Eurasijský ekonomický svaz

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(Přesměrováno z Eurasijský svaz)
Skočit na: Navigace, Hledání

Dne 10. října 2000 bylo založeno Eurasijské hospodářské společenství (EAHS), jehož členy se staly Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko a Tádžikistán.

Hlavními cíli založení EAHS byly: rozvoj hospodářské spolupráce, vzájemného obchodu členských států Eurasijského hospodářského společenství, účinná podpora vytvoření Celní unie a Jednotného hospodářského prostoru, koordinace kroků členských států EAHS při integraci do světové ekonomiky a mezinárodního obchodního systému.

Dne 16. srpna 2006 v Soči na setkání hlav členských států EAHS bylo přijato rozhodnutí o zřízení Celní unie tří států (Bělorusko, Kazachstán, Rusko) v rámci Eurasijského hospodářského společenství.

Dne 12. prosince 2008 na zasedání mezistátní rady Eurasijského hospodářského společenství podepsali předsedové vlád dokumenty potřebné pro zahájení fungování Komise Celní unie (KCU) v rámci EAHC.

Dne 27. listopadu 2009 podepsali lídři Běloruska, Kazachstánu a Ruska Dohodu o Celním kodexu Celní unie. Byly schváleny Jednotný celní sazebník CU (zaveden od 1. ledna 2010), Jednotná nomenklatura zboží zahraničně-ekonomické činnosti a jiné mezinárodní dokumenty zaměřené na uplatňování jednotné celní regulace. Rozhodlo se, že od 1. července 2010 začne fungovat jednotné celní území CU.

Dne 5. července 2010 bylo přijato rozhodnutí, že Celní kodex CU vstoupí v platnost 6. července 2010 (v Rusku a Kazachstánu Celní kodex platí od 1. července 2010).

Celní unie je plně funkční od 1. července 2011.

Dne 19. prosince 2009 byl v Almatě na neformální schůzce hlav členských států Celní unie schválen Plán činnosti sledující vznik Jednotného hospodářského prostoru (JeHP) Běloruska, Kazachstánu a Ruska, tedy po Celní unii další integrační fáze. Od 1. ledna 2012 začal platit balíček 17ti základních dohod, které tvoří Jednotný hospodářský prostor.

Dne 18. listopadu 2011 byla v Moskvě podepsána Smlouva o Eurasijské hospodářské komisi (EAHK, Komise), jako jednotném stálém regulátoru Celní unie a JeHP.

EAHK funguje od 1. února 2012 a nahradila takto KCU. Do kompetence Komise přešly otázky celních sazeb a technické regulace, určování obchodních režimů vůči třetím zemím, konkurenční, makroekonomická a energetická politika, jakož i řada dalších otázek.

Bylo vytvořeno Kolegium EAHK, které se skládá z devíti členů: předsedy Kolegia a členů Kolegia pro hlavní směry integrace a makroekonomiky: obchod; průmysl a zemědělství; otázky technického regulování; celní spolupráce; ekonomická a finanční politika; energetika a infrastruktura; konkurence a antimonopolní regulování.

Podle smlouvy o EAHK, byla pravomoc v otázkách CU a JeHP, kterou dříve měla mezistátní rada EAHS (nejvyšší orgán Celní unie), od 18. listopadu 2011 postoupena Nejvyšší Eurasijské hospodářské radě (NEAHR).

Dne 18. listopadu 2011 na prvním summitu NEAHR přijali prezidenti Ruska, Běloruska a Kazachstánu Deklaraci o eurasijské hospodářské integraci, jež byla jakousi cestovní mapou pro další integrační součinnost ve formátech CU a JeHP. Byly v ní zakotveny perspektivní cíle eurasijské hospodářské integrace, včetně vyhlášení úkolu vytvoření Eurasijské hospodářské unie (EAHU) k datu 1. ledna 2015.

V roce 2013 se konaly tři schůzky NEAHR na úrovni hlav států, střídavě v hlavních městech členských států Celní unie a Jednotného hospodářského prostoru: 29. května v Astaně, 24. října v Minsku, 24. prosince v Moskvě. Dne 25. září 2013 se v Astaně konalo první zasedání NEAHR na úrovni předsedů vlád.

V roce 2014 se uskutečnilo pět setkání hlav států (5. března v Moskvě, 29. dubna v Minsku, 29. května v Astaně, 10. října v Minsku a 23. prosince v Moskvě) a dvě zasedání předsedů vlád (15. dubna v Moskvě, 21. listopadu v Ašchabadě) členských států CU a JeHP.

Během sammitu NEAHR 29. května 2014 v Astaně podepsali prezidenti Běloruska, Kazachstánu a Ruska Smlouvu o Eurasijské hospodářské unii. Počátkem října 2014 synchronně dokončily členské státy EAHU nezbytné vnitrostátní postupy. A 1. ledna 2015 Smlouva vstoupila v platnost.

Dne 10. října 2014 v Minsku na posledním zasedání mezistátní rady Eurasijského hospodářského společenství byla podepsána Smlouva o ukončení činnosti Eurasijského hospodářského společenství (EAHS) k 1. lednu 2015. V souladu s uvedeným dokumentem zachovává svou platnost 56 mezinárodních smluv uzavřených v rámci EAHS a jejichž další realizaci považují členské státy za účelnou.

Dne 10. října 2014 podepsali prezidenti Arménie, Běloruska, Kazachstánu a Ruska Smlouvu o přistoupení Arménské republiky ke Smlouvě o EAHU, která vstoupila v platnost dne 2. ledna 2015.

Během zasedání NEAHR na úrovni hlav států dne 23. prosince 2014 v Moskvě byla podepsána Smlouva o přistoupení Kyrgyzské republiky k Eurasijské hospodářské unii.

Eurasijský ekonomický svaz
Eurasijská ekonomická unie
(EEU)
Vlajka Euroasijské ekonomické unie    Logo Euroasijské ekonomické unie
Eurasian Economic Union member states map.png
Úřední jazyky
(5)
arménština, běloruština, kazaština, kyrgyzština, ruština
•  administrativní centra
Kazachstán Almaty, Kazachstán
(Eurasijská rozvojová banka)
Bělorusko Minsk, Bělorusko
(Dvůr)
Rusko Moskva, Rusko
(Eurasijská hospodářská komise)
•  členové
Rusko Rusko
Bělorusko Bělorusko
Kazachstán Kazachstán
Arménie Arménie
Kyrgyzstán Kyrgyzstán
•  kandidáti Tádžikistán Tádžikistán
Uzbekistán Uzbekistán
orgány
•  Nejvyšší rada prezidenti
•  Mezivládní rada předsedové vlád
•  Rada komise místopředsedové vlád
•  Kolegium komise Viktor Christěnko
•  Soud
Vznik
•  původní návrh 1994
•  vznik odsouhlasen 18. listopad 2011
•  podepsání smlouvy 29. května 2014
•  ustanovení 1. ledna 2015
Rozloha 20 007 860 km² (1. na světě)
Obyvatelstvo
•  celkem
•  hustota

169 669 400 (2013)
8,36 obyv./km²
Časové pásmo UTC +3 až +12

O vstupu uvažovala také Ukrajina, ovšem v okamžiku, kdy přerušila vyjednávání s EU a vyjádřila zájem o vstup do EAHU byl na Ukrajině vyvolán vojenský konflikt.

Názvy[editovat | editovat zdroj]

 • rusky Евразийский Экономический СоюзJevrazijskij Ekonomičeskij Sojuz
 • bělorusky Еўразійскі эканамічны саюзJeŭrazijski Ekanamičny Sajuz
 • kazašsky Еуразиялық Экономикалық Одақ
 • arménsky Եվրասիական տնտեսական միություն
 • kyrgyzsky Евразиялык экономикалык биримдик

Namísto jednoznačného názvu "Eurasijská ekonomická unie" nebo zkratky EEU používají ČTK a některá další media nesprávné označení "Euroasijská hospodářská unie" a zkratku EAHU. Chyba je zejména ve slově "euroasijská", které má být "eurasijská".[zdroj?]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Poprvé s návrhem na založení Euroasijského svazu přišel kazašský prezident Nursultan Nazarbajev v moskevském projevu v roce 1994,[1] větší ohlas zaznamenalo ohlášení stejného plánu ruským premiérem Vladimirem Putinem v říjnu 2011.[2] Následně 18. listopadu 2011 podepsali prezidenti Běloruska, Kazachstánu a Ruska úvodní dohodu, která počítá se založením Eurasijského ekonomického svazu do roku 2015. Projekt se inspiruje integrační snahou Evropské unie a součástí dohody už je plán na založení Eurasijské komise po vzoru Evropské komise.[3][4]

Dohoda o Eurasijské hospodářské unii byla podepsána 29. května 2014 v Astaně, svaz vzniknul 1. ledna 2015, zakládajícími členy jsou Ruská federace, Kazachstán a Bělorusko.[5] Dohoda předpokládá postupné zřízení společného trhu s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu i pracovních sil a společnou energetickou, průmyslovou, zemědělskou a dopravní politiku.[5]

Orgány svazu[editovat | editovat zdroj]

Orgány Svazu byly zřízeny na základě dohod z 18. listopadu 2011 jako regulační orgány Euroasijského ekonomického prostoru a Celního svazu. Jsou čtyři: Nejvyšší rada, Mezivládní rada, Komise a Soud.

Nejvyšší euroasijská ekonomická rada (Высший евразийский экономический совет) je nejvyšším orgánem svazu, skládá se z prezidentů členských zemí. Druhým nejvyšším orgánem je Mezivládní rada sestávající z předsedů vlád členských zemí. Stálým orgánem svazu je Euroasijská ekonomická komise. V jejím čele stojí rada komise, v níž zasedá vždy jeden místopředseda vlády za každou členskou zemi. V předsednictví výše uvedených orgánů se prezidenti/premiéři/vicepremiéři po roce střídají. Stálým výkonným orgánem komise je kolegium komise, v němž jsou tři zástupci každého členského státu. Předsedou kolegia je Boris Viktorovič Christěnko. Posledním orgánem svazu je jeho soud.

Členové[editovat | editovat zdroj]

Iniciativu k založení Eurasijské ekonomické unie započal Vladimir Putin během svého třetího prezidentského období. Unie by měla sjednotit několik postsovětských států, původně se mluvilo o Rusku, Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu.[6] Ruský premiér Medveděv také zmínil Gruzii jako možného člena.[7] Podle deníku The New York Times by několik kandidátů na prezidenta v Kyrgyzstánu v roce 2011 bylo pro schálení vstupu do unie.[8] Vláda Tádžikistánu prohlásila, že členství v unii zvažuje.[9] Gruzínský premiér prohlásil že studuje možnosti přistoupení k Eurasijské unii, ale později prohlásil, že hlavní strategií Gruzie je integrace s Evropskou unií.[10][11] V srpnu 2013 Ukrajina požádala o pozorovatelský status.[12] V květnu 2014 Arménie a Kyrgyzstán oznámily své rozhodnutí o vstupu do Eurasijského svazu.[13]

Ruský politolog Dmitry Orlov uvedl, že do Eurasijské unie by se časem mohly kromě postsovětských států připojit také státy údajně kulturně a historicky blízké jako: Finsko, Maďarsko, Česko, Bulharsko, Vietnam, Mongolsko, Kuba nebo Venezuela.[14]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Eurasian Union na anglické Wikipedii.

 1. KILNER, James. Kazakhstan welcomes Putin's Eurasian Union concept. The Daily Telegraph [online]. 2011-10-6 [cit. 2011-11-22]. Dostupné online.  (anglicky) 
 2. PUTIN, Vladimir. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня. Известия [online]. 2011-10-3 [cit. 2011-11-22]. Dostupné online.  (rusky) 
 3. Russia sees union with Belarus and Kazakhstan by 2015. BBC News [online]. 2011-11-18 [cit. 2011-11-22]. Dostupné online.  (anglicky) 
 4. НОВИКОВА, Анастасия. Евразийские комиссары получат статус федеральных министров. Известия [online]. 2011-11-17 [cit. 2011-11-22]. Dostupné online.  (rusky) 
 5. a b РИА Новости. Договор о создании Евразийского экономического союза подписан в Астане [online]. Астана: РИА Новости, 2014-5-29, [cit. 2014-06-30]. Dostupné online. (rusky) 
 6. Putin's Eurasian push challenges west by Neil Buckley, Financial Times, 6 October 2011.
 7. "Medvedev wants Georgia to join Eurasian Union", 7 August 2013. 
 8. Schwirtz, Michael."Kyrgyzstan Votes for a President, Feeling the Pull of Russia", 29 October 2011. Ověřeno k 19 November 2011. 
 9. Putin calls for 'Eurasian Union' of ex-Soviet republics [online]. BBC, 2011-10-04, [cit. 2011-10-04]. Dostupné online.  
 10. "Georgian Prime Minister leaves open possibility of joining Eurasian Union", 4 September 2013. 
 11. "Georgian PM commented on his statement on Eurasian Union", 6 September 2013. 
 12. Ukraine seeking observer status in Eurasian Economic Union - Yanukovych [online]. interfax-ukraine, 2013-12-19, [cit. 2013-12-19]. Dostupné online.  
 13. Газета.Ru. Армения и Киргизия хотят вступить в Евразийский экономический союз [online]. Газета.Ru, 2014-5-29, [cit. 2014-06-30]. Dostupné online. (rusky) 
 14. "Moscow fleshes out 'Eurasian Union' plans", 17 November 2011. Ověřeno k 19 November 2011.