Přeskočit na obsah

Seznam chráněných území v okrese Brno-venkov

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam chráněných území v okrese Brno-venkov aktuální k roku 2018, ve kterém jsou uvedena chráněná území v okrese Brno-venkov.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
884 Andělka a Čertovka PP Andělka a Čertovka &0000000000000003.6400003,64
Kategorie „Andělka a Čertovka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Andělka a Čertovka“ na Wikimedia Commons
Ostrůvek teplomilné květeny. 49°10′26″ s. š., 16°43′16″ v. d.
Baba PřP Baba &0000000000000889.000000889
Kategorie „Přírodní park Baba“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Baba“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlá zalesněná vyvýšenina s mnoha loukami. Celý komplex se nachází především na území Řečkovic, Bystrce, Komína, Medlánek a obce Česká. Nejvyšší bod – Sychrov – dosahuje nadmořské výšky 463 metrů. 49°15′44″ s. š., 16°32′40″ v. d.
189 Babí lom PR Babí lom &0000000000000023.13000023,13
Kategorie „Babí lom“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Babí lom“ na Wikimedia Commons
Skalnatý hřeben budovaný červenými devonskými slepenci. 49°18′47″ s. š., 16°34′37″ v. d.
1452 Betlém PP Betlém &0000000000000010.87000010,87
Kategorie „Betlém (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Betlém (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bažina s bohatým výskytem obojživelníků. 48°54′23″ s. š., 16°35′18″ v. d.
5824 PP a EVL Bezourek PP Bezourek &0000000000000002.0900002,09
Kategorie „Bezourek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bezourek“ na Wikimedia Commons
Poslední zachovalé zbytky kvalitních subpanonských stepních trávníků s řadou zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. 49°5′30″ s. š., 16°33′ v. d.
898 Biskoupská hadcová step PP Biskoupská hadcová step &0000000000000002.2100002,21
Kategorie „Biskoupská hadcová step“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Biskoupská hadcová step“ na Wikimedia Commons
Skalnatá stepní stráň se vzácným rostlinstvem. 49°5′40″ s. š., 16°16′59″ v. d.
888 Biskoupský kopec PP Biskoupský kopec &0000000000000007.5900007,59
Kategorie „Biskoupský kopec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Biskoupský kopec“ na Wikimedia Commons
Lokalita koniklece velkokvětého. 49°6′26″ s. š., 16°15′27″ v. d.
Bobrava u Střelické bažinky PřP Bobrava &0000000000003090.0000003 090
Kategorie „Nature park Bobrava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Bobrava“ na Wikimedia Commons
49°8′41″ s. š., 16°26′0″ v. d.
891 PP Bouchal - jihovýchodní okraj PP Bouchal &0000000000000002.6000002,60
Kategorie „Bouchal“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bouchal“ na Wikimedia Commons
Ostrůvek teplomilných společenstev. 49°6′11″ s. š., 16°20′41″ v. d.
1438 Březina PP Březina &0000000000000032.17000032,17
Kategorie „Březina (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Březina (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Doubrava s množstvím teplomilných druhů rostlin. 49°17′37″ s. š., 16°34′11″ v. d.
585 Březinka PR Březinka &0000000000000006.3600006,36
Kategorie „Březinka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Březinka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana přírodě blízkého lesního porostu na škrapových polích vyšších poloh Moravského krasu. 49°17′2″ s. š., 16°44′10″ v. d.
5826 Budkovické slepence PP Budkovické slepence &0000000000000012.41000012,41
Kategorie „Budkovické slepence“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Budkovické slepence“ na Wikimedia Commons
Komplex stepní a skalní vegetace na slepencových svazích údolí Rokytné s výskytem řady významných druhů rostlin a živočichů včetně evropsky významných druhů – koniklece velkokvětého, hvozdíku moravského a tesaříka obrovského. 49°4′6″ s. š., 16°20′45″ v. d.
151 Skála se vstupem do jeskyně NPR Býčí skála &0000000000000181.580000181,58
Kategorie „Býčí skála Cave“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Býčí skála Cave“ na Wikimedia Commons
Druhově bohatá přírodní společenstva dubového, bukovo-dubového, dubovo-bukového a bukového vegetačního stupně. 49°18′27″ s. š., 16°41′41″ v. d.
632 PR Coufavá PR Coufavá &0000000000000022.46000022,46
Kategorie „Coufavá“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Coufavá“ na Wikimedia Commons
Zbytek smíšených lesních porostů. 49°17′42″ s. š., 16°38′27″ v. d.
5706 PP Červené stráně PP Červené stráně &0000000000000004.7200004,72
Kategorie „Červené stráně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červené stráně“ na Wikimedia Commons
Populace kriticky ohroženého hvozdíku moravského a biotop této vzácné rostliny, reprezentovaný vegetací silikátových skal a drolin svazu Asplenion septentrionalis. 49°4′30″ s. š., 16°25′3″ v. d.
380 Popis obrazku PR Čihadlo &0000000000000055.28000055,28
Kategorie „Čihadlo (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čihadlo (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Smíšený listnatý porost. 49°17′42″ s. š., 16°43′26″ v. d.
1464 Dobrá studně PP Dobrá studně &0000000000000013.24000013,24
Kategorie „Dobrá studně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dobrá studně“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita vemeníku dvoulistého. 49°26′2″ s. š., 16°23′44″ v. d.
1626 Dolní mušovský luh PP Dolní mušovský luh &0000000000000048.76000048,76
Kategorie „Dolní mušovský luh“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dolní mušovský luh“ na Wikimedia Commons
Lužní porost na soutoku Jihlavy a Svratky s bohatou avifaunou. 48°54′45″ s. š., 16°35′55″ v. d.
591 Dřínová PR Dřínová &0000000000000024.30000024,30
Kategorie „Dřínová“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dřínová“ na Wikimedia Commons
Smíšený listnatý porost s hojným výskytem dřínu. 49°17′49″ s. š., 16°40′39″ v. d.
103 Hadecká planinka NPR Hádecká planinka &0000000000000083.16000083,16
Kategorie „Hádecká planinka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hádecká planinka“ na Wikimedia Commons
Druhově bohatý komplex přirozených doubrav a bukových doubrav na území krasové plošiny Hády. 49°13′32″ s. š., 16°40′35″ v. d.
5614 PR Holé vrchy PR Holé vrchy &0000000000000011.82000011,82
Kategorie „Holé vrchy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holé vrchy“ na Wikimedia Commons
Přírodě blízká lesní společenstva na podloží hornin brněnského masivu, převážně granodioritů, v území prostoupeném skalkami a balvanitými sutěmi, s bohatým křovinným podrostem a výskytem vzácných teplomilných a kalcifilních druhů rostlin v bylinném patře. 49°17′11″ s. š., 16°34′18″ v. d.
893 Horka PP Horka &0000000000000001.6100001,61
Kategorie „Horka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ostrůvek teplomilné květeny. 49°10′52″ s. š., 16°43′43″ v. d.
1870 Horní Židovka PP Horní Židovka &0000000000000024.02000024,02
Kategorie „Horní Židovka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horní Židovka“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozené bučiny s javorem a dubem s bohatou květenou. 49°26′41″ s. š., 16°25′13″ v. d.
1471 Skalní útvary na Hrádcích PR Hrádky &0000000000000024.92000024,92
Kategorie „Hrádky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrádky“ na Wikimedia Commons
Rulová skaliska s porostem javorových bučin. 49°28′20″ s. š., 16°23′36″ v. d.
1871 Hrušín PP Hrušín &0000000000000012.43000012,43
Kategorie „Hrušín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrušín“ na Wikimedia Commons
Přirozené společenstvo lipových javořin s hojným výskytem sněženky, ukázka periglaciálního reliéfu. 49°25′23″ s. š., 16°22′51″ v. d.
696 Hynčicovy skály PP Hynčicovy skály &0000000000000000.1300000,13
Kategorie „Hynčicovy skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hynčicovy skály“ na Wikimedia Commons
Lokalita teplomilné květeny. 49°13′6″ s. š., 16°50′13″ v. d.
629 Jelení skok (2014) PR Jelení skok &0000000000000096.57000096,57
Kategorie „Jelení skok (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jelení skok (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Přirozené bukové a dubobukové porosty. 49°18′46″ s. š., 16°38′21″ v. d.
143 Portál jeskyně NPP Jeskyně Pekárna &0000000000000014.00000014,00
Kategorie „Pekárna Cave“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pekárna Cave“ na Wikimedia Commons
Známá krasová jeskyně s doklady starých kultur. 49°14′28″ s. š., 16°44′51″ v. d.
1465 Pohled na Klášterce od západu PP Klášterce &0000000000000022.82000022,82
Kategorie „Klášterce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klášterce“ na Wikimedia Commons
Přirozený dubový porost s bohatým bylinným patrem. 49°25′22″ s. š., 16°24′23″ v. d.
593 Kněžnice v roce 2014 PP Kněžnice &0000000000000007.3400007,34
Kategorie „Kněžnice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kněžnice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Přirozený smíšený porost na skalnatých vápencových stráních. 49°15′39″ s. š., 16°40′12″ v. d.
5707 Knížecí les PP Knížecí les &0000000000000011.38000011,38
Kategorie „Knížecí les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Knížecí les“ na Wikimedia Commons
Kuňka ohnivá a její biotop, který představují jednak uměle vytvořené tůně a doprovodné mokřady, jednak přilehlý segment lužního lesa. 48°59′59″ s. š., 16°38′19″ v. d.
204 Vrchol Květnice PP Květnice &0000000000000129.000000129,00
Kategorie „Květnice (Boskovická brázda)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Květnice (Boskovická brázda)“ na Wikimedia Commons
Vápencový vrch s jeskyněmi, lesostepní a stepní společenstva. 49°21′31″ s. š., 16°24′45″ v. d.
1463 PP Luzichová &0000000000000021.10000021,10
Kategorie „Luzichová“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Luzichová“ na Wikimedia Commons
Skalní a suťový porost, hnízdiště výra velkého. 49°23′37″ s. š., 16°25′10″ v. d.
PřP Lysicko PřP Lysicko &0000000000004009.0000004 009
Kategorie „Nature park Lysicko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Lysicko“ na Wikimedia Commons
6005 Malhostovická pecka PP Malhostovické kopečky &0000000000000002.6300002,63
Kategorie „Malhostovické kopečky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malhostovické kopečky“ na Wikimedia Commons
Trávníky a křoviny na vápnitých podložích s bohatým výskytem vzácnějších druhů rostlin a živočichů, zejména koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). 49°19′33″ s. š., 16°29′42″ v. d.
630 Malužín (2014) PR Malužín &0000000000000055.87000055,87
Kategorie „Malužín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malužín“ na Wikimedia Commons
Smíšený lesní porost, lokalita bramboříku evropského. 49°16′22″ s. š., 16°39′43″ v. d.
1876 Míchovec PP Míchovec &0000000000000019.52000019,52
Kategorie „Míchovec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Míchovec“ na Wikimedia Commons
Pralesový porost bukových javořin s masovým výskytem měsíčnice vytrvalé, významné skalní hradby. 49°26′38″ s. š., 16°23′35″ v. d.
72 Punkevní jeskyně CHKO Moravský kras &0000000000009400.0000009 400
Kategorie „Moravian Karst“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Moravian Karst“ na Wikimedia Commons
Největší a nejlépe vyvinutá krasová oblast s nejširším spektrem krasových jevů v České republice. 49°16′41″ s. š., 16°44′3″ v. d.
5812 PP Na Kutinách. Lávka v horní části rokle převádí pěšinu na druhou stranu k silnici PP Na kutinách &0000000000000001.3100001,31
Kategorie „Na kutinách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na kutinách“ na Wikimedia Commons
Fragment bohatě strukturovaného lesního porostu s přírodě blízkou druhovou skladbou, vitální populací jedle bělokoré a přítomností většího množství odumřelé dřevní hmoty, který se dochoval v hlubokém žlebu pod obcí Lubné. 49°21′31″ s. š., 16°17′6″ v. d.
6151 doubrava uprostřed chráněného území PP Na Líchách &0000000000000002.2500002,25
Kategorie „Na Líchách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Líchách“ na Wikimedia Commons
Fragment teplomilné doubravy. 49°13′15″ s. š., 16°45′46″ v. d.
1864 Nad horou (2013) PR Nad horou &0000000000000043.33000043,33
Kategorie „Nad horou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nad horou“ na Wikimedia Commons
Skalnaté svahy s drobnými suťovisky porostlé habřinami a smíšenými porosty. 49°27′28″ s. š., 16°20′47″ v. d.
890 Přírodní rezervace Nad řekami PP Nad řekami &0000000000000006.6200006,62
Kategorie „Nad řekami“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nad řekami“ na Wikimedia Commons
Hadcové skály s typickými společenstvy. 49°5′36″ s. š., 16°17′33″ v. d.
885 PP Návrší &0000000000000000.9300000,93
Kategorie „Návrší (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Návrší (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Přirozená teplomilná společenstva. 49°10′41″ s. š., 16°43′34″ v. d.
Meandr řeky Jihlavy u Medlova PřP Niva Jihlavy &0000000000001143.0000001 143
Kategorie „Nature park Niva Jihlavy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Niva Jihlavy“ na Wikimedia Commons
Údolní niva větší nížinné přirozeně meandrující řeky Jihlavy s fragmenty lužního lesa, rozsáhlými břehovými porosty a starými rameny. 49°1′49″ s. š., 16°30′54″ v. d.
2026 Nosislavská zátočina PP Nosislavská zátočina &0000000000000004.5500004,55
Kategorie „Nosislavská zátočina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nosislavská zátočina“ na Wikimedia Commons
Břehová společenstva s významným výskytištěm živočišných populací. 49°1′4″ s. š., 16°38′40″ v. d.
889 Nové hory PP Nové hory &0000000000000000.4000000,40
Kategorie „Nové hory“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nové hory“ na Wikimedia Commons
Svahy se stepní květenou. 49°3′6″ s. š., 16°38′9″ v. d.
697 PR Obůrky-Třeštěnec &0000000000000002.6500002,65
Kategorie „Obůrky-Třeštěnec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Obůrky-Třeštěnec“ na Wikimedia Commons
Bohaté naleziště vstavačovitých. 49°18′35″ s. š., 16°30′11″ v. d.
Hávnatka obetkaná v PřP Oslava PřP Oslava &0000000000002191.0000002 191
Kategorie „Nature park Oslava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Oslava“ na Wikimedia Commons
1878 Padělky PP Padělky &0000000000000001.3100001,31
Kategorie „Padělky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Padělky“ na Wikimedia Commons
Azonální výskyt xerotermních a kalcifitních druhů (např. střevičník pantoflíček, okrotice mečolistá). 49°26′29″ s. š., 16°25′57″ v. d.
892 Patočkova hora PP Patočkova hora &0000000000000001.2400001,24 Zbytek stepní vegetace, hlavně koniklece velkokvětého. 49°8′48″ s. š., 16°23′31″ v. d.
303 PP Pekárka PP Pekárka &0000000000000009.5000009,50
Kategorie „Pekárka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pekárka“ na Wikimedia Commons
Skalnatá stráňka s teplomilnou květenou. 49°5′21″ s. š., 16°20′34″ v. d.
1462 PP Pilský rybníček PP Pilský rybníček &0000000000000000.3000000,30
Kategorie „Pilský rybníček“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pilský rybníček“ na Wikimedia Commons
Zazemňující se vodní nádrž – refugium obojživelníků. 49°26′0″ s. š., 16°25′35″ v. d.
1439 Pohled na lokalitu od jihovýchodu PP Písky &0000000000000003.1600003,16
Kategorie „Písky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Písky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Opuštěné výsypky a odvaly, lokalita psamofytní flóry a fauny. 49°5′48″ s. š., 16°43′26″ v. d.
1451 Popis obrazku PR Plačkův les a říčka Šatava &0000000000000112.900000112,90
Kategorie „Plačkův les a říčka Šatava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Plačkův les a říčka Šatava“ na Wikimedia Commons
Zaplavovaný zbytek lužního lesa s bohatou avifaunou. 48°56′36″ s. š., 16°35′39″ v. d.
1447 Pláně PP Pláně &0000000000000009.6000009,60
Kategorie „Pláně (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pláně (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Příkrý skalnatý svah s řídkým smíšeným porostem a bohatou květenou. 49°20′58″ s. š., 16°18′8″ v. d.
1469 Pod Sýkořskou myslivnou PR Pod Sýkořskou myslivnou &0000000000000023.25000023,25
Kategorie „Pod Sýkořskou myslivnou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Sýkořskou myslivnou“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozených dubových bučin s javorem a bohatým podrostem. 49°26′27″ s. š., 16°23′48″ v. d.
PřP Podkomorské lesy &0000000000003333.0000003 333
Kategorie „Podkomorské lesy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podkomorské lesy“ na Wikimedia Commons
Převážnou část území parku tvoří listnaté dubohabrové lesy. Park je prameništěm mnoha potoků a potůčků v povodí Svratky. 49°14′1″ s. š., 16°27′55″ v. d.
5708 Přísnotický les PP Přísnotický les &0000000000000010.76000010,76
Kategorie „Přísnotický les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přísnotický les“ na Wikimedia Commons
Čolek velký a jeho biotop, který představují jednak revitalizované tůně a doprovodné mokřady, jednak přilehlý segment lužního lesa. 49°0′33″ s. š., 16°37′24″ v. d.
5825 Pohled na lokalitu PP Pustý mlýn &0000000000000034.92000034,92
Kategorie „Pustý mlýn (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pustý mlýn (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Pestrá škála přírodních stanovišť s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů s důrazem na evropsky významný druh – přástevníka kostivalového. Jedná se zejména o hercynské dubohabřiny, suťové lesy, acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou, štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, skalní vegetace s kostřavou sivou, subpanonské stepní trávníky, úzkolisté stepní trávníky a suchá vřesoviště nížin a pahorkatin. 49°5′56″ s. š., 16°15′40″ v. d.
5777 Výchozy serpentinitu PP Rojetínský hadec &0000000000000002.2300002,23
Kategorie „Rojetínský hadec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rojetínský hadec“ na Wikimedia Commons
Sleziník nepravý a jeho biotop, reprezentovaný výchozy hadcových skalek s vegetací silikátových skal a drolin. 49°22′1″ s. š., 16°15′57″ v. d.
205 Rybičková skála u Neslovic PP Rybičková skála &-1000000000000000.0500000,05
Kategorie „Rybičková skála (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybičková skála (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Významná paleontologická lokalita s nálezy svrchnopaleozoických (permských) zkamenělin, především ryb. 49°8′31″ s. š., 16°22′27″ v. d.
Rybník pod Hádkem PřP Říčky &0000000000003005.0000003 005
Kategorie „Přírodní park Říčky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Říčky“ na Wikimedia Commons
Zřízen v roce 1984 jako klidová oblast a v roce 1992 jako přírodní park. Vyskytuje se zde množství chráněných rostlin a živočichů. Nadmořská výška parku se pohybuje od 370 m n. m. podél toku Říčky po více než 500 m n. m. v nejvyšších partiích. 49°14′43″ s. š., 16°44′58″ v. d.
897 PP Santon &0000000000000000.3900000,39
Kategorie „Santon (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Santon (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lokalita suchomilné květeny. 49°11′19″ s. š., 16°45′45″ v. d.
1015 PR Slunná &0000000000000004.9800004,98
Kategorie „Slunná (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slunná (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smíšený lesní porost pralesovitého charakteru. 49°17′52″ s. š., 16°23′19″ v. d.
403 PR Sokolí skála &0000000000000128.440000128,44
Kategorie „Sokolí skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sokolí skála“ na Wikimedia Commons
Příkré rulové skály se smíšeným lesem, kdysi hnízdiště sokola. 49°25′5″ s. š., 16°21′53″ v. d.
PřP Střední Pojihlaví &0000000000002485.0000002 485
Kategorie „Střední Pojihlaví“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Střední Pojihlaví“ na Wikimedia Commons
Hluboké údolí Jihlavy vytváří jedinečné přírodní prostředí, které vytváří životní prostor vzácným druhům rostlin a živočichů. 49°5′36″ s. š., 16°15′24″ v. d.
894 Střelická bažinka v roce 2012 PP Střelická bažinka &0000000000000002.8900002,89
Kategorie „Střelická bažinka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Střelická bažinka“ na Wikimedia Commons
Slatinná louka s typickými společenstvy. 49°8′49″ s. š., 16°28′ v. d.
895 Střelický les (2013) PP Střelický les &0000000000000002.0000002,00
Kategorie „Střelický les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Střelický les“ na Wikimedia Commons
Teplomilný háj s bohatým výskytem třemdavy bílé. 49°8′11″ s. š., 16°30′40″ v. d.
1879 PP Svídovec PP Svídovec &0000000000000026.66000026,66
Kategorie „Svídovec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svídovec“ na Wikimedia Commons
Významná lokalita kalcifilních druhů. 49°22′54″ s. š., 16°28′5″ v. d.
PřP Svratecká hornatina &0000000000037089.00000037 089
Kategorie „Svratecká hornatina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svratecká hornatina“ na Wikimedia Commons
1468 Sýkoř PP Sýkoř &0000000000000096.45000096,45
Kategorie „Sýkoř“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sýkoř“ na Wikimedia Commons
Rozlehlý komplex typických bučin a bučin s klenem. 49°26′47″ s. š., 16°24′32″ v. d.
1470 Synalovské kopaniny PP Synalovské kopaniny &0000000000000010.99000010,99
Kategorie „Synalovské kopaniny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Synalovské kopaniny“ na Wikimedia Commons
Typické „kamenice“ – pastvinná lada. 49°26′11″ s. š., 16°24′44″ v. d.
1440 PP Šiberná &0000000000000016.40000016,40
Kategorie „Šiberná“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šiberná“ na Wikimedia Commons
Lesní komplex bukové doubravy s bohatým podrostem. 49°17′18″ s. š., 16°33′20″ v. d.
437 Špice PR Špice &0000000000000001.0000001,00
Kategorie „Špice (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Špice (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Lokalita stepní květeny, hlavně katránu tatarského. 49°6′47″ s. š., 16°46′13″ v. d.
1917 Horní šumický rybník PR Šumický rybník &0000000000000024.19000024,19
Kategorie „šumický rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „šumický rybník“ na Wikimedia Commons
Rybník s vlhkými loukami, významné refugium živočichů. 48°58′57″ s. š., 16°27′40″ v. d.
5725 PP Trenckova rokle PP Trenckova rokle &0000000000000019.01000019,01
Kategorie „Trenckova rokle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trenckova rokle“ na Wikimedia Commons
Geomorfologický útvar a významný krajinný fenomén s výjimečným ekotopem, mechorost šikoušek zelený a jeho biotop. 49°24′30″ s. š., 16°15′59″ v. d.
1918 PP Troskotovický dolní rybník PP Troskotovický dolní rybník &0000000000000025.18000025,18
Kategorie „Troskotovický dolní rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Troskotovický dolní rybník“ na Wikimedia Commons
Rybník s rákosinami a břehovými porosty, bohatá ornitologická lokalita. 48°55′19″ s. š., 16°28′3″ v. d.
584 okraj chráněného území PR U Brněnky &0000000000000015.06000015,06
Kategorie „U Brněnky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Brněnky“ na Wikimedia Commons
Dubohabrový les s babykou, břekem a lípou. 49°13′56″ s. š., 16°41′58″ v. d.
647 Křtinské údolí u Výpustku PR U Výpustku &0000000000000021.43000021,43
Kategorie „U Výpustku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Výpustku“ na Wikimedia Commons
Přirozené listnaté porosty se vzácnou květenou. 49°17′28″ s. š., 16°43′14″ v. d.
1441 U Staré Vápenice PP U Staré Vápenice &0000000000000011.00000011,00
Kategorie „U Staré Vápenice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Staré Vápenice“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky cenné území s původními geobiocenózami lesních porostů. 49°13′37″ s. š., 16°43′2″ v. d.
Malý vodopád na území přírodního parku PřP Údolí Bílého potoka &0000000000004046.0000004 046
Kategorie „Nature park Údolí Bílého potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Údolí Bílého potoka“ na Wikimedia Commons
49°16′16″ s. š., 16°21′2″ v. d.
1941 PP Údolí Chlébského potoka PP Údolí Chlébského potoka &0000000000000013.26000013,26
Kategorie „Údolí Chlébského potoka (Blansko District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Chlébského potoka (Blansko District)“ na Wikimedia Commons
Zachování ojedinělého biotopu zvláště chráněných druhů rostlin. 49°28′35″ s. š., 16°23′14″ v. d.
624 Údolí Oslavy PR Údolí Oslavy a Chvojnice &0000000000002310.0000002 310
Kategorie „Údolí Oslavy a Chvojnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Oslavy a Chvojnice“ na Wikimedia Commons
Kaňonovitá údolí dvou toků se skalnatými svahy a teplomilnými porosty. 49°8′12″ s. š., 16°14′ v. d.
1442 Údolí Říčky PR Údolí Říčky &0000000000000141.000000141,00
Kategorie „Údolí Říčky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Říčky“ na Wikimedia Commons
Přirozená lesní a lesostepní společenstva, geomorfologicky cenné krasové území v devonských vápencích s jeskynními systémy. 49°14′37″ s. š., 16°44′36″ v. d.
896 PP V olších PP V olších &0000000000000004.8500004,85
Kategorie „V olších (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V olších (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zachování unikátního společenstva pahorkatinného lužního lesa (tzv. měkkého luhu). 49°3′6″ s. š., 16°27′35″ v. d.
492 PP Velatická slepencová stráň &0000000000000000.6000000,60
Kategorie „Velatická slepencová stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velatická slepencová stráň“ na Wikimedia Commons
Zbytek stepní květeny. 49°11′33″ s. š., 16°45′21″ v. d.
2134 PR Velká skála &0000000000000060.43000060,43
Kategorie „Velká skála (Střední Pojihlaví)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velká skála (Střední Pojihlaví)“ na Wikimedia Commons
Zachování a ochrana reliktních borů, teplomilných doubrav a doprovodných xerotermních společenstev. 49°5′51″ s. š., 16°16′52″ v. d.
495 Panoramatický pohled na památku PP Velké Družďavy &0000000000000000.4600000,46
Kategorie „Velké Družďavy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velké Družďavy“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita čilimníku bílého. 49°6′47″ s. š., 16°39′15″ v. d.
886 PP Velký hájek &0000000000000002.5900002,59
Kategorie „Velký hájek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký hájek“ na Wikimedia Commons
Remízek s teplomilnou květenou. 49°10′36″ s. š., 16°43′24″ v. d.
2247 Velký Hornek PR Velký Hornek &0000000000000027.86000027,86
Kategorie „Velký Hornek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký Hornek“ na Wikimedia Commons
Ochrana stepních a lesostepních lokalit a fragmentů šípákových doubrav. 49°13′47″ s. š., 16°42′58″ v. d.
1466 PP Veselská lada &0000000000000000.9500000,95
Kategorie „Veselská lada“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Veselská lada“ na Wikimedia Commons
Pastvinná lada s bohatou květenou, hlavně vzácnou vratičkou měsíční. 49°24′10″ s. š., 16°22′53″ v. d.
1467 PP Veselský chlum &0000000000000013.74000013,74
Kategorie „Veselský chlum“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Veselský chlum“ na Wikimedia Commons
Krajinářsky působivé území pastvin, sadů a rozptýlené zeleně. 49°24′26″ s. š., 16°24′7″ v. d.
1672 Nádrž při západu slunce PR Věstonická nádrž &0000000000001017.0000001 017
Kategorie „Věstonice Reservoir“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Věstonice Reservoir“ na Wikimedia Commons
Umělá přehradní nádrž se soustavami ostrůvků, bohaté hnízdiště a shromaždiště vodních ptáků. 48°53′53″ s. š., 16°36′52″ v. d.
694 kosatce nízké na lokalitě PP Vinohrady &0000000000000000.7200000,72
Kategorie „Vinohrady (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vinohrady (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita kosatce nízkého. 49°11′32″ s. š., 16°44′51″ v. d.
PřP Výhon &0000000000001766.0000001 766
Kategorie „Nature park Výhon“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Výhon“ na Wikimedia Commons
Výhon (355 m n. m.) je nápadnou geomorfologickou dominantou při okraji nivy řeky Svratky jižně od Brna vystupující nad hladinu řeky o více než 170 metrů a tím je také nejvyšším vrchem Dyjsko-svrateckého úvalu. 49°1′57″ s. š., 16°39′19″ v. d.
594 Resselova hájenka v rezervaci PR Zadní Hády &0000000000000047.54000047,54
Kategorie „Zadní Hády“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zadní Hády“ na Wikimedia Commons
Vápencové území se zbytky skalních stepí a smíšených porostů. 49°14′32″ s. š., 16°42′12″ v. d.
1924 PP Zámecký les v Lomnici &0000000000000005.5900005,59
Kategorie „Zámecký les v Lomnici“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zámecký les v Lomnici“ na Wikimedia Commons
Listnatý porost, významné ptačí hnízdiště. 49°24′15″ s. š., 16°25′7″ v. d.
887 PP Zhořská mokřina &0000000000000003.3700003,37
Kategorie „Zhořská mokřina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zhořská mokřina“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita prstnatce májového. 49°15′16″ s. š., 16°17′23″ v. d.
883 Zlobice v roce 2012 PP Zlobice &0000000000000052.61000052,61
Kategorie „Zlobice (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zlobice (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Lokalita lýkovce vonného. 49°19′7″ s. š., 16°30′32″ v. d.
5743 Žebětín PP Žebětín &0000000000000001.5000001,50
Kategorie „Žebětín (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žebětín (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Teplomilná stepní a lesostepní společenstva s dominantním porostem úzkolistých suchých trávníků. 49°4′57″ s. š., 16°26′37″ v. d.

Zrušená chráněná území[editovat | editovat zdroj]

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
690 Malá Skalka PP Drásovský kopeček &0000000000000000.6400000,64
Kategorie „Drásovský kopeček“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Drásovský kopeček“ na Wikimedia Commons
Lokalita teplomilné květeny (koniklec velkokvětý aj.). Zrušena 1. července 2015 a nahrazena PP Malhostovické kopečky. 49°19′22″ s. š., 16°29′46″ v. d.
695 Malhostovická pecka PP Malhostovická pecka &0000000000000001.8500001,85
Kategorie „Malhostovická pecka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malhostovická pecka“ na Wikimedia Commons
Vápencové skalky s teplomilnými společenstvy. Zrušena 1. července 2015 a nahrazena PP Malhostovické kopečky. 49°19′32″ s. š., 16°29′46″ v. d.
692 Na hájku, 2012 PP Na hájku &0000000000000000.2300000,23
Kategorie „Na hájku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na hájku“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita koniklece velkokvětého. Zrušena 1. prosince 2015. 49°9′49″ s. š., 16°27′19″ v. d.
1443 Žabárník PP Žabárník &0000000000000011.68000011,68
Kategorie „Žabárník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žabárník“ na Wikimedia Commons
Niva Dunávky s vodní nádrží, hnízdiště ptactva a refugium obojživelníků a plazů. Zrušena 1. srpna 2016. 49°7′31″ s. š., 16°42′36″ v. d.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]