Příroda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tento článek pojednává o fyzikální přírodě. Další významy jsou uvedeny v článku Příroda (rozcestník).

Příroda (nazývaná také hmotný svět nebo přírodní svět), je veškerá hmota a energie a to hlavně v základní, člověkem neovlivněné formě.[zdroj?] Příroda je předmětem vědeckých studií. Příroda živá a neživá se od sebe liší, neživá příroda je složena např. z hornin a minerálů, vzduchu, tepla a světla apod.

v Platónově Zákonech[editovat | editovat zdroj]

Přírodou rozumějí vznikání prvních jsoucen; jestliže však se ukáže prvním jsoucnem duše, a ne oheň ani vzduch, duše, vzniklá mezi prvními jsoucny, jistě by se o ní zcela správně řeklo, že ona jest, více než co jiného, od přírody.

Rozdělení přírody[editovat | editovat zdroj]

Fyzikální[editovat | editovat zdroj]

Podle toho, jaké fyzikální zákonitosti jsou určující pro popis sledované části přírody se používá označení:

  • Makrosvět – tj. makrokosmos (μακρός „daleký“ a κοσμος „svět“) se označuje ta část přírody, v níž platí zákonitosti klasické fyziky. Jde o svět, který je svými rozměry pochopitelný a pozorovatelný lidskými smysly. Makrosvět lze obvykle zařadit do rozměrů od tisícin milimetru po miliony kilometrů. Kromě běžných těles vyskytujících se v našem okolí lze do makrosvěta zařadit např. planety.
  • Mikrosvět – tj. mikrokosmos (μικρός „malý“ a κοσμος „svět“) se označuje ta část přírody, která se zabývá složením hmoty v měřítkách menších než (přibližně) 10-8 cm, tedy na atomární a subatomární úrovni. Tento svět není přímo pozorovatelný lidskými smysly, je nutno používat aparát kvantové fyziky. Zákonitosti klasické fyziky zde neplatí. Do mikrosvěta patří např. bakterie, viry, buňky, také atomy a elementární částice, kterými se zabývá fyzika částic.
  • Megasvět – tj. megakosmos (μέγας „veliký/četný“ a κοσμος „svět“) se označuje ta část přírody, která se zabývá strukturou vesmíru ve velkých rozměrech (řádově v měřítkách 106 světelných let a větších). Na takových rozměrech je nutno zákonitosti klasické fyziky nahradit obecnou teorií relativity. Můžeme zde pozorovat rozpínání i křivení časoprostoru. Na jeho průzkum se používá teleskopů. Do megasvěta spadá např. studium vývoje vesmíru, kterým se zabývá kosmologie.

Ekologické[editovat | editovat zdroj]

  • Živá příroda – zahrnuje všechny živé organismy ve vesmíru – tj bakterie a jiné mikroorganismy, houby, rostliny a živočichy
  • Neživá příroda – zahrnuje všechnu neživou materii (tedy vše ostatní co nespadá pod pojem živé přírody), což jsou tedy horniny a nerosty, půda, voda, vzduch, světlo a teplo pocházející ze Slunce.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]