Kardinální číslo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

V matematice se pojem kardinální číslo, někdy též kardinál, pojí s čísly používanými pro popis velikosti množin. Jelikož se matematika zabývá i nekonečnými objekty, kardinální čísla a mohutnosti množin popisují i nekonečné množiny.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Kardinální čísla byla popsána Georgem Cantorem, když se v letech 18741884 pokoušel zavést teorii množin, která se dnes nazývá naivní.

Nejdříve zavedl kardinalitu jako nástroj pro porovnávání konečných množin. Například množiny {1,2,3} a {2,3,4} si nejsou rovny, ale mají stejnou kardinalitu.

Dále Cantor zavedl bijekci, pomocí které lze jednoduše definovat, že množiny mají stejnou kardinalitu, a to i pro nekonečné množiny, například přirozená čísla. Zavedl i pojem spočetná množina pro každou množinu, která má stejnou mohutnost jako množina přirozených čísel. Kardinál spočetných množin pojmenoval \aleph_0 ("alef nula", alef je první písmeno hebrejské abecedy).

Cantora zajímalo, zda každá nekonečná množina je spočetná. Pomocí takzvané diagonální metody dokázal, že tomu tak není a popsal nový kardinál, mohutnost kontinua, dnes běžně značený c. Vyjadřuje mohutnost množiny reálných čísel. Ukázal, že existuje nejmenší nekonečné kardinální číslo (\aleph_0) a též že pro každé kardinální číslo existuje kardinální číslo, které je větší (\aleph_1, \aleph_2, \aleph_3, \cdots).

Později vyslovil tvrzení známé jako hypotéza kontinua. To říká, že c = \aleph_1. Ukázalo se, že jeho platnost je nezávislá na standardních axiomech teorie množin, a proto nemůže být na základě nich dokázáno ani vyvráceno.

Definice[editovat | editovat zdroj]

Ordinální číslo \alpha \,\! nazveme kardinálním číslem (nebo kardinálem), pokud každé menší ordinální číslo \beta < \alpha \,\! má i menší mohutnost (tj. \alpha \,\! nelze vzájemně jednoznačně zobrazit na žádnou podmnožinu \beta \,\! ). Označíme-li jako Cn \,\! třídu všech kardinálních čísel a On \,\! třídu všech ordinálních čísel, můžeme zapsat tuto definici ve tvaru: \alpha \isin Cn \Leftrightarrow ( \forall \beta) (\beta < \alpha \implies \neg (\beta \approx \alpha))

Kardinální čísla jsou obvykle značena písmeny ze středu řecké alfabety \kappa, \lambda, \mu \,\! , aby se odlišila od ordinálních čísel, pro která jsou používána písmena ze začátku alfabety: \alpha, \beta, \gamma \,\!

Vztah kardinálních čísel k mohutnosti[editovat | editovat zdroj]

Kardinální čísla jsou vhodnými kandidáty k reprezentování jednotlivých tříd ekvivalence podle relace \approx \,\! (viz článek mohutnost).
Je-li x \,\! množina, kterou lze vzájemně jednoznačně zobrazit na kardinál \lambda \,\! , říkáme, že \lambda \,\! je mohutnost množiny x \,\! a píšeme |x| = \lambda \,\! .
Jednoznačné zobrazení mohutnosti všech množin na kardinály je závislé na axiomu výběru. Připouštíme-li axiom výběru, pak z principu dobrého uspořádání plyne, že každou množinu lze zobrazit na nějaký kardinál. V případě, že axiom výběru neplatí, však mohou existovat množiny, jejichž mohutnost nelze definovat výše uvedeným způsobem.

Vlastnosti a příklady kardinálních čísel[editovat | editovat zdroj]

 1. Přirozená čísla (tj. konečná ordinální čísla) jsou zároveň kardinálními čísly.
 2. Množina \omega \,\! všech přirozených čísel je první nekonečný kardinál a zároveň jediný nekonečný spočetný kardinál. Pokud existují nějaké další nekonečné kardinály, jsou již nespočetné. A ony existují:
 3. Ke každému kardinálu existuje větší kardinál.
 4. Třída Cn \,\! všech kardinálů je vlastní třída izomorfní s třídou On \,\! všech ordinálů – kardinály tedy lze očíslovat ordinálními čísly tak, aby žádný nechyběl a žádný nepřebýval.

Která konkrétní nekonečná ordinální čísla jsou tedy zároveň kardinály, když jich existuje tolik? Prvním z nich je, jak již víme, \omega \,\! . Pokusme se najít nějaký další:

 • ordinální čísla \omega + 1, \omega + 2, \omega + 3, \ldots \,\! jsou spočetná – nejsou to tedy kardinály, protože mají stejnou mohutnost, jako menší ordinál \omega \,\!
 • ordinální čísla \omega + \omega = \omega.2, \omega.3, \omega.4, \ldots \,\! jsou stále spočetná
 • ordinální čísla \omega . \omega = \omega^2, \omega^3, \omega^4, \ldots \,\! jsou stále spočetná
 • ordinální čísla \omega^{\omega}, \omega^{\omega^{\omega}}, \omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}, \ldots \,\! jsou stále spočetná
 • dokonce i supremum předchozí posloupnosti (označované někdy jako \epsilon_0 \,\! ) je stále spočetné

Jak je vidět, za \omega \,\! následuje ve třídě ordinálních čísel veliké hluché místo, ve kterém není žádný kardinál – pokud se budeme snažit postupovat třídou ordinálních čísel nahoru pomocí operací ordinální aritmetiky jako v předchozím příkladu, zůstávají další kardinály kdesi daleko za obzorem.

Funkce alef[editovat | editovat zdroj]

Obdobné tvrzení, jako číslo 4 v odstavci Vlastnosti a příklady kardinálních čísel, platí i pro třídu všech nekonečných kardinálů Cn - \omega \,\! – také existuje izomorfismus mezi ní a On \,\! .
Tato izomorfní funkce je obvykle nazývána prvním písmenem hebrejské abecedy – alef, a značena \aleph \,\! .

 • \aleph_0 = \omega je nejmenší nekonečný kardinál – množina přirozených čísel
 • \aleph_1 je nejmenší nespočetný kardinál
 • pro každý ordinál \alpha \,\! existuje kardinál \aleph_{\alpha} , má tedy dobrý smysl ptát se, jak asi vypadají kardinály \aleph_2, \aleph_3, \aleph_{\omega}, \aleph_ {\omega^{\omega} + \omega.5 + 127}

Dá se ukázat, že funkce \aleph \,\! je normální funkce (tj. rostoucí a spojitá pro limitní ordinály) na ordinálních číslech. Lze dokázat, že každá taková funkce má ve třídě On \,\! nekonečně mnoho pevných bodů (tyto pevné body dokonce tvoří vlastní třídu izomorfní s On \,\! .

Aplikováno konkrétně na funkci \aleph \,\! : existuje obrovské (ve smyslu „hodně, ale opravdu hodně nekonečné“) množství ordinálů \alpha \,\! , pro které platí, že \alpha = \aleph_\alpha .

Pokud si toto dáme dohromady s výsledkem našeho hledání \aleph_1 \,\! v předchozím oddílu, vidíme, že funkce \aleph \,\! má opravdu podivné vlastnosti:

 • na jedné straně hrozně rychle roste (už její druhá hodnota – \aleph_1 \,\! je hodně daleko od její první hodnoty \aleph_0 \,\! )
 • na druhé straně asi někde musí hodně přibrzdit, protože existují místa (libovolně velké ordinály), kde úplně ztratí náskok před „nejpomaleji rostoucí“ identickou funkcí Id: Id(\alpha) = \alpha \,\! – v takovýchto pevných bodech platí \aleph_{\alpha} = Id(\alpha) = \alpha \,\!

Kardinální aritmetika[editovat | editovat zdroj]

Na třídě kardinálních čísel lze definovat stejně jako na třídě ordinálních čísel běžné aritmetické operace součtu, součinu a mocniny – rozdíl spočívá v tom, že zatímco u ordinálních operací hovořím o „typu dobrého uspořádání“ výsledné množiny, u kardinálních operací mě zajímá mohutnost výsledné množiny. Vlastnostmi těchto operací se zabývá samostatný článek kardinální aritmetika

Související články[editovat | editovat zdroj]