Průnik

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Průnik dvou množin

V matematice se jako průnik dvou nebo více množin označuje taková množina, která obsahuje pouze ty prvky, které se nalézají ve všech těchto množinách. Průnik množin A a B se označuje symbolem AB.

Formální definice[editovat | editovat zdroj]

Pro všechna x platí, že .

V případě, že se jedná o průnik více množin, je možno jej chápat jako několik postupných průniků (viz asociativita níže), nebo tak, že prvek je součástí průniku právě tehdy, je-li prvkem všech množin. Obě tyto možnosti jsou však ekvivalentní. Např. pro průnik tří množin platí, že xABC iff xA a zároveň xB a zároveň xC. Průnik množin lze zkráceně psát


Příklad: Průnikem množin { 1, 2, 5, 6, 8, 11 } a { 2, 3, 4, 6, 8, 9 } je množina { 2, 6, 8 }. Průnikem množin všech prvočísel { 2, 3, 5, 7, 11, … } a množiny sudých kladných čísel { 2, 4, 6, 8, … } je jednoprvková množina { 2 } (jelikož 2 je jediné sudé prvočíslo).

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Operace průniku dvou množin (jakožto binární operace) je asociativní, tzn. (AB) ∩ C = A ∩ (BC). Současný průnik všech tří množin – ABC – je oběma těmto výrazům roven, proto je možno psát průnik libovolného množství množin bez použití závorek.

Průnik je komutativní operace, platí tedy, že AB = BA.

Neutrálním prvkem pro operaci průniku je univerzum, tzn. množina všech prvků, které v daném kontextu uvažujeme. Platí tedy .

Výsledkem průniku množiny s prázdnou množinou je opět prázdná množina, tzn. .

Je-li výsledkem průniku dvou množin prázdná množina, pak platí , kde je doplňkem množiny .

Vzhledem k definici průniku vyplývají všechny tyto skutečnosti z obdobných skutečností o logické spojce a zároveň.

Mohutnost průniku dvou množin je nejvýše rovna mohutnosti menší z nich: |AB| ≤ min { |A|, |B| }.

Průnik je idempotentní, tzn. platí .

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]