Církevní škola

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Za církevní školy jsou považované ty školy a školská zařízení, která jsou zřizovaná církví.[1] Podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání, § 7 odst. 1 písm. d), se řídí právo zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.[2] Církevní školy jsou proto na území České republiky považované za nestátní. Podle Průchy se církevní školy dělí na katolické, protestantské, židovské a jiné konfesní.[3]

Definice v současnosti[editovat | editovat zdroj]

Církevní školy dnes řadíme do sítě škol alternativních. V České republice se naprostá většina církevních škol hlásí ke křesťanskému zaměření, křesťanské etice a kulturní tradici.[4] Tyto školy tvoří zvláštní kategorii vedle škol veřejných zřizovatelů, tj. státu, krajů, obcí, svazků obcí a vedle soukromých škol. Školy náboženských spo­lečenství jsou zřizovány na všech stupních: od škol mateřských, přes střední školy, včetně gymnázií, konzervatoří a vyšších odborných škol. V současnosti působí v České republice 149 takových škol.[5]

Zřizování[editovat | editovat zdroj]

Podle zákona o církvi může zřizovat školy pouze státem uznaná církev, a to její představitel k tomu zmocněný. K uznání nové církve státem je zapotřebí, aby počet jejich členů dosáhl počtu 10 000. Proto některá velmi dynamická křesťanská hnuti nemohou zřizovat ze zákona církevní školu.[6]

Seznam škol podle zřizovatele[editovat | editovat zdroj]

Zde naleznete pouze stručný přehled vybraných církevních škol. Aktualizovaný katalog církevních škol podle zřizovatele naleznete na těchto webových stánkách

Zprávy České školní inspekce si cení zejména toho, že zřizovatelé církevních škol podporují rovný přístup ke vzdělávání všech žáků a vytvářejí bezpečné klima v rámci školního prostředí.[7] Církevní školy jsou alternativou většinového systému, která není určena pouze pro věřící studenty, ale otevírá dveře i mladým lidem bez vyznání.[4]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Český statistický úřad. (2015). Školy a školská zařízení v České republice 2014/2015. https://www.czso.cz/documents/10180/20555525/23004215.pdf/02c74450-3917-4a73-8827-d54f238ee05b?version=1.1
 2. Zákon č. 3/2002 Sb., zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (2018). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-3
 3. PRŮCHA, Jan. Alternativní školy. [s.l.]: Portál ISBN 80-7178-072-3. 
 4. a b DOHNALOVÁ, Zdeňka. Církevní školství v České republice. digilib.phil.muni.cz [online]. Sacra, 2005 [cit. 29.11.2021]. Dostupné online. 
 5. HORÁK, Záboj. Naléhavost změn právní úpravy postavení církevních škol. www.law.muni.cz [online]. Masarykova univerzita, 2016 [cit. 29.11.2021]. Dostupné online. 
 6. FELLNEROVÁ, J. Úvod do problematiky křesťanských škol v ČR. pages.pedf.cuni.cz [online]. 1993 [cit. 29.11.2021]. Dostupné online. 
 7. HUSNÍK, P. Nevěřící volí církevní školu hlavně kvůli bezpečnému prostředí. www.ucitelskenoviny.cz [online]. Učitelské noviny, 2012 [cit. 29.11.2021]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Český statistický úřad. (2015). Školy a školská zařízení v České republice 2014/2015.
 • Dohnalová, Z. (2005). Církevní školství v České republice. Sacra, 3(1), 45-65.
 • Fellnerová, J. (1993). Úvod do problematiky křesťanských škol v ČR. Pedagogika, (3), 251-255.
 • Horák, Z. (2016). Naléhavost změn právní úpravy postavení církevních škol. In J. Benák (Ed.), Církev a stát 2016 (s. 44). Masarykova univerzita.
 • Husník, P. (2012). Nevěřící volí církevní školu hlavně kvůli bezpečnému prostředí. Učitelské noviny, 22.
 • Průcha, J. (1996).  Alternativní školy. Portál.
 • Zákon č. 3/2002 Sb., zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (2018).