Česká biskupská konference

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Medaile České biskupské konference s logem ČBK
Čeští a moravští biskupové účastnící se svěcení Pavla Konzbula pomocným biskupem brněnským (v popředí jeho berla) 29. června 2016

Česká biskupská konference (ČBK) je stálý sbor katolických biskupů v České republice.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Sídlí v Praze a reprezentuje katolickou církev v České republice, tedy jak českou i moravskou římskokatolickou církevní provincii, tak od roku 1996 i řeckokatolický apoštolský exarchát, do té doby vikariát. Vznikla k počátku roku 1993, tedy k datu osamostatnění České republiky, kdy navázala na činnost Československé biskupské konference.

Členové biskupské konference dle kánonu 447 CIC: ve vzájemném spojení vykonávají pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území, k dosahování vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, zvláště apoštolským působením vhodně přizpůsobeným době a místu. Biskupská konference je církevní právnickou osobou zřizovanou Apoštolským stolcem, Její charakter a činnost upravuje Kodex kanonického práva, konkrétně zejména kánony 447-459.

Biskupské konference v jednotlivých evropských státech zastřešuje Rada evropských biskupských konferencí (CCEE).

Členy České biskupské konference jsou diecézní biskupové obojího obřadu (latinského i byzantského) a jim naroveň postavení pomocní biskupové a ostatní titulární biskupové, kteří na celém území nebo mimo území pro celý národ vykonávají zvláštní úkoly na základě pověření Apoštolským stolcem nebo Českou biskupskou konferencí. Členy biskupské konference nejsou ti biskupové z prostředí někdejší skryté církve, kteří nepřijali oficiální církevní podmínky pro veřejné biskupské působení nebo nejsou k němu aktuálně oficiálně pověřeni (viz Biskupové skryté církve) – nejznámějším z dosud aktivních je Jan Konzal.

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Funkcionáři[editovat | editovat zdroj]

Předseda[editovat | editovat zdroj]

V letech 19932000 byl předsedou České biskupské konference pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Arcibiskup Vlk byl nejdříve, a to v letech 19911992, předsedou Československé biskupské konference. Dne 25. ledna 2000 byl předsedou ČBK zvolen olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Od 1. května 2010 je předsedou ČBK pražský arcibiskup Dominik Duka.[1]

Místopředseda[editovat | editovat zdroj]

Místopředsedou ČBK byl do roku 2010 biskup ostravsko-opavský František Lobkowicz, od května 2010 jím je arcibiskup Jan Graubner.

Generální sekretář[editovat | editovat zdroj]

Generálním sekretářem ČBK byl 7. července 1993 zvolen a do roku 1995 vykonával úřad Václav Slouk. Od 1. října 1995 do října 2004 Karel Simandl a od roku 2005 biskup (apoštolský exarcha) Ladislav Hučko. Od 1. července 2011 jím byl Tomáš Holub. 19. dubna 2016 byl zvolen generálním sekretářem ČBK Stanislav Přibyl. Úřadu se ujal 1. října téhož roku.[2]

Mluvčí[editovat | editovat zdroj]

Funkci mluvčího ČBK tradičně zastává osoba, která není jejím členem. V této funkci se vystřídali Daniel Herman, Martin Horálek, Miloslav Fiala a Irena Sargánková. Někdy bývá jako mluvčí zmiňován i pracovník tiskového střediska ČBK Jiří Gračka, do jehož působnosti patří vedení webové prezentace, překladatelství a redakce zahraničních zpráv.

Kolektivní orgány[editovat | editovat zdroj]

Česká biskupská konference má tyto orgány:

 • stálá rada (pětičlenný výkonný orgán, předsedou a místopředsedou stálé rady tradičně bývá předseda a místopředseda ČBK; do března 2010 byl předsedou Jan Graubner, místopředsedou František Lobkowicz, dále byli členy rady generální sekretář ČBK biskup Hučko, arcibiskup Vlk a tehdejší biskup královéhradecký Duka; od března 2010 jsou z titulu svých funkcí v ČBK předsedou a místopředsedou stálé rady arcibiskupové Duka a Graubner, biskup Hučko je členem rady z titulu funkce generálního sekretáře ČBK, dále je členem biskup Lobkowicz a novým členem rady místo kardinála Miloslava Vlka se stal plzeňský biskup František Radkovský.
 • generální sekretariát
 • ekonomická rada
 • komise ustavené ke konkrétním cílům; jejich úkolem je na základě pověření připravovat materiály pro plénum ČBK
 • biskupové-delegáti, biskupové pověření ke specifickým úkolům, k nimž si může každý delegát sám sestavit odbornou radu

K únoru 2010 měla ČBK 6 odborných komisí:

K únoru 2010 byli ustanovení biskupové-delegáti a odborné rady pro tyto oblasti:

V čele sekretariátu ČBK je generální sekretář, člen ČBK. Jemu jsou podřízeni tajemník, výkonný sekretář, tiskové středisko a odborné sekce. V únoru 2010 měl sekretariát tyto odborné sekce: překladatelskou, ekonomickou, právní, církevního školství, katechetickou, pro mládež a pastoračně-evangelizační.

Zřízené právnické osoby[editovat | editovat zdroj]

ČBK je zřizovatelem dalších právnických osob:

 • Národní centrum pro rodinu
 • Komunita Sankt Egidio
 • Dílo Mariino (hnutí Focolare) – mužská část
 • Dílo Mariino (hnutí Focolare) – ženská část
 • Společnost sv. Vincence z Pauly v ČR
 • Modlitby matek – hnutí křesťanských matek
 • Charita Česká republika
 • České katolické biblické dílo
 • Komunita blahoslavenství v ČR
 • Fatimský apoštolát v ČR

Členové[editovat | editovat zdroj]

Současní členové[editovat | editovat zdroj]

 • Římskokatoličtí biskupové
 • Řeckokatoličtí biskupové

Bývalí členové[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Arcibiskup Duka se setkal s pracovníky Generálního sekretariátu ČBK [online]. cirkev.cz [cit. 2016-12-17]. Dostupné online. 
 2. Generálním sekretářem ČBK byl zvolen Stanislav Přibyl - Církev.cz [online]. [cit. 2016-07-09]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]