Lesní mateřská škola

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Lesní mateřská škola v Düsseldorfu

Lesní mateřská škola (ve zkratce LMŠ, v běžném jazyce lesní školka) je typ alternativního, předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let. Nejvýraznějším znakem LMŠ je, že výuka probíhá ve většině programů venku za každého počasí. Lesní mateřské školy jsou založeny na mottu „s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů“. Je zde kladen důraz na rozvoj dovedností dětí vlastními silami v přímém kontaktu s přírodou, jsou podporovány při hraní, zkoumání a učení se v lese. To je umožněno díky malému počtu dětí ve třídě (obvykle 15 dětí) a dvěma doprovázejícími dospělými osobami.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

  • Celoroční pobyt venku
  • Realizace se uskutečňuje zpravidla v lese
  • Zázemí pro LMŠ má charakter vyhřívaného přístřeší
  • Třídu tvoří méně dětí, na 1 dospělého připadá maximálně 8 dětí
  • Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení
  • Základem je vzájemná důvěra
  • Zásadní je dobrá komunikace s rodiči
  • Východiska pro vzdělávací program jsou situace, spontánní hry a přímé zkušenosti dětí
  • LMŠ rozvíjí děti v souladu s platným kurikulem pro předškolní vzdělávání

V České republice lze dělit lesní mateřské školy z hlediska organizace na dva typy. Samostatná lesní mateřská škola a lesní třída při mateřské škole.

Samostatná lesní mateřská škola funguje nezávisle na jiné škole. Zřizovatelem obvykle bývají neziskové organizace. Zásadní rozdíl je ten, že samostatná LMŠ nemá typické zázemí, ale jedná se o maringotku, srub či jurtu, kde lze zajistit stravování, odpočinek. Některé samostatné LMŠ nevlastní žádný objekt, pouze se schází na určitém místě (zpravidla autobusové zastávky, centra měst), odkud vyrážejí do lesa. V případě velmi nepříznivého počasí se zázemí v samostatné LMŠ nahrazuje v jiné instituci, která má s LMŠ dohodu (knihovny, školy, skautské základny).

Zázemí lesní třídy při mateřské škole tvoří budova MŠ, kde se ale třída nezdržuje na program, stejně jako v samostatných LMŠ. Existuje také varianta, kdy MŠ má v blízkosti lesa objekt určený pro lesní třídu. Lesní třída při MŠ každý den odchází na program do lesa či do zahrad MŠ. V poledne se vrací do budovy MŠ na oběd, případně i na odpočinek.

Dále sem můžeme zařadit různé formy zapojení prvků LMŠ do programů mateřských škol (tzn. projektové týdny v lese, lesní dny aj.) či dohodu běžných MŠ a LMŠ o sdílení prostoru pro uložení pomůcek, odpočinku dětí apod.

Lesní mateřské školy ve světě[editovat | editovat zdroj]

Za zakladatelku LMŠ je považována Ella Flatau z dánského Sollerodu, kde byla roku 1954 založena první LMŠ, postupně se myšlenka LMŠ rozšířila do celé Skandinávie a Evropy. Mezi země, které mají největší počet LMŠ, dnes patří Německo. To umožnila zejména legislativa, která v Německu staví LMŠ na stejnou úroveň jako běžné MŠ. Zejména je důležitá finanční podpora ze strany státu, určitým faktorem byl i nedostatek míst v mateřských školách. Dalšími zeměmi, které uplatňují model lesních mateřských škol, jsou Švédsko, Norsko, Lucembursko, Rusko, Kanada, Spojené státy, Japonsko a další.

Lesní mateřské školy v České republice[editovat | editovat zdroj]

V České republice proběhlo pilotní testování lesních mateřských škol v letech 2010-2012 pod dozorem MŠMT. Účastnila se ho lesní třída Lesníček při MŠ Semínko v Toulcově dvoře v Praze, tato třída se svým charakterem spíše přibližuje samostatné LMŠ. V březnu 2013 vydalo MŠMT závěrečnou zprávu, ve které rozhodlo, že lesní třídy při MŠ připravují děti na školní docházku stejně jako běžné MŠ, a podpořilo tak vznik lesních tříd u stávajících mateřských školek.

Vlivy pobytu v přírodě na děti[editovat | editovat zdroj]

Výsledky studie ukazují, že u dětí ze samostatných LMŠ se více rozvíjí hrubá motorika a kreativita, kterou potvrzují i rodiče. Děti bývají méně nemocné v LMŠ i v období chronických nemocí než v běžných MŠ, stejně tak je i menší počet zranění. Pobyt v přírodě má příznivý vliv na děti s ADD a ADHD, tyto děti jsou více koncentrované, aktivity a pobyt v přírodě jim ulevují od symptomů.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]