Zřizovatel školy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Zřizovatel školy je termín, který nekompromisně souvisí s každou organizací. Zřizovatel pokládá základní kámen, tedy vytváří podmínky pro vznik organizace, stanovuje pravidla a zásady jejího fungování. V případě školských zařízení se působnost zřizovatele a jeho kompetence ke stanovování pravidel a zásad odlišuje dle toho, zda jde o soukromý, či veřejný sektor. Zřizovatele škol upravuje a definuje školský zákon.

Typy zřizovatelů škol[editovat | editovat zdroj]

[1] Odpovídající právní formu školy podle kategorie zřizovatele stanoví § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)

Veřejní zřizovatelé[editovat | editovat zdroj]

Veřejní zřizovatelé zřizují školy ve formě příspěvkových organizací či právnických osob a řadí se mezi ně MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), kraje, obce či svazky obcí.

Neveřejní zřizovatelé[editovat | editovat zdroj]

Mezi neveřejné zřizovatele škol se řadí registrované církve, náboženské společnosti a ostatní právnické nebo fyzické osoby. Tito zřizovatelé školy zakládají v právní formě školské právnické osoby podle školského zákona nebo v právní formě jiné právnické osoby podle zvláštních právních předpisů, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona. Neveřejní zřizovatelé nejčastěji využívají právní formy společností s ručením omezeným, školské právnické osoby a v poslední době též právní formy ústavu.

Funkce zřizovatele školského zařízení[editovat | editovat zdroj]

Zřizovatel školního zařízení má pravomoc školu nejenom zřídit, ale i zavřít. Školní zařízení vzniká listinou o zařízení a také zápisem do školského rejtříku. Zřizovatel za školu nejedná, pouze určí statutární orgán, který následně školské zařízení zastupuje. Zároveň má pravomoc jmenovat a odvolávat zástupce tohoto statutárního orgánu tj. nejčastěji ředitele, kterému i stanovuje plat.

Zřizovatelé základních škol[editovat | editovat zdroj]

V případě základních škol je v drtivé většině zřizovatelem obec či svazek obcí. Následují pak kraje. Ilustrováno v tab.1. Tabulka č.1.[2]

Zřizovatel Počet škol
MŠMT 50
Kraj 306
Obec anebo svazek obcí 3635
Církev 42
Soukromá osoba 113

Obec jako zřizovatel[editovat | editovat zdroj]

Zřizovatel kontroluje:[editovat | editovat zdroj]
 • finanční situaci - provádí finanční kontrolu, která je zakotvena v zákonu č. 552/91Sb. o státní kontrole [3]
 • hodnotí školu - dle paragrafu 12 odst.5 školského zákona [3]
 • vystupuje v roli nadřízeného orgánu - dle paragrafu 347 odst. 2 ZP [3]
Povinnosti:[editovat | editovat zdroj]

Obec má jako zřizovatel školského zařízení povinnosti, které musí plnit. Řadí se mezi ně:[4]

 • vytvoření podmínek pro předškolní a základní vzdělávání
 • v obci, kde je zřízen výbor pro národnostní menšiny, zajišťuje vzdělávání v jazyce národnostní menšiny
 • zajišťuje stravování dětí a žáků
 • stanovuje školské obvody MŠ i ZŠ
 • předává školám seznam dětí k zápisům
 • platí provoz a koná péči o majetek
 • zřizuje školskou radu v ZŠ
Práva:[editovat | editovat zdroj]

Obec jako zřizovatel školského zařízení disponuje především následujícími právy:

 • udělovat výjimky a Udělovat výjimky ze stanoveného počtu a doplácet chybějící prostředky v

případě výjimky na nižší počet (povinnost)

 • Být přítomen při výkonu inspekční činnosti ČŠI
 • Uplatňovat své zájmy - v ZŠ prostřednictvím ŠR - v MŠ prostřednictvím ředitele
 • Zřizovat komisi pro výchovu a vzdělávání ( školskou)
 • Dávat škole příspěvek na neinvestiční náklady (odměny zaměstnanců,pomůcky,učebnice…) jinak hrazené státem
 • Vyhlásit konkurz (může-musí) na ředitele před skončením šestiletého období

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Informace o postupu při založení nové školy č. {{{číslo}}} ze dne 2013-2020, MŠMT. [cit. 25.5.2020]. Dostupné online.
 2. Zřizovatel školy a školského zařízení. www.vzdelavacisluzby.cz [online]. Vzdělávací služby, 2020. Dostupné online. 
 3. a b c SEDLÁČKOVÁ, Hana. PaedDr.. In: Obecní portál. Praha: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., 1997-2020. Kapitola Obec jako zřizovatel škol.
 4. Školský zákon č. 561/2004Sb./2015 Sb. In: Sbírka zákonů. 2015. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.