Přeskočit na obsah

Kartézský součin

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z ×)
Ilustrace kartézského součinu množin a

V matematice je kartézský součin (někdy též direktní součin) množinová operace, přičemž kartézským součinem dvou množin a je množina, označená , která obsahuje všechny uspořádané dvojice, ve kterých je první položka prvkem množiny a druhá položka je prvkem množiny . Kartézský součin obsahuje všechny takové kombinace těchto prvků.

Například kartézským součinem osmiprvkové množiny A = { sedma, osma, devítka, desítka, spodek, svršek, král, eso } se čtyřprvkovou množinou B = { srdce, listy, kule, žaludy } je 32prvková množina A × B = { (sedma, srdce), (sedma, listy), (sedma, kule), (sedma, žaludy), (osma, srdce), …, (eso, kule), (eso, žaludy) }.

Kartézský součin je pojmenován po francouzském matematikovi René Descartovi, z jehož formulací analytické geometrie je tento koncept odvozen.

Formální definice[editovat | editovat zdroj]

Například kartézským součinem množiny všech reálných čísel se sebou samou vznikne rovina , což je možno psát jako („kartézská mocnina“). Libovolný bod v této rovině je možno popsat uspořádanou dvojicí , viz kartézský souřadnicový systém.

Definici kartézského součinu dvou množin je možno rozšířit na kartézský součin libovolného počtu množin, jehož výsledkem je množina n-tic, takto:

Příkladem takového součinu je trojrozměrný euklidovský prostor .

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Kartézský součin není komutativní ani asociativní operace a nemá neutrální prvek.

Kartézský součin konečných množinmohutnost rovnou součinu mohutností jednotlivých množin. Obecně má kartézský součin mohutnost rovnou kardinálnímu součinu mohutností jednotlivých množin. V případě, že je alespoň jedna množina nekonečná, je mohutnost kartézského součinu rovna maximu z mohutností jednotlivých množin.

Je-li kartézským součinem prázdná množina (), pak je nebo .

Nekonečný součin[editovat | editovat zdroj]

Předchozí definice popisuje kartézský součin libovolného avšak konečného počtu množin. V některých oblastech matematiky se může hodit kartézský součin nekonečně mnoha množin. Ten lze definovat jako:

Zde je množina indexů, je množina operandů (množin), indexovaná prvky .

Kartézský součin je zde tedy definován jako množina funkcí z do sjednocení všech množin, které jsou operandy. Každá z těchto funkcí je zobecněním n-tice, tzn. tvoří nekonečně-složkovou obdobu konečně-složkových n-tic. n-tici lze chápat jako speciální (konečný) případ této funkce, kde odpovídá takové funkci , u které

Význam kartézského součinu[editovat | editovat zdroj]

Význam kartézského součinu vyplývá především z toho, že je nadmnožinou pro všechny binární relace (nebo obecněji pro n-ární relace). Z tohoto pohledu jsou veškeré úvahy o vztazích mezi prvky dvou množin (nebo o vztazích mezi prvky jedné množiny) vedeny v rámci kartézského součinu, který se tak stává „rámcovou množinou“ například pro většinu algebraických struktur. Vztahy jako uspořádání na množině jsou určité podmnožiny , operace na množině jsou určité podmnožiny .

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]