Parita funkce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Sudé a liché funkce)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V matematice některé funkce vykazují jisté druhy symetrie, označované jako parita. Konkrétně se funkce osově souměrné podle osy y označují jako sudé, zatímco funkce středově souměrné podle počátku jako liché funkce. Obecně funkce nemusí být ani lichá, ani sudá; a funkce konstantně rovná nule je zároveň sudá i lichá. Každou funkci, jejíž definiční obor je symetrický vůči počátku, lze jednoznačně vyjádřit jako součet jedné sudé a jedné liché funkce.

Sudé funkce[editovat | editovat zdroj]

Sudá funkce: y = x2

Funkce je sudá funkce, pokud pro všechna , pro která je definováno, je definováno i a platí .

To právě znamená, že graf sudé funkce je osově souměrný podle osy y.

Mezi sudé funkce patří všechny mocninné funkce se sudým mocnitelem (např. x2, x−4), dále také například konstantní funkce, absolutní hodnota nebo kosinus (i hyperbolický). Složitějším příkladem sudé funkce je Dirichletova funkce.

Liché funkce[editovat | editovat zdroj]

Lichá funkce: y = x3

Funkce je lichá funkce, pokud pro všechna , pro která je definováno, je definováno i a platí .

To právě znamená, že graf liché funkce je středově souměrný podle počátku soustavy souřadnic.

Mezi liché funkce patří všechny mocninné funkce s lichým mocnitelem (např. x, x3, 1/x), dále také např. znaménková funkce sgn, sinus a tangens (i hyperbolické), stejně jako funkce k nim inverzní, tzn. cyklometrické funkce , a hyperbolometrické , .

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Základní vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

 • Pokud je lichá funkce definovaná v počátku, tak tam musí mít funkční hodnotu 0.
 • Funkce, která je zároveň sudá i lichá, je jedině nulová funkce f(x) = 0 (s definičním oborem symetrickým kolem nuly).
 • Sudá funkce nemůže být ryze monotónní (ledaže by byla triviálně definovaná jen v počátku).
 • Součet dvou sudých funkcí je sudá funkce, konstantní násobek sudé funkce je taktéž sudá funkce.
 • Součet dvou lichých funkcí je lichá funkce, konstantní násobek liché funkce je taktéž lichá funkce.
 • Součet liché a sudé funkce není ani lichá ani sudá funkce, ledaže by jeden ze sčítanců byla nulová funkce (viz níže rozklad na sudou a lichou část).
 • Součin dvou sudých funkcí je sudá funkce, součin dvou lichých funkcí je také sudá funkce.
 • Součin liché funkce a sudé funkce je lichá funkce.
 • Inverzní funkce k liché funkci je lichá funkce.
 • Složená funkce s vnitřní funkcí sudou a libovolnou vnější funkcí je sudá. Složená funkce s vnitřní funkcí lichou je lichá pro vnější funkci lichou a sudá pro vnější funkci sudou.

Algebraické vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

 • Lineární kombinace sudých funkcí je sudá funkce, sudé funkce tvoří vektorový prostor nad reálnými čísly. Obdobně je lineární kombinace lichých funkcí lichá funkce a liché funkce tvoří vektorový prostor nad reálnými čísly.
 • Vektorový prostor všech reálných funkcí je direktní součet vektorových prostorů sudých a lichých funkcí, tzn. libovolnou funkci (s definičním oborem symetrickým kolem nuly) lze jednoznačně rozložit na součet sudé a liché funkce:

Např. přirozená exponenciála se takto rozkládá na svou sudou část – hyperbolický kosinus a lichou část – hyperbolický sinus:

 • Množina sudých funkcí tvoří nad reálnými čísly algebru, množina lichých funkcí nikoliv.

Analytické vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

 • Derivace sudé funkce je lichá funkce, derivace liché funkce je sudá funkce.
 • Libovolná primitivní funkce k liché funkci definované na intervalu je sudá funkce, ale nejvýše jedna primitivní funkce k sudé funkci může být lichá.
 • Taylorův polynom sudé funkce v počátku obsahuje pouze sudé mocniny, u liché funkce obsahuje pouze liché mocniny.
 • Taylorova řada sudé funkce v počátku (tj. Maclaurinova řada) obsahuje pouze sudé mocniny, u liché funkce obsahuje pouze liché mocniny.
 • Fourierova řada periodické sudé funkce obsahuje pouze kosinové členy, Fourierova řada periodické liché funkce obsahuje pouze sinové členy.

Související články[editovat | editovat zdroj]