustevny)


195

Bonifác VIII. (1294-1303)

Benedetto Caetani

32 Ex Undarum Benedictione (Z daru vln)


196

Benedikt XI. (1303-1304)

Nicholas Boccasini

33 Concionator Patarens (Kazatel z Patary)


197

Klement V. (1305-1314)

Bertrand de Got

34 De Fascis Aquitanicis (Z pout Akvitánie)


198

Jan XXII. (1316-1334)

Jacques Duese

35 De Sutore Osseo (Z hubeného ševce)Vzdoropapež Mikuláš V. (1328-1330)

Pietro Rainallucci di Corvaro

36 Corvus Schismaticus (Schizmatická vrána)


199

Benedikt XII. (1334-1342)

Jacques Fournier

37 Frigidus Abbas (Chladný opat)


200

Klement VI. (1342-1352)

Pierre Roger

38 De Rosa Atrebatensi (Z růže Arraskeé)


201

Inocenc VI. (1352-1362)

Etienne Aubert

39 De Montibus Pammachii (From the Mountains of Pammachius)


202

Urban V. (1362-1370)

Guglielmo De Grimoard

40 Gallus Vicecomes (Francouzský vikomt)


203

Řehoř XI. (1370-1378)

Pierre Roger de Beaufort

41 Novus de Virgine Forti (Nový z „Panenské pevnosti“ )vzdoropapež Klement VII. (1378-1394)

Robert, Count of Geneva

42 De Cruce Apostilica (Z apoštolského kříže)


vzdoropapež Benedikt XIII. (1394-1423)

Peter de Luna

43 Luna Cosmedina (Luna Cosmedinská)


vzdoropapež Klement VIII (1423-1429)

Gil Sanchez Munoz

44 Schisma Barcinonicum (Schismatik z Barcelony)

204

Urban VI. (1378-1389)

Bartolomeo Prignano

45 De Inferno Praegnani (Z pekla jako místa narození)

205

Bonifác IX. (1389-1404)

Pietro Tomacelli

46 Cubus de Mixtione (Kostková směsice)

206

Inocenc VII. (1404-1406)

Cosmo Migliorati

47 De Meliore Sidere (From a Better Star)

207

Řehoř XII. (1406-1415)

Angelo Correr

48 Nauta de Ponte Nigro (Plavec od Černého Mostu)


Vzdoropapež Alexandr V. (1409-1410)

Pietro Philarges

49 Flagellum Solis (Sluneční bič)


vzdoropapež Jan XXIII. (1410-1415)

Baldassarre Cossa

50 Cervus Sirenae (Jelen ze Sirén)

208

Martin V. (1417-1431)

Oddone Colonna

51 Corona Veli Aurei (Koruna se zlatým závojem)

209

Evžen IV. (1431-1447)

Gabriele Condulmaro

52 Lupa ralaíro (Celestinián nebo Nebeská vlčice)


Vzdoropapež Felix V. (1439-1449)

Amadeus vévoda Savojský

53 Amator crucis (Milovník kříže)

210

Mikuláš V. (1447-1455)

Tommaso Parentucelli

54 De modicitate Lunae (Ze střídmosti Měsíce)

211

Kalixtus III. (1455-1458)

Alfonso Borgia

55 Bos pascens (Pasoucí se tur)

212

Pius II. (1458-1464)

Enea Silvio de Piccolomini

56 De capra et alberga (Od Kozy a Hostince)

213

Pavel II. (1464-1471)

Pietro Barbo

57 De cervo et Leone (Od Jelena a Lva)

214

Sixtus IV. (1471-1484)

Francesco Della Rovere

58 Piscator minorita (Minoritský rybář)

215

Inocenc VIII. (1484-1492)

Giovanni Battista Cibò

59 Praecursor Siciliae (Předchůce ze Sicílie nebo Sicilský)

216

Alexandr VI. (1492-1503)

Rodrigo de Borgia

60 Bos Albanus in Portu (Albanský Býk v Portu)

217

Pius III. (1503)

Francesco Todeschini Piccolomini

61 De Parvo homine (Z malého muže)

218

Julius II. (1503-1513)

Giuliano Della Rovere

62 Fructus Jovis juvabit (Jupiterovo ovoce pomůže)

219

Lev X. (1513-1521)

Giovanni de Medici

63 De Craticula Politiana (Z Politijského roštu)

220

Hadrián VI. (1522-1523)

Adriaan Florensz Boeyens

64 Leo Florentius (Florentský Lev)

221

Klement VII. (1523-1534)

Giulio de Medici

65 Flos Pilaei Aegri (Květ z koulí)

222

Pavel III. (1534-1549)

Alessandro Farnese

66 Hiacynthus medicorum (The Hyacint mezi lékaři)

223

Julius III. (1550-1555)

Giovanni Maria Ciocchi del Monte

67 De corona Montana (Z horské Koruny)

224

Marcel II. (1555)

Marcello Cervini

68 Frumentum floccidum (Načechraná pšenice)

225

Pavel IV. (1555-1559)

Giovanni Pietro Caraffa

69 De fide Petri (Z Petrovy víry)

226

Pius IV. (1559-1565)

Giovanni Angelo de Medici

70 Esculapii Pharmacum (Lék lékařův/Aeskulapův)

227

Pius V. (1566-1572)

Antonio Michele Ghisleri

71 Angelus nemorosus (Anděl z Lesíka)

228

Řehoř XIII. (1572-1585)

Ugo Boncompagni

72 Medium corpus ralaí (Polovina těla koule)

229

Sixtus V. (1585-1590)

Felice Pereti

73 Axis in medietate signi (Osa mezi znameními)

230

Urban VII. (1590)

Giovanni Battista Castagna

74 De rore coeli (Z rosy nebes)

231

Řehoř XIV. (1590-1591)

Niccolo Sfondrati

75 De Antiquitate Urbis (Ze starobylosti Města)

232

Inocenc IX. (1591)

Giovanni Antonio Facchinetti

76 Pia Civitas in Bello (Božské město ve válce)

233

Klement VIII. (1592-1605)

Ippolito Aldobrandini

77 Crux Romulea (Římský kříž)

234

Lev XI. (1605)

Alessandro Ottaviano De Medici

78 Undosus Vir (Muž ze vzdmutých vln nebo Člověk jenž pomine jako vlna).

235

Pavel V. (1605-1621)

Camillo Borghese

79 Gens Perversa (Zkorumpovaná rodina)

236

Řehoř XV. (1621-1623)

Alessandro Ludovisi

80 In Tribulatione Pacis (V narušení míru)

237

Urban VIII. (1623-1644)

Maffeo Barberini

81 Lilium et Rosa (Lilie A Růže)

238

Inocenc X. (1644-1655)

Giovanni Battista Pamphili

82 Jucunditas Crucis (Radost z kříže)

239

Alexandr VII. (1655-1667)

Fabio Chigi

83 Montium Custos (Stráže hor)

240

Klement IX. (1667-1669)

Giulio Rospigliosi

84 Sydus Olorum (Z labutí hvězdy)

241

Klement X. (1670-1676)

Emilio Altieri

85 De Flumine Magno (Od Velké Řeky).

242

Inocenc XI. (1676-1689)

Benedetto Odescalchi

86 Bellua Insatiabilis (Nenasytná šelma).

243

Alexandr VIII. (1689-1691)

Pietro Ottoboni

87 Poenitentia Gloriosa (Nádherné pokání)

244

Inocenc XII. (1691-1700)

Antonio Pignatelli del Rastrello

88 Rastrum in Porta (Hrábě ve dveřích)

245

Klement XI. (1700-1721)

Giovanni Francesco Albani

89 Flores Circumdati (Obklopen květinami)

246

Inocenc XIII. (1721-1724)

Michelangelo dei Conti

90 De Bona Religione (Z dobrého náboženství)

247

Benedikt XIII. (1724-1730)

Pietro Francesco Orsini

91 Miles in Bello (Voják ve válcer).

248

Klement XII. (1730-1740)

Lorenzo Corsini

92 Columna Excelsa (Vznešený (čnící) sloup)

249

Benedikt XIV. (1740-1758)

Marcello Lambertini

93 Animal Rurale (Venkovské zvíře)

250

Klement XIII. (1758-1769)

Carlo Rezzonico

94 Rosa Umbriae (Růže z Umbrie)

251

Klement XIV. (1769-1774)

Lorenzo Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli

95 Ursus Velox (Hbitý medvěd)

252

Pius VI. (1775-1799)

Giovanni Angelico Braschi

96 Peregrinus Apostolicus (Apoštolský poutník

253

Pius VII. (1800-1823)

Barnaba Chiaramonti

97 Aquila Rapax (Chamtivý orel)

254

Lev XII. (1823-1829)

Annibale Sermattei della Genga

98 Canis et Coluber (Pes a Zmije).

255

Pius VIII. (1829-1830)

Francesco Saverio Castiglioni

99 Vir Religiosus (Nábožný Muž).

256

Řehoř XIV. (1831-1846)

Mauro, nebo Bartolomeo Alberto Cappellari

100 De Balneis Etruriae (Z Etrurijských Lázní)

257

Pius IX. (1846-1878)

Giovanni Maria Mastai Ferretti

101 Crux de Cruce (Kříž křížů)

258

Lev XIII. (1878-1903)

Gioacchino Pecci

102 Lumen in Caelo (Světlo na nebi)

259

Pius X. (1903-1914)

Giuseppe Sarto

103 Ignis Ardens (Spalující oheň)

260

Benedikt XV. (1914- 1922)

Giacomo Della Chiesa

104 Religio Depopulata (Smrt náboženství)

261

Pius XI. (1922-1939)

Achille Ratti

105 Fides Intrepida (Neohrožená víra)

262

Pius XII. (1939-1958)

Eugenio Pacelli

106 Pastor Angelicus (Andělský pastýř)

263

Jan XXIII. (1958-1963)

Angelo Giuseppe Roncalli

107 Pastor et Nauta (Pastýř a Plavec)

264

Pavel VI. (1963-1978)

Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini

108 Flos Florum (Květ květů)

265

Jan Pavel I. (1978)

Albino Luciani

109 De Medietate Lunae (Z poloviny Měsíce)

266

Jan Pavel II. (1978-2005)

Karol Wojtyla

110 De Labore Solis (Ze zatmění Slunce, nebo z námahy slunce nebo z plodnosti slunce)

267

Benedikt XVI. (2005-)

Joseph Ratzinger

111 Gloria Olivae (Sláva Olivy)

268

Neznámý

Neznámý

112 Petrus Romanus (Petr – Říman) In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oues in multis tribulationibus: quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, et Iudex tremendus iudicabit rala. Finis. (Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci Petrus Romanus, který bude pást svá stáda uprostřed mnohého soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec.)

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Catholic Encyclopedia. Heslo Prophecy [online]. [cit. 2010-01-13]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Proroctví svatého Malachiáše a poslední papež