Velká Klajdovka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Velká Klajdovka
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Brno, Velká Klajdovka (vlevo).JPG
Základní informace
Vyhlášení 1. ledna 1988
Vyhlásil Národní výbor města Brna
Nadm. výška 310–390 m n. m.
Rozloha 10,584 ha
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Brno-město
Umístění Brno - k. ú. Maloměřice (m. č. Maloměřice a Obřany), k. ú. Židenice (m. č. Vinohrady)
Souřadnice
Velká Klajdovka
Velká Klajdovka
Další informace
Kód 1127
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videaCommons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

Velká Klajdovka je přírodní památka ev. č. 1127 na k. ú. Maloměřice a Židenice v Brně, okres Brno-město. Správa AOPK Brno. Nachází se na jihovýchodním svahu kóty Hády. Důvodem ochrany jsou stepní a lesostepní svahy s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje[editovat | editovat zdroj]

Území s názvem Velká Klajdovka je součástí jižního svahu kopce Hády, který byl již od 19. století jednou z nejvýznamnějších lokalit zájmu a vědeckého studia teplomilné fauny a flóry. Na rozloze asi 10,5 ha jsou tu zastoupena rozmanitá společenstva teplomilných doubrav, křovin a suchých lesních lemů, které svým druhovým složením doplňují úžasnou rozmanitost živé přírody na celých Hádech. Chráněné území bylo úředně vyhlášeno v roce 1987.

Geologie[editovat | editovat zdroj]

Podloží tvoří v horní části devonský vápenec, zejména biodetritové hádsko-říčské vápence líšeňského souvrství, v dolní části je to biotitický granodiorit brněnského masívu typu Královo Pole. Půdy reprezentuje rendzina typická a litická, částečně kambizem typická.

Stanoviště[editovat | editovat zdroj]

Geologicky je Velká Klajdovka rozdělena na západní část, ležící na vápencovém podloží, a část východní, situovanou na kyselých horninách brněnského masívu. Hranice výše zmíněných geologických vrstev však není v terénu jednoznačně patrná - i ve východní části místy vystupují na povrch vápencové bloky, zatímco západní část byla zčásti upravena mocnými navážkami z lomových skrývek.

Živá příroda[editovat | editovat zdroj]

Ještě v první polovině minulého století byla téměř celá plocha chráněného území travnatou planinou. Je proto až k neuvěření, jak rychle i tak suchý a výslunný jižní svah zarostl hradbou křovin a stromů, takže nelesní vegetace byla vytlačena jen na menší loučky uvnitř přírodní památky. Přesto se tu v hojné míře dodnes zachovala hodnotná teplomilná vegetace, o kterou stojí za to pečovat. Roste zde například kozinec vičencovitý, oman mečolistý, vítod větší, smldník jelení, vičenec písečný, mateřídouška panonská, třemdava bílá, radyk prutnatý, lnice kručinkolistá, hvězdnice chlumní, dub pýřitý, hrachor širolistý, černohlávek velkokvětý, třešeň křovitá či plamének přímý.

Velkým bohatstvím teplomilných druhů překypuje i zdejší fauna. V posledních letech se tu opět pravidelně objevuje užovka hladká a ještěrka zelená, o které se dříve předpokládalo, že na Hádech již vyhynula. V jílovitých sedimentech v centrální části území má několik nor i jezevčí rodinka.

Flóra[editovat | editovat zdroj]

Z dřevin jsou zastoupeny dub pýřitý, dub zimní, habr obecný, javor babyka, lípa malolistá, jeřáb břek, trnovník akát, mezi keři je hojný dřín jarní, dále je to líska obecná, svída krvavá, slivoň trnitá, brslen bradavičnatý, hloh obecný a jednosemenný, růže šípková a bedrníkolistá. Rostlinstvo zastupuje bělozářka větvitá, kamejka modronachová, vstavač nachový, okrotice bílá, kakost krvavý, třemdava bílá, chrpa chlumní, hvězdnice chlumní, čilimník řezenský, oman mečolistý, vítod větší a mnoho dalších.

Velká Klajdovka

Fauna[editovat | editovat zdroj]

Velká Klajdovka je významnou entomologickou lokalitou. Velmi vzácný je pavouk zápřednice karmínová, z pavouků je dále zastoupen běžník bylinný a běžník drnový, snovačka Euryopis saukea či skákavka protáhlá, mezi rovnokřídlími saranče modrokřídlá, škvor dvouskvrnný, z křísů je to např. cikáda trnková, ze síťokřídlých zlatoočka Hypochrysa elegans a mravkolev ostruhatý. Četné zastoupení mají motýli - vřetenuška pozdní, zelenáček chrpový, nesytka bodalková, modrásek kozincový a ušlechtilý, žlutokřídlec hnědavý, okáč ovsový a řada dalších. K pozoruhodným broukům patří hnojník Euheptaulacus porcellus, též chrobák ozbrojený. Slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka hladká zastupují plazy, krutihlav obecný, žluva hajní, lejsek šedý, ťuhýk obecný či vzácný strakapoud jižní pak ptáky.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]