Česká školní inspekce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Česká školní inspekce je správní úřad České republiky s celostátní působností na úseku školství, kde vykonává nezávislou inspekční činnost.

Česká školní inspekce je zřízena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Je organizační složkou státu. V jejím čele stojí ústřední školní inspektor. Ústředního školního inspektora jmenuje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Z organizačního hlediska se Česká školní inspekce člení na ústředí a na inspektoráty.

Je dvojí působnost České školní inspekce:

Vykonává-li Česká školní inspekce evaluaci, zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Výstupem této evaluace je inspekční zpráva nebo tematická zpráva.

Kontrolní činnost České školní inspekce spočívá ve správním dozoru v oblasti dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Výstupem kontrolní činnosti je protokol.

Zvláštní povahu má inspekční činnost prováděná na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce, nebo na základě žádosti pro účely přiznání dotací podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]