Maďarská hymna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Himnusz
Hymna
HymnaMaďarskoMaďarsko Maďarsko
Jiné názvyA magyar nép zivataros századaiból
Z bouřlivých věků maďarského lidu
Isten, áldd meg a magyart
Bože, žehnej Maďarovi
SlovaFerenc Kölcsey, 1823
HudbaFerenc Erkel, 1844
Přijata1844, 1989/1990
instrumentální
Problémy s přehráváním? Nápověda.

Himnusz (česky: Hymna) je podle ústavního zákona o státních symbolech Maďarska oficiální státní hymna Maďarska.[1] Autorem textu je Ferenc Kölcsey a hudbu napsal Ferenc Erkel.

Název[editovat | editovat zdroj]

Pro Maďarskou hymnu lze použít více názvů:

  • HimnuszHymnus
  • A magyar nép zivataros századaibólZ bouřlivých věků maďarského lidu
  • Isten, áldd meg a magyartBože, žehnej Maďarovi

Historie[editovat | editovat zdroj]

Himnusz 1823

Text hymny napsal v roce 1823 maďarský básník Ferenc Kölcsey. Byla to báseň o osmi slokách z historie Maďarska – připomínala hrdinství knížete Megyera Árpáda, zakladatele první uherské dynastie, vítězství krále Matyáše Korvína nad Rakušany, mongolské a turecké nájezdy. Hudbu složil v roce 1844 tvůrce maďarské národní opery Ferenc Erkel.

Po vzniku Rakouska-Uherska se Himnusz (Isten áldd meg a magyart) stal oficiální hymnou Uher. Od roku 1918 se stal oficiální státní hymnou První Maďarské republiky, a v roce 1920 hymnou Maďarského království.

Protože se hymna obrací k Bohu, hrála se v období Maďarské lidové republiky z rozhodnutí komunistické vlády od roku 1949 pouze v instrumentální verzi. Tehdejší generální tajemník MDP Mátyás Rákosi dokonce požádal hudebního skladatele Zoltána Kodályho, aby napsal novou, komunisticky orientovanou státní hymnu, ale Kodály odmítl. Po pádu Maďarského povstání v roce 1956 se János Kádár pokusil nahradit Himnusz skladbou Szózat, ale selhal. Státní hymnou zůstal nadále Himnusz a text hymny byl opět vrácen. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se Himnusz stal oficiální státní hymnou současného Maďarska.

Historické maďarské hymny a písně[editovat | editovat zdroj]

  • Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga
  • Boldogasszony Anyánk
  • 90. zsoltár
  • Nemzeti dal
  • Rákóczi nóta
  • Szózat

Szózat[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Szózat.

Skladba "Szózat", který začíná slovy Hazádnak rendületlenűl Légy híve, ó magyar je druhou hymnou Maďarska. Má stejně významné postavení jako "Himnusz", ale na rozdíl od něj není zakotvena v Maďarské ústavě.

Hraní hymny[editovat | editovat zdroj]

Jelikož Himnusz i Szózat jsou pro Maďarsko velice významné, hrají se při oficiálních příležitostech Himnusz na začátku a Szózat na konci.

Státní hymna se každodenně hraje v maďarských televizích úderem půlnoci, nebo při zahájení ranního vysílání, stejně jako na rozhlasové stanici MR1-Kossuth Rádió.

Text a český umělecký překlad[editovat | editovat zdroj]

Himnusz

A magyar nép zivataros századaiból

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját e hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvák hő szeméből!

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Hymnus

Z bouřlivých věků maďarského lidu

Bože, žehnej Maďarovi
láskou a bohatstvím.
Navždy, Bože můj, ho chraň!
V boji s nepřítelem žehnej jeho zbraň!
Zlý dlouho naň osud byl,
dej mu, Pane, léta plná milosti!
Vždyť ten národ si již odpykal
hříchy minulé i budoucí.

S tvou pomocí naší otcové
Stali se pýchou svatých Karpat,
S tvou pomocí našli svůj domov
Potomci rytíře Bendegúze.
Tam, kde tečou vody Dunaje
A proud Tisy omývá
dětí Arpádovců, z tvé milosti
žijící dobře a v dostatku.

Nech nás pěstovat zlaté zrno
Na polích Kún,
A dovol stříbrnému dešti
Rosit vinnou révu Tokaje.
Tys zavěsil naše vlajky
Nad pevnostmi proti divokým Turkům;
Pyšnou Vídeň jsi položil 
K nohou krále Matyáše.

Leč bohužel kvůli našim vinám
Vzbudili jsme tvůj hněv
A tvé hromy začaly létat
Na nás z nebe přeplněného hněvem.
Mongolský šíp proletěl
Nad našimi hlavami
A zakusili jsme turecké jařmo,
Krušící svobodné národy.

Jak často slyšeli jsme hlas
Divokých osmanských hord,
Radujících se
Z dobytých mečů našich bohatýrů!
Jak často tví synové
Na této zemi povstávali!
A tys jim dával jejich hroby
v té zemi, kterou sami orali!

Ačkoliv nepřítel v jámách ukrytý
Třese se před útokem,
Ačkoliv přichází špehovat,
Není v naší zemi dům.
Hory, údolí – kam by nepřišel
Smutek a bolest ho obklopí.
Nad mořem krve
Moře plamenů.

Nad zničenou pevností 
Kdysi jsme se radovali;
Dnes pouze sténání a vzdechy
se vznášejí nad jejími zdmi.
A květ svobody nekvete
Z prolité krve padlých,
A slzami otroků planou
Slzy prolité našich sirot.

Slituj se tedy, Pane, nad Maďarem,
Zmítaným vlnami hněvu;
Podpoř ho svou mocnou rukou,
když mu v moři utrpení hrozí záhuba.
Zlý dlouho naň osud byl,
dej mu, Pane, léta plná milosti!
Vždyť ten národ si již odpykal
hříchy minulé i budoucí.

Zajímavosti[editovat | editovat zdroj]

Cestovní pasy[editovat | editovat zdroj]

Nové maďarské cestovní pasy mají vtištěn text hymny, který se zobrazí pod UV paprsky.

Socha Himnuszu[editovat | editovat zdroj]

7. května 2006 byla ve městečku Budakeszi nedaleko Budapešti slavnostně odhalena socha Himnuszu. Sochu tvoří dva metry vysoká bronzová postava Boha, kolem níž je v kruhu vepsán úplný text hymny. Nad sochou a po jejích stranách je 7 kamenných oblouků rozestavených do půlkruhu, vysokých asi 4,5 metru. V každém oblouku jsou umístěny 3 zvony. Na těchto 21 zvonech lze přehrát melodii Himnuszu.

Székely himnusz[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Székely himnusz.

Székely himnusz je oficiální hymnou Maďarů-Székelyů (Sikulů) žijících v Sedmihradsku v dnešním Rumunsku. Hymna vznikla v roce 1921, text napsal György Csanády a hudbu složil Kálmán Mihalik. Tato hymna se spolu s hymnami Himnusz a Szózat hraje pří významných příležitostech jak v Sedmihradsku, tak i v Maďarsku.[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Magyarország himnusza na maďarské Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]