Hymna Abcházie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Аиааира
Vítězství
Hymna AbcházieAbcházie Abcházie
Slova Gennady Alamia
Hudba Valera Çkaduwa
Přijata 1992

Abchazská hymna se jmenuje Aiaaira (abcházsky: Аиааира) což v abcházštině znamená vítězství. Hymna byla přijatá jako státní v roce 1992. Slova napsal abchazský skladatel a politik Gennady Alamia a melodii Valera Çkaduwa.

Text hymny[editovat | editovat zdroj]

abcházský text přepis do latinky (ISO 9) český překlad

Шәнеибац, шәнеибац,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Аҧсны азыҳәан
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Ахақәиҭраз
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.

О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада
О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра!
Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп
Уара уда Аҧсынра!
Еҵәa-бырлаш Аҧсынтәла,
Улҧха згәаҵақәа ирҭыҧхо,
Геи-шьхеи рыҧшӡара заҧшнылаз.
Жәлар ламысла иҳаракоит.

Рада, Реида, Рарира
Рада, Рерама, Рерашьа.
Нарҭаа риирa-зиироу
Афырхацәа Ран-Гуашьа
Аҧсынтәыла-иҧшьоч атәыла
Зхы здиныҳәалаз Анцәа
Зқьышықәасала имҩасхьо гылоуп
Рыжәаҩа еибырҭоит уҧацәа.

Шәнеибац Аҧсныжәлар!
Аишьцәа, шәнеибац!
Нхыҵ-аахыҵ ҳаицуп!
Ҳазшаз илаҧш
Ҳхыуп иаҳхымшәо
Ҧеҧш лаша ҳзышуп!

Шәнеибац, Аҧсныжәлар,
Игылеит ҳамра,
Иақәым ҭашәара!
Урылагәыргьа,
Анра-аҳшара
Шьардаамҭа, Аҧсынра

Šwneibac, šwneibac,
Aṕsuaa ryçkwyncwa.
Aṕsny azyḩa̋an
Ašʹa kazţwaz,
Aṕsuaa ryçkwyncwa.
Ahaķwiţraz
Ašʹa kazţwaz,
Aṕsuaa ryçkwyncwa.

O-ḩo-ḩo-o ḩo-o-Rada
O-ḩo-ḩo-o ḩo-o-Rada-Ra!
Ažwòan mradoup, eċwadoup
Uara uda Aṕsynra!
Eċwa-byrlaš Aṕsyntwla,
Ulṕha zgwaċaķwa irţyṕho,
Gei-šʹhei ryṕšźara zaṕšnylaz.
Žwlar lamysla iḩarakoit.

Rada, Reida, Rarira
Rada, Rerama, Rerašʹa.
Narţaa riira-ziirou
Afyrhacwa Ran-Guašʹa
Aṕsyntwyla-iṕšʹoč atwyla
Zhy zdinyḩwalaz Ancwa
Zķʹyšyķwasala imòashʹo gyloup
Ryžwaòa eibyrţoit uṕacwa.

Šwneibac Aṕsnyža̋lar!
Aišʹcwa, šwneibac!
Nhyċ-aahyċ ḩaicup!
Ḩazšaz ilaṕš
Ḩhyup iaḩhymšwo
Ṕeṕš laša ḩzyšup!

Šwneibac, Aṕsnyžwlar,
Igyleit ḩamra,
Iaķwym ţašwara!
Urylagwyrgʹa,
Anra-aḩšara
Šʹardaamţa, Aṕsynra.

Pochodujte, pochodujte,
synové Abcházie.
Za Abcházii
položte své životy,
synové Abcházie.
Za nezávislost
položte své životy,
synové Abcházie.

O-ho-ho-o-ho-o-Rada
O-ho-ho-o-ho-o-Rada-Ra!
Tak jako je na obloze slunce,
budete vždycky s Abcházií!
Tvá láska zahřála bezpočet srdcí,
oděná horami a mořem,
svědomím lidu též obalená,
svatá země, plná hvězd!

Rada, Rejda, Rarira,
Rada, Rerama, Reraša!
Kde se narodil Nart,
Matko hrdiny - jak svatý!
Abcházie, nechť ti Bůh žehná
na další tisíce budoucích let.
Děti, buďte jako jeden muž,
bratry držící se za ramena.

Pochodujte, Abchazové!
Bratři, pochodujte!
V Zakavkazskua,
vždycky tady budeme,
Bůh nás pozoruje,
za lepší budoucnost!

Pochodujte, Abchazové!
Slunce vychází!
Jaká světlá budoucnost!
Navždy miluj,
to je Boží požehnání pro
světlou budoucnost Abcházie!

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Aiaaira na anglické Wikipedii a Гимн Республики Абхазия na ruské Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]