Přeskočit na obsah

Bosenský ejálet

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Bosenský ejálet
Bosna Eyaleti
Bosanski pašaluk

ایالت بوسنه
 Bosenský sandžak 15801867 Bosenský vilájet 
Ejálet Hercegovina 
Vlajka státu
vlajka
Geografie
Mapa
Bosenský ejálet, Osmanská říšeroku 1683
Banja Luka (1580–1639)
Travnik (1699–1832, 1839/40–1851)
Sarajevo (1639–1699, 1832–1839/40, 1851–1867)
Rozloha
(1 856) 70 038[1] km²
Obyvatelstvo
Počet obyvatel
(1851/2) 1 077 956[2]
Národnostní složení
Státní útvar
Osmanská říšeOsmanská říše Osmanská říše
Státní útvary a území
Předcházející
Bosenský sandžak Bosenský sandžak
Následující
Bosenský vilájet Bosenský vilájet
Ejálet Hercegovina Ejálet Hercegovina

Bosenský ejálet (event. Ejálet Bosna) nebo Bosenský pašalík (bosensky/srbochorvatsky Ejalet Bosna, Bosanski pašaluk, Bosanski beglerbegluk, turecky Eyalet-i Bosna, Bosna Beylerbeyliği) byla mezi lety 1580 a 1867 vyšší správní jednotka osmanské říše na území Bosny. V jejím čele stál valí či paša (bosensky valija, paša).

Ejálet vznikl roku 1580 spojením tehdejších sedmi nižších správních jednotek, sandžaků Bosna, Zvornik, Klis, Hercegovina, Krka Pakrac a Požega, v Rumélijském ejáletu s centrem v Edirne. Roku 1867 byl územní celek přejmenován na Bosenský vilájet.

Územní členění

[editovat | editovat zdroj]

Ejálet se roku 1580 skládal z následujících jednotek neboli sandžaků (turecky sg. sancak):

Později přibyl ještě Bihaćský sandžak (Bihaç Sancağı, založen před 1620, opakovaně rušen a zřizován, definitivně rozpuštěn 1711). Ejálet se po Karlovickém míru (1699) skládal z následujících jednotek neboli sandžaků:

 • Bosenský sandžak (správní centrum Sarajevo); po roce 1790 (někdy kolem Svišťovského míru) byl z tohoto sandžaku vydělen Novopazarský sandžak, který byl znovu rozpuštěn roku 1817
 • Hercegovský sandžak (správní centrum Foča, od 1572 Plejvlja)
 • Kliský sandžak (správní centrum Livno, roku 1826 připojen k Bosenskému sandžaku)
 • Zvornický sandžak (správní centrum Zvornik)

Roku 1833 byla z Bosenského ejáletu vydělena Hercegovina, která pak měla do roku 1851 status ejáletu (jejím správním centrem byl Mostar). Ejálet se roku 1851 skládal z následujících jednotek, kajmakamluků (turecky sg. kaymakamlık):

 • Banjalucký kajmakamluk (správní centrum Banja Luka)
 • Bihaćský kajmakamluk (správní centrum Bihać)
 • Hercegovský kajmakamluk (správní centrum Mostar)
 • Novopazarský kajmakamluk (správní centrum Novi Pazar)
 • Travnický kajmekamluk (správní centrum Travnik)
 • Sarajevský kajmekamluk (správní centrum Sarajevo)
 • Zvornický kajmekamluk (správní centrum Donja Tuzla)

Demografie

[editovat | editovat zdroj]

Za osmanské vlády v Bosně vznikla celá řada měst (šeher, turecky şehir) a městysů (kasaba), případně byla významně přestavěna ta stávající. Mezi významná sídla patřila:

 • 1580–1588 Gazi Ferhad-paša Sokolović (Sokollu Ferhad Paşa)
 • 1588–1588 Šehsuvar-paša (Şehsuvar Paşa)
 • 1588–1590 Halil-paša (Halil Paşa)
 • 1590–1591 Sufi Mehmed-paša (Sûfî Mehmed Paşa)
 • 1591–1593 Gazi Hasan-paša Predojević (Telli Hasan Paşa)
 • 1593–1594 Mustafa-paša Ajaspašić (Mustafa Paşa)
 • 1594–1594 Mihalidži Ahmed-paša (Ahmed Paşa)
 • 1594–1595 Husein-paša Boljanić (Bodur Hüseyin Paşa)
 • 1595–1595 Arpad Ismail-paša (İsmail Paşa)
 • 1595–1596 Ajardi Mehmed-paša (Ayardı Mehmed Paşa)
 • 1596–1596 Hafiz Ahmed-paša (Hâfız Ahmed Paşa)
 • 1596–1597 Hodaverdi-paša
 • 1597–1597 Idris-paša (İdris Paşa)
 • 1597–1598 Gazi Hasan-paša Tiro (Gâzi Hasan Paşa)
 • 1598–1599 Ahmed-paša Dugalić (Dugali Ahmed Paşa)
 • 1599–1600 Derviš-paša Bajazidagić (Dervîş Paşa)
 • 1600–1601 Sofi Sinan-paša (Sofu Sinân Paşa)
 • 1601–1602 Tatarin Mehmed-paša (Tatar Mehmed Paşa)
 • 1602–1602 Derviš-paša Bajazidagić (Dervîş Paşa)
 • 1602–1604 Dželali Hasan-paša (Celâli Hasan Paşa)
 • 1604–1605 Ahmed-paša Dugalić (Dugali Ahmed Paşa)
 • 1605–1606 Hadim/Hadum Husrev-paša (Hadım Hüsrev Paşa)
 • 1606–1608 Gurdži Mehmed-paša (Gürcü Mehmed Paşa)
 • 1608–1608 Sofi Sinan-paša (Sofu Sinân Paşa)
 • 1608–1609 Kuršumdži Mustafa-paša (Kurşuncı? Mustafa Paşa)
 • 1609–1610 Ibrahim-han Sokolović (Sokollu Ibrâhim Hân)
 • 1610–1612 Kuršumdži Mustafa-paša (Kurşuncı? Mustafa Paşa)
 • 1612–1613 Karakaš Mehmed-paša (Karakaş Mehmed Paşa)
 • 1613–1615 Skender-paša (İskender Paşa)
 • 1615–1616 Abdulbaki-paša (Abdülbâki Paşa)
 • 1616–1618 Skender-paša (İskender Paşa)
 • 1618–1619 Kuršumdži Mustafa-paša (Kurşuncı? Mustafa Paşa)
 • 1619–1620 Ibrahim-han Sokolović (Sokollu Ibrâhim Hân)
 • 1620–1621 Baltadži Mehmed-paša (Baltacı Mehmed Paşa)
 • 1621–1622 Bajram-paša (Bayram Paşa)
 • 1622–1622 Sarhoš Ibrahim-paša (Sarhoş İbrâhim Paşa)
 • 1622–1623 Bajram-paša (Bayram Paşa)
 • 1622–1626 Murteza-paša (Murtaza Paşa)
 • 1626–1627 Gazi Mustafa-paša (Gâzi Mustafa Paşa)
 • 1627–1627 Arnaut Ali-paša (Arnavut Ali Paşa)
 • 1627–1628 Bećir-paša (Bekir Paşa)
 • 1628–1629 Abaza Mehmed-paša (Abaza Mehmed Paşa)
 • 1629–1630 Hercegovac Murat-paša (Hersekli Ahmed Paşa)
 • 1630–1632 Mehmed-paša Papasoglu (Papasoğlu Mehmed Paşa)
 • 1632–1632 Hattat Hasan-paša (Hattat Hasan Paşa)
 • 1632–1633 Arnaut Mustafa-paša (Arnavut Mustafa Paşa)
 • 1633–1634 Hattat Hasan-paša (Hattat Hasan Paşa Mirahur)
 • 1634–1635 Sulejman-paša Mostarac (Mostarlı Süleymân Paşa)
 • 1635–1638 Salih-paša Mostarac (Mostarlı Salih Paşa)
 • 1638–1639 Mehmed-paša Vučo/Vućo (Mehmed Paşa)
 • 1639–1640 Šahin Hasan-paša (Şahin Hasan Paşa)
 • 1640–1641 Kuršumdži Mehmed-paša (Kurşuncı? Mehmed Paşa)
 • 1641–1644 Deli Husein-paša (Deli Hüseyin Paşa)
 • 1644–1644 Vojnuk Ahmed-paša (Voynuk Ahmed Paşa)
 • 1644–1645 Varvar Ali-paša (Varvar Ali Paşa/Varvari Ali Paşa)
 • 1645–1646 Šahindži Omer-paša (Ömer Paşa)
 • 1646–1647 Gabeleli Ibrahim-paša (İbrâhim Paşa)
 • 1647–1648 Tekeli Mustafa-paša (Tekeli Mustafa Paşa)
 • 1648–1648 Derviš Mehmed-paša (Dervîş Mehmed Paşa)
 • 1648–1650 Hasan-paša Memibegović (Yakovalı Hasan Paşa)
 • 1650–1650 Mehmed-paša Defterdarević (Defterdarizade Mehmed Paşa)
 • 1650–1651 Fadil Ahmed-paša Maglajlija (Fazıl/Fadıl Ahmed Paşa)
 • 1651–1651 Jadigar Mustafa-paša (Yadiğar Mustafa Paşa)
 • 1651–1652 Fadil Ahmed-paša Maglajlija (Fazıl/Fadıl Ahmed Paşa)
 • 1652–1652 Sijavuš-paša (Siyavuş Paşa)
 • 1652–1654 Fadil Ahmed-paša Maglajlija (Fazıl/Fadıl Ahmed Paşa)
 • 1654–1656 Delak Mustafa-paša (Mustafa Paşa)
 • 1656–1656 Ermenac Sulejman-paša (Ermeni Süleymân Paşa)
 • 1656–1656 Fadil Ahmed-paša Maglajlija (Fazıl/Fadıl Ahmed Paşa)
 • 1656–1659 Sejdi Ahmed-paša (Seydi Ahmed Paşa)
 • 1659–1660 Melek Ahmed-paša (Melek Ahmed Paşa)
 • 1660–1663 Serdar Gazi Ali-paša (Serdar Gâzi Ali Paşa)
 • 1663–1664 Ismail-paša (İsmail Paşa)
 • 1664–1665 Arnaut Mustafa-paša (Arnavut Mustafa Paşa)
 • 1665–1665 Muharem-paša (Muharem Paşa)
 • 1665–1666 Suhrab Mehmed-paša (Sührab Mehmed Paşa)
 • 1666–1668 Kose Ali-paša (Köse Ali Paşa)
 • 1668–1669 Ibrahim-paša Tešnjak (İbrâhim Paşa)
 • 1669–1670 Mufettiš Mehmed-paša (Müfettiş Mehmed Paşa)
 • 1670–1671 Mahmud-paša Maglajlija (Mahmûd Paşa)
 • 1671–1672 Husein-paša Džanpoladzade (Canpoladzâde Hüseyin Paşa)
 • 1672–1672 Arnaut Kodža Ibrahim-paša (Arnavut Koca İbrâhim Paşa)
 • 1672–1673 Kemankeš Sulejman-paša (Kemankeş Süleymân Paşa)
 • 1673–1675 Kara Mehmed-paša (Kara Mehmed Paşa)
 • 1675–1677 Hadži Bećir-paša (Hacı Bekir Paşa)
 • 1677–1678 Defterdar Ahmed-paša (Defterdar Ahmed Paşa)
 • 1678–1678 Arnaut Kodža Ibrahim-paša (Arnavut Koca İbrâhim Paşa)
 • 1678–1679 Arnaut Kodža Halil-paša (Arnavut Koca Halil Paşa)
 • 1679–1681 Defterdar Ahmed-paša (Defterdar Ahmed Paşa)
 • 1681–1682 Abdurahman-paša (Abdurrahmân Paşa)
 • 1682–1683 Hizr-paša (Hızır Paşa)
 • 1683–1684 Ahmed-paša Osmanpašaoglu (Osmanpaşaoğlu Ahmed Paşa)
 • 1684–1684 Hercegovac Osman-paša (Hersekli Osman Paşa), původem z hercegovské vesnice Kazanci u Gacka
 • 1685–1685 Funduk Mustafa-paša (Fındık Mustafa Paşa)
 • 1685–1686 Sijavuš-paša (Siyavuş Paşa)
 • 1686–1688 Mehmed-paša Atlagić (Mehmed Paşa)
 • 1688–1688 Topal Gazi Husein-paša (Topal Gâzi Hüseyin Pasha)
 • 1688–1688 Jegen Osman-paša (Yeğen Osman Paşa)
 • 1688–1689 Topal Gazi Husein-paša (Topal Gâzi Hüseyin Pasha)
 • 1689–1692 Bujuk Džafer-paša (Büyük Cafer Paşa)
 • 1692–1697 Bošnjak Gazi Mehmed-paša (Boşnak Gâzi Mehmed Paşa)
 • 1697–1698 Sari Ahmed-paša (Sarı Ahmed Paşa)
 • 1698–1698 Daltaban Gazi Mustafa-paša (Daltaban Mustafa Paşa)
 • 1698–1702 Kose Halil-paša (Köse Halil Paşa)
 • 1702–1703 Sejfullah-paša (Seyfullâh Paşa)
 • 1703–1704 Dogramadži Mehmed-paša (Doğramacı Mehmed Paşa)
 • 1704–1705 Elči Ibrahim-paša (Elçi İbrâhim Paşa)
 • 1705–1708 Sirke Osman-paša (Sirke Osman Paşa)
 • 1708–1709 Mustafa-paša Ferhadpašić (Ferhadzâde Mustafa Paşa)
 • 1709–1709 Sefer-paša Maglajlija (Sefer Paşa)
 • 1709–1711 Karajilan Ali-paša (Karayılan Ali Paşa)
 • 1711–1712 Sari Ahmed-paša (Sarı Ahmed Paşa)
 • 1712–1713 Arnaut Ali-paša (Arnavut Ali Paşa)
 • 1713–1715 Mehmed Numan-paša Ćuprilić (Köprülü Mehmed Numan Paşa)
 • 1715–1716 Sari Mustafa-paša (Sarı Mustafa Paşa)
 • 1716–1716 Uzun Hadži Jusuf-paša (Hacı Uzun Yusuf Paşa)
 • 1716–1716 Kabakulak Ibrahim-paša (Kabakulak İbrâhim Paşa)
 • 1716–1717 Kara Mustafa-paša (Kara Mustafa Paşa)
 • 1717–1718 Mehmed Numan-paša Ćuprilić (Köprülü Mehmed Numan Paşa)
 • 1718–1720 Defterdar Emin Osman-paša (Defterdar Emin Osman Paşa)
 • 1720–1720 Topal Osman-paša (Topal Osman Paşa)
 • 1720–1727 Abdullah-paša Muhsinzade (Muhsinzade Abdullah Paşa)
 • 1727–1728 Topal Osman-paša (Topal Osman Paşa)
 • 1728–1730 Gazi Ahmed-paša Rustempašić (Gâzi Ahmed Paşa)
 • 1730–1728 Topal Osman-paša (Topal Osman Paşa)
 • 1730–1730 Sirke Osman-paša (Sirke Osman Paşa)
 • 1730–1733 Hadži Ibrahim-paša (Hacı İbrâhim Paşa)
 • 1733–1735 Abdullah-paša Muhsinzade (Muhsinzade Abdullah Paşa)
 • 1735–1740 Ali-paša Hekimoglu (Hekimoğlu Ali Paşa)
 • 1740–1741 Abdullah-paša Muhsinzade (Muhsinzade Abdullah Paşa)
 • 1741–1742 Ajvaz Gazi Mehmed-paša (Gâzi Ayvaz Mehmed)
 • 1742–1744 Jegen Mehmed-paša (Yeğen Mehmed Paşa)
 • 1744–1745 Ali-paša Hekimoglu (Hekimoğlu Ali Paşa)
 • 1745–1746 Bostandžija Sulejman-paša (Bostancı Süleymân Paşa)
 • 1746–1748 Ali-paša Hekimoglu (Hekimoğlu Ali Paşa)
 • 1748–1748 Abdullah-paša Muhsinzade (Muhsinzade Abdullah Paşa)
 • 1748–1750 Kodža Hadži Bećir-paša (Hacı Koca Bekir Paşa) )
 • 1750–1751 Seid Abdullah-paša (Seyyid Abdullah Paşa)
 • 1751–1752 Šerif Halil-paša (Şerif Halil Paşa)
 • 1752–1752 Hadži Seid Ahmed-paša Ćuprilić (Köprülü Seid Ahmed Paşa)
 • 1752–1756 Mehmed-paša Kukavica (Hacı Mehmed Kukaviç Paşa)
 • 1756–1757 Sopasalan Ćamil Ahmed-paša (Sopasalan Kamil Ahmed Paşa)
 • 1757–1760 Mehmed-paša Kukavica (Hacı Mehmed Kukaviç Paşa)
 • 1760–1764 Mehmed-paša Muhsinzade (Muhsinzâde Mehmed Paşa)
 • 1764–1765 Maldovan Ali-paša (Ali Paşa)
 • 1765–1766 Kapudan Mehmed-paša (Kapudan/Kaptan Mehmed Paşa)
 • 1766–1767 Hadži Seid Ahmed-paša Ćuprilić (Köprülü Seid Ahmed Paşa)
 • 1767–1770 Silahdar Mehmed-paša (Silahdar Cihangirli Mehmed Paşa)
 • 1770–1772 Mehmed-paša Muhsinzade (Muhsînzâde Mehmed Paşa)
 • 1772–1773 Osman-paša Topaloglu (Topaloğlu Osman Paşa)
 • 1773–1775 Dagestanac Ali-paša (Dağıstanlı Ali Paşa)
 • 1775–1777 Silahdar Mehmed-paša (Silahdar Mehmed Paşa)
 • 1777–1778 Dagestanac Ali-paša (Dağıstanlı Ali Paşa)
 • 1778–1779 Silahdar Mehmed-paša (Silahdar Mehmed Paşa)
 • 1779–1780 Nišandžija Mustafa-paša (Nişancı Mehmed Paşa)
 • 1780–1785 Silahdar Abdulah-paša (Silahdar Abdullah Paşa)
 • 1785–1785 Ajdosli Kara Mehmed-paša (Kara Mehmed Paşa)
 • 1785–1785 Ismail-paša (İsmail Paşa)
 • 1785–1786 Moralija Ahmed-paša (Moralı Ahmed Paşa)
 • 1786–1787 Selim Sirri-paša (Selim Sırrı Paşa)
 • 1787–1789 Agribozlija Bećir-paša (A/Eğribozlu Bekir Paşa)
 • 1789–1789 Arslan Mehmed-paša (Arslan Mehmed Paşa)
 • 1789–1789 Mehmed-paša Miralem (Mehmed Paşa)
 • 1789–1791 Hadži Salih-paša (Hacı Salih Paşa)
 • 1791–1791 Jusuf-paša (Yusuf Paşa)
 • 1791–1792 Hadži Salih-paša (Hacı Salih Paşa)
 • 1792–1797 Husamudin-paša (Hüsameddîn Paşa)
 • 1797–1799 Perišan Mustafa-paša (Perişan Mustafa Paşa)
 • 1799–1799 Gurdži Hadži Osman-paša (Hacı Gürcü Osman Paşa)
 • 1799–1799 Vanli Mehmed-paša (Mehmed Paşa)
 • 1799–1799 Zihneli Hadži Hasan-paša (Hacı Zihneli Hasan Paşa)
 • 1799–1801 Vanli Mehmed-paša (Mehmed Paşa)
 • 1801–1801 Hakki Hadži Mehmed-paša (Hacı Hakkı Mehmed Paşa)
 • 1801–1801 Vanli Mehmed-paša (Mehmed Paşa)
 • 1801–1802 Bećir-paša (Bekir Paşa)
 • 1802–1802 Gurdži Hadži Osman-paša (Hacı Gürcü Osman Paşa)
 • 1802–1805 Bećir-paša (Bekir Paşa)
 • 1805–1806 Mustafa-paša Smailpašić (Mustafa Paşa)
 • 1806–1808 Husrev Mehmed-paša (Koca Hüsrev Mehmed Paşa)
 • 1808–1813 Ibrahim Hilmi-paša (İbrâhim Hilmi Paşa)
 • 1813–1815 Darendelija Ali-paša (Darendeli Ali Paşa)
 • 1815–1815 Huršid Ahmed-paša (Hurşid Ahmed Paşa)
 • 1815–1818 Sulejman-paša Skopljak (Süleymân Paşa)
 • 1818–1818 Moralija Bećir-paša (Moralı Bekir Paşa)
 • 1818–1819 Derviš Mustafa-paša (Dervîş Mustafa Paşa)
 • 1819–1819 Mehmed Ruždi-paša (Mehmed Rüşdî Paşa)
 • 1819–1822 Ali Dželaluddin-paša (Ali Celâleddîn Paşa)
 • 1822–1826 Šerif Selim Siri-paša (Şerif Selim Sırrı Paşa)
 • 1826–1826 Belenlija Hadži Mustafa-paša (Hacı Belenli Mustafa Paşa)
 • 1826–1828 Abdurahim-paša (Abdürrâhîm Paşa)
 • 1828–1831 Moralija Ali Namik-paša (Moralı Ali Nâmık Paşa)
 • 1831–1831 Vedžihi Ibrahim-paša (Vecîhî İbrâhim Paşa)
 • 1831–1832 Husein-kapetan Gradaščević (Gradaşçeviç Hüseyin Kaptan, Hüseyin Paşa)
 • 1832–1833 Mahmud Hamid-paša (Mahmûd Hamid Paşa)
 • 1833–1835 Davud-paša (Dâvud Paşa)
 • 1835–1840 Mehmed Vedžihi-paša (Mehmed Vecîhî Paşa)
 • 1840–1840 Mehmed Husrev-paša (Samakuli Hüsrev Paşa)
 • 1840–1844 Morali Ćamil Mehmed-paša (Hacı Mühendis Mehmed Kâmil Paşa)
 • 1844–1845 Osman Nuri-paša (Osman Nuri Paşa)
 • 1845–1847 Hadži Ćamil-paša (Halil Kâmilî Paşa, Halil Kâmilî Ağa)
 • 1847–1850 Mehmed Tahir-paša (Çengeloğlu Tahir Mehmed Paşa)
 • 1850–1850 Čerkez Hafiz Mehmed-paša (Çerkes Hâfız Mehmed Paşa)
 • 1850–1852 Hajrudin-paša (Mehmed Hayreddîn Paşa)
 • 1852–1852 Velijudin-paša (Veliyeddîn Rifat Paşa)
 • 1852–1856 Mehmed Huršid-paša (Arnavud Mehmed Hurşid Paşa)
 • 1856–1858 Rešid Mehmed-paša (Bostancıbaşızade Mehmed Reşid Paşa)
 • 1858–1858 Kani Mehmed-paša (Mehmed Kani Paşa)
 • 1858–1858 Arnaut Mehmed Akif-paša (Arnavut Mehmed Âkif Paşa)
 • 1858–1859 Kani Mehmed-paša (Mehmed Kani Paşa)
 • 1859–1861 Osman Mahzar-paša Skopljak (Boşnak Osman Paşa)
 • 1861–1869 Topal Šerif Osman-paša (Topal Şerif Osman Paşa)
 1. Lippincott's Pronouncing Gazetteer: A Complete Pronouncing Gazetteer Or .... [s.l.]: [s.n.], 1955. Dostupné online. S. 1968. 
 2. Stanovništvo Bosne i Hercegovine. Beograd: [s.n.], 1856. S. 30. 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]