Hymna Abcházie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Аиааира
Vítězství
HymnaAbcházieAbcházie Abcházie
SlovaGennadij Alamija
HudbaValera Čkadua
Přijata1992

Hymna Abcházie, jednoho ze symbolů částečně uznané republiky, kterou většina států považuje za součást Gruzie, zvanou Autonomní republika Abcházie, je píseň Aiaaira (abchazsky Аиааира, česky Vítězství). Hymna byla přijatá jako státní v roce 1992. Slova napsal abchazský skladatel a politik Gennadij Alamija a melodii Valera Čkadua.

Text hymny[editovat | editovat zdroj]

abchazský text přepis do latinky (ISO 9) český překlad

Шәнеибац, шәнеибац,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Аҧсны азыҳәан
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Ахақәиҭраз
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.

О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада
О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра!
Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп
Уара уда Аҧсынра!
Еҵәa-бырлаш Аҧсынтәла,
Улҧха згәаҵақәа ирҭыҧхо,
Геи-шьхеи рыҧшӡара заҧшнылаз.
Жәлар ламысла иҳаракоит.

Рада, Реида, Рарира
Рада, Рерама, Рерашьа.
Нарҭаа риирa-зиироу
Афырхацәа Ран-Гуашьа
Аҧсынтәыла-иҧшьоч атәыла
Зхы здиныҳәалаз Анцәа
Зқьышықәасала имҩасхьо гылоуп
Рыжәаҩа еибырҭоит уҧацәа.

Шәнеибац Аҧсныжәлар!
Аишьцәа, шәнеибац!
Нхыҵ-аахыҵ ҳаицуп!
Ҳазшаз илаҧш
Ҳхыуп иаҳхымшәо
Ҧеҧш лаша ҳзышуп!

Шәнеибац, Аҧсныжәлар,
Игылеит ҳамра,
Иақәым ҭашәара!
Урылагәыргьа,
Анра-аҳшара
Шьардаамҭа, Аҧсынра

Šwneibac, šwneibac,
Aṕsuaa ryçkwyncwa.
Aṕsny azyḩa̋an
Ašʹa kazţwaz,
Aṕsuaa ryçkwyncwa.
Ahaķwiţraz
Ašʹa kazţwaz,
Aṕsuaa ryçkwyncwa.

O-ḩo-ḩo-o ḩo-o-Rada
O-ḩo-ḩo-o ḩo-o-Rada-Ra!
Ažwòan mradoup, eċwadoup
Uara uda Aṕsynra!
Eċwa-byrlaš Aṕsyntwla,
Ulṕha zgwaċaķwa irţyṕho,
Gei-šʹhei ryṕšźara zaṕšnylaz.
Žwlar lamysla iḩarakoit.

Rada, Reida, Rarira
Rada, Rerama, Rerašʹa.
Narţaa riira-ziirou
Afyrhacwa Ran-Guašʹa
Aṕsyntwyla-iṕšʹoč atwyla
Zhy zdinyḩwalaz Ancwa
Zķʹyšyķwasala imòashʹo gyloup
Ryžwaòa eibyrţoit uṕacwa.

Šwneibac Aṕsnyža̋lar!
Aišʹcwa, šwneibac!
Nhyċ-aahyċ ḩaicup!
Ḩazšaz ilaṕš
Ḩhyup iaḩhymšwo
Ṕeṕš laša ḩzyšup!

Šwneibac, Aṕsnyžwlar,
Igyleit ḩamra,
Iaķwym ţašwara!
Urylagwyrgʹa,
Anra-aḩšara
Šʹardaamţa, Aṕsynra.

Pochodujte, pochodujte,
synové Abcházie.
Za Abcházii
položte své životy,
synové Abcházie.
Za nezávislost
položte své životy,
synové Abcházie.

O-ho-ho-o-ho-o-Rada
O-ho-ho-o-ho-o-Rada-Ra!
Tak jako je na obloze slunce,
budete vždycky s Abcházií!
Tvá láska zahřála bezpočet srdcí,
oděná horami a mořem,
svědomím lidu též obalená,
svatá země, plná hvězd!

Rada, Rejda, Rarira,
Rada, Rerama, Reraša!
Kde se narodil Nart,
Matko hrdiny - jak svatý!
Abcházie, nechť ti Bůh žehná
na další tisíce budoucích let.
Děti, buďte jako jeden muž,
bratry držící se za ramena.

Pochodujte, Abchazové!
Bratři, pochodujte!
V Zakavkazskua,
vždycky tady budeme,
Bůh nás pozoruje,
za lepší budoucnost!

Pochodujte, Abchazové!
Slunce vychází!
Jaká světlá budoucnost!
Navždy miluj,
to je Boží požehnání pro
světlou budoucnost Abcházie!

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Aiaaira na anglické Wikipedii a Гимн Республики Абхазия na ruské Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]