Česká biskupská konference

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Medaile České biskupské konference s logem ČBK
Čeští a moravští biskupové účastnící se svěcení Pavla Konzbula pomocným biskupem brněnským (v popředí jeho berla) 29. června 2016

Česká biskupská konference (ČBK) je stálý sbor katolických biskupů v České republice.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Česká biskupská konference (ČBK), zřízená Apoštolským stolcem, je sborem biskupů České republiky, kteří společně vykonávají některé pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, zvláště prostřednictvím různých forem a způsobů apoštolátu, přizpůsobených duchu doby a místním podmínkám.

Biskupská konference na základě práva zakotveného v kán. 449, § 2 CIC je právnickou osobou. Sídlem je Praha.

Samým právem k ní patří všichni diecézní biskupové obojího obřadu a jim naroveň postavení, biskupové-nástupci a biskupové pomocní a ostatní titulární biskupové, kteří na celém území nebo mimo území pro celý národ vykonávají zvláštní úkoly na základě pověření Apoštolským stolcem nebo biskupskou konferencí.

Ke shora uvedené konferenci patří: Stálá rada, Generální sekretariát, Ekonomická rada a též komise, ustavené biskupskou konferencí k dosažení určitého cíle (kán. 451 CIC). Ke specifickým úkolům, dle Stanov ČBK, čl. 26 § 3, byli jmenováni biskupové-delegáti s tím, že si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru a vytvořit radu. K zajištění každodenního chodu jednotlivých orgánů slouží sekretariát.

Česká biskupská konference podléhá všem platným normám CIC, zvláště pak kán. 447-459 CIC.

Vedení ČBK[editovat | editovat zdroj]

Předseda[editovat | editovat zdroj]

V letech 19932000 byl předsedou České biskupské konference pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Arcibiskup Vlk byl nejdříve, a to v letech 19911992, předsedou Československé biskupské konference. Dne 25. ledna 2000 byl předsedou ČBK zvolen olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Od 1. května 2010 je předsedou ČBK pražský arcibiskup Dominik Duka.[1]

Místopředseda[editovat | editovat zdroj]

Místopředsedou ČBK byl do roku 2010 biskup ostravsko-opavský František Lobkowicz, od května 2010 jím je arcibiskup Jan Graubner.

Generální sekretář[editovat | editovat zdroj]

Generálním sekretářem ČBK byl 7. července 1993 zvolen a do roku 1995 vykonával úřad Václav Slouk. Od 1. října 1995 do října 2004 Karel Simandl a od roku 2005 biskup (apoštolský exarcha) Ladislav Hučko. Od 1. července 2011 jím byl Tomáš Holub. 19. dubna 2016 byl zvolen generálním sekretářem ČBK Stanislav Přibyl. Úřadu se ujal 1. října téhož roku.[2]

Stálá rada ČBK[editovat | editovat zdroj]

Stálá rada pečuje o provádění všeobecných rozhodnutí konference; usměrňuje práci generálního sekretariátu; stará se o přípravu záležitostí, které mají být projednány na plenárním zasedání konference a o náležité provedení jeho rozhodnutí.
Mimo plenární zasedání Stálá rada rozhoduje naléhavé záležitosti. Mají-li být vyhlášena rozhodnutí nebo prohlášení, nebo jde-li o věci závažnější povahy, ať se tak děje po poradě s diecézními biskupy.
Stálou radu tvoří předseda a místopředseda konference, generální sekretář a alespoň jeden volený biskup.

Předseda:

 • kardinál Dominik Duka OP

Místopředseda:

 • arcibiskup Jan Graubner

Členové:

 • biskup Jan Vokál
 • biskup František Václav Lobkowicz OPraem
 • P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR

Sekce ČBK[editovat | editovat zdroj]

 • Katechetická sekce
 • Školská sekce
 • Sekce pro mládež
 • Překladatelská sekce
 • Odbor analýz církevních dat
 • Sekce ekonomická
 • Odbor evropských fondů
 • Sekce pastoračně-evangelizační
 • Pastorace ve věznicích
 • Tiskové středisko

Mluvčí[editovat | editovat zdroj]

Funkci mluvčího ČBK většinou zastává osoba, která není jejím členem. V této funkci se vystřídali Daniel Herman, Martin Horálek, Miloslav Fiala a Irena Sargánková, Monika Vývodová (Klimentová). Mluvčí může být rovněž vedoucím tiskového střediska.

Přehled Komisí ČBK[editovat | editovat zdroj]

Součástmi České biskupské konference jsou komise a rady. Biskupské komise se ustavují dle potřeby na dobu určitou či neurčitou. Jejich úkolem je na základě pověření plenárním zasedáním nebo Stálou radou připravit materiály pro plénum biskupské konference.


1. Pro nauku víry

- biskup Ladislav Hučko (předseda)

- kardinál Dominik Duka OP

- biskup Jan Vokál

2. Pro liturgii (liturgický život, liturgická katecheze, liturgický prostor, umění, lidová zbožnost)

- biskup Jan Vokál (předseda)

- biskup Josef Hrdlička

- biskup Vojtěch Cikrle

- biskup Martin David

3. Pro kněžstvo (semináře, formace a život kněží, trvalí jáhni, pomocníci v pastoraci)

- biskup Vojtěch Cikrle (předseda)

- biskup Pavel Posád

- biskup Václav Malý

- biskup Karel Herbst

4. Pro katolickou výchovu (teologické fakulty, církevní školy, školské otázky všeobecně, katecheze, kurzy a osvěta)

- biskup Ladislav Hučko (předseda, vysokoškolská subkomise)

- biskup Pavel Konzbul (katechetická subkomise)

- biskup František Václav Lobkowicz OPraem (předseda, subkomise regionálního školství)

- biskup Tomáš Holub (subkomise pro regionálního školství)

5. Ekonomicko-právní

- biskup Tomáš Holub (předseda)

- biskup František Václav Lobkowicz OPraem

- biskup Jan Baxant

- biskup Vlastimil Kročil

6. Pro Charitu

- arcibiskup Jan Graubner (předseda)

- biskup Pavel Posád

- biskup František Radkovský

7. Smíšená komise ČBK a KVŘP

- biskup František Václav Lobkowicz OPraem (předseda)

- biskup Martin David (pověřen koordinací práce komise)

- kardinál Dominik Duka OP

- biskup Karel Herbst SDB

- arciopat Prokop Petr Siostrzonek OSB

- S. Krista Chládková OP


Ke specifickým úkolům byli, dle Stanov ČBK, čl. 26 § 3, jmenováni biskupové-delegáti, kteří si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru a vytvořit Radu.

Přehled Rad ČBK a jejich předsedů[editovat | editovat zdroj]

1. Pro sdělovací prostředky (kardinál Dominik Duka OP)

2. Pro laiky (biskup Vlastimil Kročil)

3. Pro rodinu (biskup Josef Nuzík)

4. Pro mládež (biskup Pavel Posád)

5. Pro zdravotnictví a bioetiku (Zdenek Wasserbauer)

6. Pro duchovní službu v armádě (kardinál Dominik Duka OP)

7. Pro duchovní službu ve věznicích (biskup Josef Kajnek)

8. Pro Romy, menšiny a migranty (biskup Martin David)

9. Pro krajany v zahraničí (biskup Václav Malý)

10. Pro ekumenismus (biskup Tomáš Holub)

11. Iustitia et Pax (biskup Václav Malý)

12. Pro misie (arcibiskup Jan Graubner)

13. Pro kulturu a památky (biskup Antonín Basler)

14. Pro informační technologie (biskup Vlastimil Kročil)

15. Pro spolupráci s COMECE (biskup Jan Vokál)

16. Pro pastoraci povolání (biskup Pavel Konzbul)

17. Delegát pro Nepomucenum (biskup Jan Vokál)

18. Delegát pro eucharistické kongresy (biskup Jan Vokál)

Zřízené právnické osoby[editovat | editovat zdroj]

ČBK je zřizovatelem dalších právnických osob:

 • Národní centrum pro rodinu
 • Komunita Sankt Egidio
 • Dílo Mariino (hnutí Focolare) – mužská část
 • Dílo Mariino (hnutí Focolare) – ženská část
 • Společnost sv. Vincence z Pauly v ČR
 • Modlitby matek – hnutí křesťanských matek
 • Charita Česká republika
 • České katolické biblické dílo
 • Komunita blahoslavenství v ČR
 • Fatimský apoštolát v ČR


Členové[editovat | editovat zdroj]

Současní členové[editovat | editovat zdroj]

 • Římskokatoličtí biskupové
 • Řeckokatoličtí biskupové

Bývalí členové[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Arcibiskup Duka se setkal s pracovníky Generálního sekretariátu ČBK [online]. cirkev.cz [cit. 2016-12-17]. Dostupné online. 
 2. Generálním sekretářem ČBK byl zvolen Stanislav Přibyl - Církev.cz [online]. [cit. 2016-07-09]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]