Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Stará Boleslav)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
ve Staré Boleslavi
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, západní průčelí
Místo
Stát ČeskoČesko Česko
Kraj Středočeský
okres Praha-východ
Obec Stará Boleslav
Zeměpisné souřadnice
Základní informace
Náboženství křesťanství
Církev římskokatolická
Provincie česká
Diecéze pražská
Vikariát staroboleslavský
Farnost Stará Boleslav
Datum posvěcení 1690
Status poutní a farní kostel
Architektonický popis
Architekti Giovanni Maria Filippi, Abrahám Leuthner, Kilián Ignác Dientzenhofer
Stavební sloh barokní
Typ stavby bazilika
Výstavba 1613-1625, 1736, 1748
Specifikace
Umístění oltáře východ
Odkazy
Adresa Mariánské náměstí
Stará Boleslav
Oficiální web https://katalog.apha.cz/web/chramy/786
Kód památky 34337/2-2016 (PkMnMISSezObr)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah v kategorii Commons

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi je římskokatolický farní kostel. Vznikl na počátku 17. století a je českým nejstarším mariánským poutním místem. V kostele se uchovává milostný obraz tzv. Palladium země české, kovový reliéf nesmírné historické hodnoty, spojovaný se Svatováclavskou tradicí.

Historie baziliky[editovat | editovat zdroj]

Dnešní kostel nahradil starší gotickou stavbu, která již nestačila vzrůstajícímu počtu poutníků. Byl postaven podle návrhu italského architekta Giovanniho Marii Filippiho, pod vedením Jakuba de Vaccani v letech 16131625, ve stylu raně barokních římských kostelů. O jeho vybudování se zasloužila místní kapitula sv. Kosmy a Damiána za významné podpory císaře Matyáše, jeho manželky Anny a katolické šlechty. Stejný architekt navrhl například kostel Panny Marie Vítězné v Praze. Severní věž dokončil v roce 1675 Abrahám Leuthner, jižní věž byla postavena podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera v letech 17481749. Ten také navrhl nové západní průčelí chrámu (1736), budovu kapitulního proboštství stojící naproti kostela a nedaleký kostelík bl. Podivena. V letech 17281732 bylo upraveno prostranství před basilikou, vybudována terasa a postaveny ambity za východním závěrem kostela. V roce 1775 je vymaloval Josef Kramolín nástěnnými malbami, které znázorňují historii staroboleslavského paládia, jeho zázraky a náměty ze života Panny Marie. V době barokní se Stará Boleslav stala naším nejvýznamnějším poutním místem spojeným navíc po staletí také s osobou sv. Václava. O kostel pečovali až do svého zrušení jezuité. Poté se správy ujala opět místní kapitula, která je v Boleslavi přítomna od 11. století. Za první republiky, konkrétně od roku 1929, pečovali o poutní místo redemptoristé. Jejich požehnané působení přerušil násilně komunistický režim v roce 1950 a na řadu přišla opět kapitula. V letech 20032008 se správy kostela a farnosti nakrátko ujali otcové Pallotini. V současnosti je duchovní péče o kostel a farnost svěřena diecézním kněžím.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, východní pohled na závěr presbytáře

Nejcennějším pokladem uchovávaným po staletí v bazilice je reliéf Madony zvaný Palladium země české. Jedná se o kovový reliéf z poloviny 12. století (tehdy byl opětovně nalezen, vyorán v poli roku 1160) z korintské mědi (slitiny zlata, stříbra, platiny a mědi). Podle křesťanské tradice je jeho osud spojován již se sv. Ludmilou a sv. Václavem, knížetem Bořivojem i svatými Cyrilem a Metodějem. Kníže Václav jej údajně též nosil na pásce kolem krku a je malován i na Svatováclavských korouhvích.

Přesně na den pět let po návštěvě svatého otce Benedikta XVI. ve staroboleslavském chrámu sv. Václava a na Proboštské louce, kde celebroval jubilejní misii k poctě sv. Václava pro 50 000 věřících, byla v rámci Svatováclavské poutě v neděli 28. září 2014 provedena korunovace Palladia země České třemi korunkami, posvěcenými v Římě Svatým otcem Františkem I.

Před kostelem byla původně studna, na jejíž místo byla   roce 1935 usazena socha Krista Krále. Na západním průčelí jsou v nikách postavy českých zemských patronů: sv. Jana Nepomuckého, bl. Podivena, sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Všichni v ruce drží Palladium.

Interiér[editovat | editovat zdroj]

Interiér kostela

Kostel má dispozici barokní baziliky s jednou podélnou lodí zaklenutou valeně s lunetami a třemi dvojicemi bočních kaplí. Tato dispozice, typická pro raně barokní kostely, vznikla na konci 16. stoletíItálii po Tridentském koncilu. Vyhovovala novým požadavkům na bohoslužebný prostor, v němž měli mít všichni věřící možnost sledovat dění v kněžišti a naslouchat přednášenému slovu. Osobní zbožnosti byly potom určeny boční kaple.

Zařízení kostela je převážně ze 17. a 18. století. Velkolepý hlavní oltář byl proveden roku 1723 podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky a patří k našim nejskvělejším barokním oltářům. Sochy znázorňující drama Nanebevzetí Panny Marie pochází z dílny Matyáše B. Brauna. U pat sloupů stojí sochy sv. Václava a sv. Ludmily. Na římse jsou ještě dvě sochy sv. Kosmy a sv. Damiána. V presbytáři na evangelijní straně je původní schrána se stříbrnou prolamovanou mříží, v níž byl milostný reliéf chován až do roku 1778. Barokní kazatelna pochází z roku 1743, oltář v protějším rohu z roku 1744 je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému

Jednotlivé boční kaple se štukovou výzdobou nechal vybudovat významé české šlechtické rody. Napravo od oltáře jsou to kaple (od vchodu):

Na levé straně jsou kaple (od vchodu)

Další z kaplí je novodobá postranní kaple blahoslaveného císaře Karla I. Rakouského vysvěcené roku 2011.

Hřbitov[editovat | editovat zdroj]

Hřbitov se nacházel za ambity na východní straně. V jeho východní zdi stála malá barokní kaple svatého Benedikta, která byla několikrát opravována a těmito opravami ztratila svůj původní ráz.[1] Hřbitov byl zrušen roku 1835 a pro pohřby začal sloužit nově založený hřbitov poblíž kaple blahoslaveného Podivena.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. PODLAHA, Antonín a ŠITTLER, Eduard. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XV, Politický okres Karlínský. Praha, 1901. S. 114 - 116. Dostupné online.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Boháčová, Ivana (ed.): Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku, Mediaevalia archaeologica 5, Praha 2003
  • ŠITTLER, Eduard; PODLAHA, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Karlínském. Praha: Archeologická komise při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy..., 1901. Dostupné online. -kapitola Boleslav Stará, s. 6-123. 
  • Ryneš, Václav: Paladium země České, Praha 1948
  • Špaček, Jaroslav: Z výsledků záchranného archeologického výzkumu provedeného v okolí chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v letech 1996–1998. Archaeologia historica 24, 303–311. Brno 1999
  • Vácha, Štěpán: Šlechtické kaple v kostele Panny Marie ve Staré Boleslavi. Oltářní výzdoba a fundace v 17. století, Umění 58, 2010, s. 17–41.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]