Seznam osmanských velkovezírů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Osmanský velkovezír (turecky: Vezir-i Azam nebo Sadr-ı Azam, osmanskou turečtinou: صدر اعظم nebo وزیر اعظم) byl de facto premiér sloužící sultánovi. Měl absolutní moc a v podstatě byl jediným člověkem, který směl jednat jménem sultána a to až do roku 1908. Byl držitelem úřední pečeti a spolu s ostatními vezíry řešil státní záležitosti na říšské radě.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Krátce po vzniku Osmanské říše existoval pouze titul vezíra. Prvním oficiálním velkovezírem se stal Çandarlı Kara Halil Hayreddin, u kterého byl pojem "velkovezír" poprvé použit. Tento post vznikl na nátlak ostatních vezírů na sultána a to i pro ujasnění, kdo je sultánovým rádcem. Během historie říše se oslovení pro velkovezíra měnilo, s tím i rozsah jeho pravomocí. Post by se dal přirovnat k premiérovi.

V pozdějších periodách Osmanské říše, hlavně během 19. století, se z pozice velkovezíra stal ekvivalent k premiérovi v evropských státech. Reformy během a po Tanzimatu, První konstituční éry a Druhé konstituční éry se dostal post velkovezíra na evropský standard a díky tomu vznikly i pozice ministrů v každém kabinetu. Během dvou konstitučních období vykonával velkovezír i pozici mluvčího senátu, vrchní komory osmanského parlamentu. Po vzniku Turecké republiky v roce 1923 funkci velkovezíra nahradil turecký premiér.

Velkovezíři byli často vyměňování nebo rezignovali po velkém úspěchu, který často vedl k politické nestabilitě. V poslední 10 letech existence říše se na postu velkovezíru celkem třináctkrát mezi 12 muži. Někteří, jako např. Ahmed Izzet Paša a Salih Hulusi Paša nebyli ve funkci ani jeden měsíc.

Seznam osmanských velkovezírů[editovat | editovat zdroj]

Coat of arms of the Ottoman Empire Osmanští velkovezíří Flag of the Ottoman Empire
Pořadí Jméno Nástup do funkce Opuštění funkce Původ
1 Alaeddin Paša 1320 1331 Turek
2 Nizamüddin Ahmed Paša 1331 1348 Turek
3 Hacı Paša 1348 1349 Turek
4 Sinanüddin Fakih Yusuf Paša 1349 1364 Turek
5 Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paša (Çandarlı Halil Pasha starší) 1364 22. ledna

1387

Turek
6 Çandarlı Ali Paša 1387 1406 Turek
7 Imamzade Halil Paša 1406 1413 Turek, z města Osmancık
8 Amasyalı Bayezid Paša 1413 1421 Turek albánského původu, pravděpodobně z Amasye
9 Çandarlı Ibrahim Paša starší 1421 1429 Turek
10 Koca Mehmed Nizamüddin Paša 1429 1439 Turek
11 Çandarlı Halil Paša 1439 1. června 1453 Turek, první velkovezír, který byl popraven
12 Zaganos Paša 1453 1456 Albánec nebo Srb (Devširme)
13 Mahmud Paša Angelović (poprvé) 1456 1468 Srb (Devširme)
14 Rum Mehmed Paša 1468 1469 Řek
15 Ishak Paša (poprvé) 1469 1472 Albánec
13 Mahmud Paša Angelović (podruhé) 1472 1474 Srb (Devširme)
16 Gedik Ahmed Paša 1474 1477 Albanánec, Řek nebo Srb (Devširme)
17 Karamani Mehmed Paša 1477 1481 Turek z Karamanu
15 Ishak Paša (podruhé) 1481 1482 Albánec
18 Koca Davud Paša 1482 1497 Albánec
19 Hersekzade Ahmed Paša (poprvé) 1497 1498 Srb (devširme)
20 Çandarlı Ibrahim Paša mladší 1498 1499 Turek
21 Mesih Paša 1499 1501 Abdikoval po pádu Konstantinopole. Synovec Konstantina XI. Palaiologa
22 Hadim Ali Paša (poprvé) 1501 1503 Srb
19 Hersekzade Ahmed Paša (podruhé) 1503 1506 Srb (devširme)
22 Hadim Ali Paša (podruhé) 1506 1511 Srb
19 Hersekzade Ahmed Paša (potřetí) 1511 1511 Srb
23 Koca Mustafa Paša 1511 1512 Řek pocházející z Byzance, nebyl součástí devširme
19 Hersekzade Ahmed Paša (počtvrté) 1512 28. listopadu

1514

Srb
24 Dukakinzade Ahmed Paša 18. prosince 1514 8. září

1515

Albánec
19 Hersekzade Ahmed Paša (popáté) 8. září 1515 26. dubna 1516 Srb (devširme)
25 Hadım Sinan Paša 26. dubna 1516 22. ledna 1517 Srb (devširme)
26 Yunus Paša 22. ledna 1517 13. září 1517 Ottoman Greeks, Pomak, Serbian, or Croat origin[1][2] (Devşirme)
27 Piri Mehmed Paša 25. ledna 1518 27. června 1523 Turek z Aksaray
28 Pargalı Ibrahim Paša 27. června 1523 14. března 1536 Řek pocházející z Pargy, nejbližší přítel sultána Sulejmana I., popraven za zradu
29 Ayas Mehmed Paša 14. března 1536 13. července 1539 Albánec z Vlory, (devširme)
30 Lütfi Paša 13. července 1539 duben 1541 Albánec z Vlory, (devširme)
31 Hadim Sulejman Paša duben 1541 28. listopadu 1544 Maďar (eunuch)
32 Rüstem Paša (poprvé) 28. listopadu 1544 6. října 1553 Srb (devširme), pravděpodobně ze Sarajeva nebo Chorvat ze Skradinu
33 Kara Ahmed Paša 6. října 1553 29. září 1555 Albánec
32 Rüstem Paša (podruhé) 29. září 1555 10. července 1561 Srb nebo Chorvat
34 Semiz Ali Paša 10. července 1561 28. června 1565 Srb původem z vesnice Pračić v Bosně a Hercegovině
35 Sokollu Mehmed Paša 28. června 1565 12. října 1579 Srb
36 Şemiz Ahmed Paša 12. října 1579 28. dubna 1580 Po otci Albánec, po matce Turek, měl i arabské předky
37 Lala Kara Mustafa Paša 28. dubna 1580 7. srpna 1580 Srb z Klasinace (Rudo)
38 Koca Sinan Paša (poprvé) 7. srpna 1580 6. prosince 1582 Albánec
39 Kanijeli Siyavuş Paša (poprvé) 24. prosince 1582 25. července 1584 Maďar z Nagykanizsa
40 Özdemiroğlu Osman Paša 28. července 1584 29. října 1585 Turek nebo Čerkes
41 Hadim Mesih Paša 1. listopadu 1585 14. dubna 1586 Srb (devširme, eunuch)
39 Kanijeli Siyavuş Paša (podruhé) 14. dubna 1586 2. dubna 1589 Maďar
38 Koca Sinan Paša (podruhé) 14. dubna 1589 1. srpna 1591 Albánec
42 Serdar Ferhad Paša (poprvé) 1. srpna 1591 4. dubna 1592 Albánec
39 Kanijeli Siyavuş Paša (potřetí) 4. dubna 1592 28. ledna 1593 Maďar
38 Koca Sinan Paša (potřetí) 28. ledna 1593 16. února 1595 Albánec
42 Serdar Ferhad Paša (podruhé) 16. února 1595 7. července 1595 Albánec
38 Koca Sinan Paša (počtvrté) 7. července 1595 19. listopadu 1595 Albánec
43 Tekeli Lala Mehmed Paša 19. listopadu 1595 28. listopadu 1595 Turek z Manisy
38 Koca Sinan Paša (popáté) 1. prosince 1595 3. dubna 1596 Albánec
44 Damat Ibrahim Paša (poprvé) 4. dubna

1596

27. října 1596 Srb
45 Cigalazade Yusuf Sinan Paša 27. října 1596 5. prosince 1596 Ital
44 Damat Ibrahim Paša (podruhé) 5. prosince 1596 3. listopadu

1597

Srb
46 Hadim Hasan Paša 3. listopadu 1597 9. dubna 1598 Albánec (devširme)
47 Cerrah Mehmed Paša 9. dubna 1598 6. ledna 1599 neznámý původ, z devširme
44 Damat Ibrahim Paša (potřetí) 6. ledna

1599

10. července

1601

Srb
48 Yemişçi Hasan Paša 22. července 1601 4. října1603 Albánec
49 Yavuz Ali Paša 16. října 1603 26. července 1604 Srb
50 Sokolluzade Lala Mehmed Paša 5. srpna

1604

21. června 1606 Serbian (Lala = Tutor to a Sultan). Sokollu Mehmed Pasha's nephew. He was probably from Rudo or Sarajevo.
51 Derviş Mehmed Paša 21. června 1606 9. prosince 1606 velmi známý Srb, mimo jiné i guvernér Bosenského sandžaku
52 Kuyucu Murad Paša 11. prosince 1606 5. srpna 1611 Srb pocházející ze středu Bosny
53 Nasuh Paša 5. srpna 1611 17. října 1614 Albánec
54 Öküz Kara Mehmed Paša (poprvé) 17. října 1614 17. listopadu 1616 Turek z Istanbulu
55 Damat Halil Paša (poprvé) 17. listopadu 1616 18. ledna 1619 Arménec
56 Öküz Kara Mehmed Paša (podruhé) 18. ledna 1619 23. prosince 1619 Turek z Istanbulu
57 Güzelce Ali Paša 23. prosince 1619 9. března 1621 Řek
58 Ohrili Hüseyin Paša 9. března 1621 17. listopadu 1621 Albánec z Ohridu
59 Dilaver Paša 17. září 1621 20. května 1622 Srb z Bosenského ejáletu
60 Kara Davud Paša 20. května 1622 13. června 1622 Srb
61 Mere Hüseyin Paša (poprvé) 13. června 1622 8. července 1622 Albánec
62 Lefkeli Mustafa Paša 8. července 1622 21. září

1622

Turek
63 Hadim Mehmed Paša 21. září 1622 5. února 1623 Gruzínec
64 Mere Hüseyin Paša (podruhé) 5. února 1623 30. srpna 1623 Albánec
65 Kemankeş Kara Ali Paša 30. srpna 1623 3. dubna 1624 Turek
66 Çerkes Mehmed Paša 3. dubna 1624 28. ledna 1625 Čerkes
67 Hafız Ahmed Paša (poprvé) 8. února 1625 1. prosince 1626 bulharský muslim
68 Damat Halil Paša (podruhé) 1. prosince 1626 6. dubna 1628 Arménec
69 Gazi Ekrem Hüsrev Paša 6. dubna 1628 25. října 1631 Srb z bosenské rodiny
70 Hafız Ahmed Paša (podruhé) 25. října 1631 10. února 1632 bulharský muslim
71 Topal Recep Paša 10. února 1632 18. května 1632 Srb z Bosenského ejáletu
72 Tabanıyassi Mehmed Paša 18. května 1632 2. února 1637 Albánec
73 Bayram Paša 2. února 1637 26. srpna 1638 Turek z Istanbulu
74 Tayyar Mehmed Paša 27. srpna 1638 24. prosince 1638 Turek
75 Kemankeş Kara Mustafa Paša 23. prosince 1638 31. ledna 1644 Albánec
76 Sultanzade Mehmet Paša 31. ledna 1644 17. prosince 1645 Albánec
77 Nevesinli Salih Paša 17. prosince 1645 16. září 1647 Serb z hercegovinského města z Bosenského ejáletu
78 Kara Musa Paša 16. září 1647 21. září 1647 Srb z Bosenského ejáletu
79 Hezarpare Ahmet Paša 21. září 1647 8. srpna 1648 Řek z Istanbulu
80 Sofu Mehmed Paša 8. srpna 1648 21. května 1649 neznámý původ
81 Kara Murat Paša 21. května 1649 5. srpna 1651 Albánec
82 Melek Ahmed Paša 5. srpna 1651 21. srpna 1651
83 Abaza Siyavuş Paša I.(poprvé) 21. srpna 1651 27. září 1651
84 Gürcü Mehmed Paša 27. září

1651

20. června 1652 Gruzínec
85 Tarhoncu Ahmed Paša 20. června 1652 21. března 1653 Albánec
86 Koca Derviš Mehmed Paša 21. března 1653 28. října 1654 Čerkes
87 İpşiri Mustafa Paša 28. října 1654 11. května 1655
88 Kara Murat Paša (podruhé) 11. května 1655 19. srpna 1655 Albánec
89 Ermeni Suleyman Paša 19. srpna 1655 28. února 1656 Arménec
90 Gazi Huseyn Paša 28. února 1656 5. března 1656 Turek
91 Zurnazen Mustafa Pasha (ve funkci 4 hodiny) 5. března 1656 5. března 1656 Albánec
92 Abaza Siyavuş Paša I. (podruhé) 5. března 1656 25. dubna 1656
93 Boynuyaralı Mehmed Paša 26. dubna 1656 15. zářá 1656 Turek ze Samsunu
94 Köprülü Mehmed Paša 15. září 1656 31. října 1661 Albánec z rodiny Köprülü
95 Köprülü Fazıl Ahmed Paša 31. října 1661 19. října 1676 Albánec z rodiny Köprülü
96 Merzifonlu Kara Mustafa Paša 19. října 1676 25. prosince 1683 Albánec z rodiny Köprülü
97 Kara İbrahim Paša 15. prosince 1683 18. listopadu1685 Turek
98 Sarı Süleyman Paša 18. listopadu 1685 18. září 1687 Srb
99 Abaza Siyavuş Paša 18. září 1687 23. února 1688
100 Ayaşlı İsmail Paša 23. února 1688 2. května 1688 Turek
101 Bekri Mustafa Paša 30. května 1688 7. listopadu 1689 Turek
102 Köprülü Fazıl Mustafa Paša 10. listopadu 1689 19. srpna 1691 Albánec z rodiny Köprülü
103 Arabacı Ali Paša 24. srpna 1691 21. března 1692 Albánec
104 Merfizonlu Hacı Ali Paša 23. března 1692 17. března 1693 Turek
105 Bozoklu Mustafa Paša 17. března 1693 březen 1694 Turek
106 Sürmeli Ali Paša 13. března 1694 22. dubna 1695 Řek
107 Elmas Mehmed Paša 3. května 1695 11. září 1697 Turek
108 Amcazade Köprülü Hüseyin Paša 17. září 1697 4. září 1702 Albánec
109 Daltaban Mustafa Paša 4. září 1702 24. ledna 1703 Srb
110 Rami Mehmed Paša 25. ledna 1703 22. srpna 1703 Turek
111 Kavanoz Ahmed Paša 22. srpna 1703 16. listopadu 1703 Rus
112 Damat Hasan Paša 18. listopadu 1703 28. září 1704 Řek
113 Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paša říjen 1704 25. prosince 1704 Turek
114 Baltaci Mehmed Paša (poprvé) 25. prosince 1704 3. května 1706 Turek
115 Çorlulu Damat Ali Paša 3. května 1706 15. června 1710 Turek
116 Köprülü Numan Paša 16. června 1710 17. srpna 1710 Albánec z rodiny Köprülü
117 Baltaci Mehmed Paša (podruhé) 18. srpna 1710 20. listopadu 1711 Turek
118 Ağa Yusuf Paša 20. listopadu 1711 11. listopadu 1712 Gruzínec
119 Nişancı Sulejman Paša 12. listopadu 1712 6. dubna 1713
120 Hoca Ibrahim Paša 6. dubna 1713 7. dubna1713 Turek
121 Silahdar Damat Ali Paša 27. dubna 1713 5. srpna 1716 Turek
122 Hacı Halil Paša 21. srpna 1716 říjen 1717 Albánec
123 Nişancı Mehmed Paša říjen1717 9. května 1718 Turek
124 Nevşehirli Damat Ibrahim Paša 9. května 1718 16. října 1730 Turek
125 Silahdar Damat Mehmed Paša 16. října 1730 23. ledna 1731 Turek
126 Kabakulak Ibrahim Paša 23. ledna 1731 11. září 1731 Srb
127 Topal Osman Paša 21. září 1731 12. března 1732 Turek
128 Hekimoğlu Ali Paša (poprvé) 12. března 1732 14. července 1735 Ital z Benátek
129 Gürcü İsmail Paša 14. července 1735 25. prosince 1735 Gruzínec
130 Silahdar Seyyid Mehmed Paša 10. ledna 1736 5. srpna 1737 Turek
131 Muhsinzade Abdullah Paša 22. srpna 1737 19. prosince 1737 Arab, pravděpodobně z Aleppa
132 Yeğen Mehmed Paša 3. prosince 1737 23. března 1739 Turek
133 İvaz Mehmed Paša 17. března 1739 23. června 1740 Albánec
134 Nişancı Hacı Ahmed Paša 22. července 1740 7. dubna 1742 Turek z Alanye
135 Hekimoğlu Ali Paša (podruhé) 21. dubna 1742 4. října 1742 Ital z Benátek
136 Seyyid Hasan Paša 4. října 1742 10. srpna 1746 Arab nebo Turek
137 Tiryaki Hacı Mehmed Paša 11. srpna 1746 24. srpna 1747 Nejspíš Turek z Istanbulu, možná Srb nebo Albánec
138 Seyyid Abdullah Paša 24. srpna 1747 2. ledna 1750 Arab nebo Turek
139 Divitdar Mehmed Emin Paša 9. ledna 1750 1. července 1752 nezmáného původu, pocházel z Istanbulu
140 Köse Bahir Mustafa Paša (poprvé) 1. července 1752 16. února 1755 Turek
141 Hekimoğlu Ali Paša (potřetí) 16. února 1755 19. května 1755 Pocházel z Istanbul, matka byla Turkyně a otec konvertita.
142 Naili Abdullah Paša 19. května 1755 24. srpna 1755 Turek z Istanbulu
143 Silahdar Bıyıklı Ali Paša 24. srpna 1755 23. října 1755 Turek (pravděpodobně)
144 Yirmisekizzade Mehmed Said Paša 25. října 1755 1. dubna 1756 Gruzínec, člen janičářů
145 Köse Bahir Mustafa Paša (podruhé) 30. dubna 1756 3. prosince 1756 Turek
146 Koca Ragıp Paša 12. ledna 1757 8. dubna 1763 Turek z Istanbulu
147 Tevkii Hamza Hamid Paša 11. dubna 1763 29. září 1763 Turek
148 Köse Bahir Mustafa Paša (potřetí) 29. září 1763 30. března 1765 Turek (pravděpodobně)
149 Muhsinzade Mehmed Paša (poprvé) 30. března 1765 7. srpna 1768 Arab (pravděpodobně)
150 Silahdar Hamza Mahir Paša 7. srpna 1768 20. října 1768 Turek
151 Yağlıkçızade Mehmed Emin Paša říjen 1768 12. srpna 1769 Turek z Istanbulu
152 Moldovancı Ali Paša 12. října 1769 12. prosince 1769 Turek
153 Ivazzade Halil Paša 13. prosince 1769 25. prosince 1770 Albánec původem ze Srbska
154 Silahdar Mehmed Paša 25. prosince 1770 11. prosince 1771 Turek (pravděpodobně) z Istanbulu
155 Muhsinzade Mehmed Paša (podruhé) prosinec 1771 6. srpna 1774 Arab (pravděpodobně)
156 Izzet Mehmed Paša (poprvé) 11. srpna 1774 7. července 1775
157 Moralı Derviš Mehmed Paša 7. července 1775 5. ledna 1777 Turek
158 Darendeli Cebecizade Mehmed Paša 5. ledna 1777 1. září 1778 Turek
159 Kalafat Mehmed Paša 1. září 1778 22. srpna 1779 Bulhar ze Sofie
160 Silahdar Seyyid Mehmed Paša srpen 1779 20. února 1781 Turek
161 Izzet Mehmed Paša (podruhé) 20. února 1781 25. srpna 1782
162 Yeğen Hacı Mehmed Paša 25. srpna 1782 31. prosince 1782 Turek
163 Halil Hamid Paša 31. prosince 1782 30. dubna 1785 Turek
164 Şahin Ali Paša 30. dubna 1785 25. ledna 1786 Gruzínec
165 Koca Yusuf Paša (poprvé) 25. ledna 1786 28. května 1789 Gruzínec
166 Cenaze Hasan Paša 28. května 1789 2. ledna 1790 Čerkes
167 Cezayirli Gazi Hasan Paša 2. ledna 1790 30. března 1790 neznámý původ
168 Çelebizade Şerif Hasan Paša 16. dubna 1790 12. ledna 1791 neznámý původ
169 Koca Yusuf Paša (podruhé) 12 February 1791 1792 Georgian[3]
170 Damat Melek Mehmed Paša 1792 21. října 1794 Turek
171 Safranbolulu Izzet Mehmet Paša 21. října 1794 23. října 1798 Turek ze Safranbolu
172 Kör Yusuf Ziyaüddin Paša (poprvé) 23. října 1798 24. června 1805 Gruzínec
173 Bostancıbaşı Hafız İsmail Paša 24. září 1805 13. října 1806 neznámý původ
174 Keçiboynuzu İbrahim Hilmi Paša 13. října 1806 3. června 1807 Turek
175 Çelebi Mustafa Paša 3. června 1807 29. července 1808 neznámý původ
176 Alemdar Mustafa Paša 29. července 1808 15. listopadu 1808 Albánec
177 Çavuşbaşı Memiş Paša 16. listopadu 1808 prosinec 1808 Albánec
178 Çarhacı Ali Paša prosinec 1808 březen 1809 Turek
179 Kör Yusuf Ziyaüddin Paša (podruhé) březen 1809 leden 1811 Gruzínci
180 Laz Ahmed Paša únor 1811 červenec 1812 Turek
181 Hurşit Ahmed Paša červenec 1812 30. března 1815 Gruzínec, jediný velkovezír, který ve funkci spáchal sebevraždu
182 Mehmed Emin Rauf Paša (poprvé) 30. března 1815 6. ledna 1818 Turek
183 Burdurlu Dervish Mehmed Paša 6. ledna 1818 5. ledna 1820 neznámý původ
184 Seyyid Ali Paša 5. ledna 1820 21. dubna 1821 Turek
185 Benderli Ali Paša 21. dubna 1821 30. dubna 1821 neznámý původ
186 Hacı Salih Paša 30. dubna 1821 11. listopadu 1822
187 Deli Abdullah Paša 11. listopadu 1822 4. března 1823 Turek
188 Turnacızade Silahdar Ali Paša 4. března 1823 13. listopadu 1823 neznámý původ
189 Mehmed Said Galip Paša 13. listopadu 1823 15. září 1824 Turek
190 Mehmed Selim Paša 15. září 1824 26. října 1828 neznámý původ, pravděpodobně byl z Moldávie
191 Topal Izzet Mehmed Paša (poprvé) 26. října 1828 28. ledna 1829 Turek z Darende
192 Reşid Mehmed Paša leden 1829 17. listopadu 1833 Gruzínec nebo Řek
193 Mehmed Emin Rauf Paša (podruhé) 17. února 1833 8. července 1839 Turek
194 Husrev Paša 8. července 1839 29. května 1841
195 Mehmed Emin Rauf Paša (potřetí) 29. května 1841 7. října 1841 Turek
196 Topal Izzet Mehmed Paša (podruhé) 7. října 1841 3. září 1842 Turek
197 Mehmed Emin Rauf Paša (počtvrté) 3. září 1842 31. července 1846 Turek
198 Koca Mustafa Reşid Paša (1st time) 31. července 1846 28. dubna 1848 Turek
199 İbrahim Sarim Paša 28. dubna 1848 13. srpna 1848 Turek
200 Koca Mustafa Reşid Paša (podruhé) 13. srpna 1848 27. ledna 1852 Turek
201 Mehmed Emin Rauf Paša (popáté) 27. ledna 1852 7. března 1852 Turek
202 Koca Mustafa Reşit Paša (potřetí) 7. března 1852 7. srpna 1852 Turek
203 Mehmed Emin Aali Paša (poprvé) 7. srpna 1852 4. října 1852 Turek
204 Damat Mehmed Ali Paša 4. října 1852 14. května 1853
205 Mustafa Naili Paša (poprvé) 14. května 1853 30. května 1854 Albánec z Egypta
206 Kıbrıslı Mehmed Emin Paša (poprvé) 30. května 1854 24. listopadu 1854 Turek z Kypru
207 Koca Mustafa Reşid Paša (počtvrté) 24. listopadu 1854 4. května 1855 Turek
208 Mehmed Emin Aali Paša (podruhé) 4. května 1855 1. prosince 1856 Turek
209 Koca Mustafa Reşid Paša (popáté) 1. prosince 1856 2. srpna 1857 Turek
210 Mustafa Naili Paša (podruhé) 2. srpna 1857 23. října 1857 Albánec
211 Koca Mustafa Reşid Paša (pošesté) 23. října 1857 7. ledna 1858 Turek
212 Mehmed Emin Aali Paša (potřetí) 11. ledna 1858 8. října 1859 Turek
213 Kıbrıslı Mehmed Emin Paša (podruhé) 8. října 1859 24. prosince 1859 Turek z Kypru
214 Mütercim Mehmed Rüşdi Paša (poprvé) 24. listopadu 1859 27. května 1860 Turek
215 Kıbrıslı Mehmed Emin Paša (potřetí) 27. května 1860 6. srpna 1861 Turek z Kypru
216 Mehmed Emin Aali Paša (počtvrté) 6. srpna 1861 22. listopadu 1861 Turek
217 Mehmed Fuad Paša (poprvé) 22. listopadu 1861 6. ledna 1863 Turek z Konye
218 Yusuf Kamil Paša 6. ledna 1863 3. června 1863 Turek
219 Mehmed Fuad Paša (podruhé) 3. června 1863 5. června 1866 Turek
220 Mütercim Mehmed Rüşdi Paša(podruhé) 5. června 1866 11. února 1867 Turek
221 Mehmed Emin Aali Paša (popáté) 11. února 1867 7. září 1871 Turek
222 Mahmud Nedim Paša (poprvé) září 1871 31. července 1872 Gruzínec
223 Midhat Paša (poprvé) 31. července 1872 19. října 1872 Turek
224 Mütercim Mehmed Rüşdi Paša (potřetí) 19. října 1872 únor 1873 Turek
225 Sakızlı Ahmed Esat Paša (poprvé) 15. února 1873 15. dubna 1873 Turek
226 Şirvanlı Mehmed Rüşdi Paša 15. dubna 1873 14. února 1874 Turek
227 Hüseyin Avni Paša 14. února 1874 25. dubna 1875 Turek
228 Sakızlı Ahmed Esat Paša (podruhé) duben 1875 srpen 1875 Turek
229 Mahmud Nedim Paša (podruhé) 21. srpna 1875 11. května 1876 Gruzínec
230 Mütercim Mehmed Rüşdi Paša (počtvrté) 12. května 1876 19. prosince 1876 Turek
231 Midhat Paša (podruhé) 19. prosince 1876 5. února 1877 Turek
232 İbrahim Edhem Paša 5. února 1877 11. ledna 1878 Řek
233 Ahmed Hamdi Paša 11. ledna 1878 4. února 1878
234 Ahmed Vefik Paša 4. února 1878 18. dubna 1878 Turek z Istanbulu
235 Mehmed Sadık Paša 18. dubna 1878 28. května 1878 Turek
236 Mütercim Mehmed Rüşdi Paša (popáté) 28. května 1878 4. června 1878 Turek
237 Saffet Paša 4. června 1878 říjen 1878 Turek
238 Tunuslu Hayreddin Paša říjen 1878 28. července 1879 Turek z Kütahye
239 Ahmed Arifi Paša 28. července 1879 září 1879 Turek
240 Mehmed Said Paša (poprvé) 18. října 1879 9. června 1880 Turek
241 Kadri Paša 9. června 1880 12. září 1880 Turek
242 Mehmed Said Paša (podruhé) 12. září 1880 2. května 1882 Turek[4]
243 Abdurrahman Nureddin Paša 2. května 1882 12. července 1882 Turek
244 Mehmed Said Paša (potřetí) 12. července 1882 30. listopadu 1882 Turek
245 Ahmed Vefik Paša (podruhé) 1. prosince 1882 3. prosince 1882 Turek
246 Mehmed Said Paša (počtvrté) 3. prosince 1882 24. září 1885 Turek
247 Kâmil Paša (poprvé) 25. září 1885 4. září 1891 Turek
248 Ahmed Cevat Şakir Paša 4. září 1891 8. června 1895 Turek
249 Mehmed Said Paša (popáté) 9. června 1895 3. října 1895 Turek
250 Kâmil Paša (podruhé) 3. října 1895 7. listopadu 1895 Turek z Kypru
251 Halil Rifat Paša 7. listopadu 1895 9. listopadu 1901 Turek
252 Mehmed Said Paša (po šesté) 13. listopadu 1901 15. ledna 1903 Turek
253 Avlonyalı Mehmed Ferid Paša 15. ledna 1903 22. července 1908 Albánec z Vlöre
254 Mehmed Said Paša (po sedmé) 22. července 1908 6. srpna 1908 Turek
255 Kâmil Paša (potřetí) 5. srpna 1908 14. února 1909 Turek z Kypru
256 Hüseyin Hilmi Paša (poprvé) 14. února 1909 14. dubna 1909 Řek nebo Turek z Kypru
257 Ahmet Tevfik Paša (poprvé) 14. dubna 1909 5. května 1909 Krymský Tatar
258 Hüseyin Hilmi Paša (podruhé) 5. května 1909 12. ledna 1910 Řek nebo Turek
259 İbrahim Hakkı Paša 12. ledna 1910 30. září 1911 Turek
260 Mehmed Said Paša (po osmé) 30. září 1911 22. července 1912 Turek
261 Ahmed Muhtar Paša 22. července 1912 29. října 1912 Turek z Bursy
262 Kâmil Paša (počtvrté) 29. října 1912 23. ledna 1913 Turek z Kypru
263 Mahmud Ševket Paša 23. ledna 1913 11. června 1913 Čečenec
264 Said Halim Paša 12. června 1913 4. února 1917 Albánec
265 Mehmed Talaat Paša 4. února 1917 14. října 1918 neznámého původu, pocházel z Edirne
266 Ahmed Izzet Paša 14. října 1918 11. listopadu 1918 Albánec z Istanbulu
267 Ahmet Tevfik Paša (podruhé) 11. listopadu 1918 4. března 1919 Krymský Tatar
268 Damat Ferid Paša (poprvé) 4. března 1919 2. října 1919 Srb z území dnešního Srbska
269 Ali Rıza Paša 2. října 1919 8. března 1920 Turek (pravděpodobně) z Istanbulu
270 Salih Hulusi Paša 8. března 1920 5. dubna 1920 Čerkes z Istanbulu
271 Damat Ferid Paša (podruhé) 5. dubna 1920 21. října 1920 Srb z území dnešního Srbska
272 Ahmet Tevfik Pasha (potřetí) 21. října 1920 4. listopadu 1922 Turek, oficiálně poslední velkovezír

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of Ottoman Grand Viziers na anglické Wikipedii.


  1. Danişmend (1971), p. 15. (turecky)
  2. Alper, Omer Mahir, "Yunus Paşa", (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.678 ISBN 975-08-0072-9
  3. Danişmend (1971), p. 68. (turecky)
  4. Danişmend (1971), p. 93. (turecky)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]