János Esterházy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
János Esterházy
Narození 14. března 1901
Veľké Zálužie
Úmrtí 8. března 1957 (ve věku 55 let)
Mírov
Příčina úmrtí infarkt myokardu
Povolání politik a novinář
Ocenění cena Courage to Care
Rodiče János Mihály Esterházy a Elżbieta Tarnowska
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Hrabě János Esterházy nebo Ján Esterházi (14. března 1901 Veľké Zálužie, Uhersko8. března 1957 Mírov, Československo) byl významný politický činitel maďarské menšiny v Československu a v období Slovenského státu.

Původ[editovat | editovat zdroj]

Pocházel ze starobylé šlechtické rodiny, jeho matka Elżbieta Tarnowska byla Polka, otec Mihály Antal Esterházy patřil do galantské (sedmihradské) větve rodu Esterháziů. Otec mu zemřel, když byly Jánosovi 4 roky. Studoval na gymnáziu a obchodní akademii v Budapešti, později začal hospodařit na rodinném velkostatku. Dne 15. října 1924 se oženil s hraběnkou Líviou Serényiovou, z tohoto manželství pocházely děti János a Alice.

Začátek politické kariéry[editovat | editovat zdroj]

V roce 1931 stál v čele Ligy maďarské sounáležitosti v Československu (Csehszlovákiai Magyar Népközösségi Liga), která působila při Společnosti národů. O rok později 11. prosince 1932 se s podorou maďarské vlády stal předsedou Krajinské křěsťanskosocialistické strany v ČSR (Országos Keresztényszocialista Párt). Po volbách v roce 1935 byl zvolen v košickém volebním obvodu poslancem Národního shromáždění. Esterházy byl hluboko věříci katolík se silným maďarským národním povědomím, co se odráželo také v jeho konzervativní, pravicové politice. Na maďarské menšinové politické scéne patřil k těm, kterí na rozdíl od tzv. "aktivistů" zastávali vyhranené opoziční postoje. Z hlediska státoprávního uspořádání pak oficiálne podporoval požadavku autonomie Slovenska. Je potřeba říct, že myšlenka autonomie Slovenska sehrávala důležitou roli také v politice Maďarska, které v autonomistickém hnutí videlo příležitost na oslabování Československa. Společný postup "praobyvatelů Slovenska" pak vnímalo jako cestu k odstranění slovensko-maďarských rozporů a k vytvoření podmínek na návrat Slovenska k svatoštepánské koruně.[1] V roce 1935 Maďarská vláda projevila ochotu podpořit společný postup s HSĽS také finančně, akce však na poslední chvíli zlyhala.

Po odstoupení T. G. Masaryka z funkce prezidenta se maďarští poslanci podobně jako poslanci za HSĽS, přiklonili na stranu Edvarda Beneše. Tato podpora sa samozřejmě neobešla bez konzultací s maďarskou vládou, které probíhali ješte před jejich oslovením Benešovým tímem (na rokování si Beneš vybral právě Esterházyho). I když jejich podpora nebyla na konec potřebná, Beneš si v pozdějších letech zachoval k Esterházymu určitou náklonnost.

Výkonný předseda Sjednocené maďarské strany[editovat | editovat zdroj]

Po sloučení maďarských stran pod nátlakem maďarské vlády na novozámeckém sjezdu 21. června 1936 do Sjednocené maďarské strany (Egyesült Magyar Párt) byl zvolen jejím výkonným předsedou. V té době odmítl nabídku od Edvarda Beneše na křeslo ministra v československé vládě. S maďarskou vládou udržoval úzké kontakty a to i konspirativním spůsobem. V tajných správách pod krycími jmény Tamás, Matyás a 221 se mimo standardní menšinové politiky věnoval také koordinaci politiky proti Československu a strategií jeho oslabení resp. jeho likvidace. O cílech maďarské politiky byl dobře informován a to i díky svým četným kontaktům s čelními maďarskými politiky. V roce 1938 Maďarsko už koncepci "praobybatel" Slovenska opustilo a orientovalo se na rozbití Československa v spolupráci s Henleinovou stranou a potenciálne i s HSĽS. Maďarská vláda, po jednáních henleinovců v Budapešti v únoru 1938, v tomto smyslu instruovala i maďarské menšinové politiky na Slovensku. Esterházy veřejne vystupoval jako přátel slovensko-maďarské spolupráce a HSĽS mu poskytla prostor i ve svém stranickém tisku. Po jednáních s HSĽS se k této spolupráci vyjádřil v tajné správě tak, že je prvoradou povinností Maďarů, podle možností i prostřednictvím jiných destruovat republiku.[2] Jeho a Henleinové vyjádření v ľudáckém tisku měli podle jeho vlastních slov ľudáky kompromitovat. Díky spolupráci s Henleinem byl informován o plánech Sudetoněmecké strany sabotovat jednání s československou vládou o národnostním statutu a její strategii navyšovat požadavky jako nejrychleší cestě k rozbití státu. Ve stejném duchu maďarská vláda instruovala Sjednocenou maďarskou stranu.[3] V květnu 1938 ho Henlein informoval o německých plánech s Československem, jak mu byly prezentovány Hitlerem. Slovensko mělo připadnout Maďarsku, část Čech obývaná Čechy a Moravany měla být připojena k Německu "s rozsáhlou autonomií".[4][poznámka 1]

V roce 1938 se opakovaně setkal s vedoucím britské mise lordem Runcimanem. V memorandu odevzdaném britskému diplomatovi maďarští poslanci požadovali uplatnění práva sebeurčení pro maďarskou menšinu ve smyslu Wilsonových zásad.

V roce 1938 se účastnil různých zahraniční jednání v Maďarsku, Polsku a v Itálii. Na těchto jednáních vystupoval ako polooficální sprostředkovatel maďarské vlády. Ve dnech 17. a 18. dubna 1938 se zúčastnil jednání v Polsku, na kterém předložil program vypracovaný maďarskou vládou, jehož cílem bylo rozbití Československa a úplné přičlenění Slovenska k Maďarsku. Těmto jednáním předcházeli sondážní rozhovory Tisa (Budapešť) a Sidora (Varšava) o dalším osudu Slovenska po zániku ČSR. V Tisovi, i přes jeho ochotu vytvořit s Maďarskem společný státní svazek, však rozhovory zanechaly velmi špatný dojem.[5] Celkově mezi autonomisty panovala k maďarské politice silná nedůvěra. Klíčovým se tak stalo rozptýlení jejich obav pomocí "polských garancí". Pokyny k jednáním získal Esterházy přímo v Budapešti. Podle plánu, který představil v Polsku, Slovensko mělo mít vlastný sněm, vlastní rozpočet, který by byl součástí maďarského ale disponovalo by s ním samostatně, rozsáhlou vnitřní, kulturní a administrativní autonomii a dokonce i menší vojsko podřízené maďarskému.[6][7] Tyto přísliby však spíš odráželi Esterházyho představy, než oficiální postoj maďarské vlády.[8] Ta sice možnost autonomie Slovenska opakovaně propagandisticky využívala, nikdy se ní však vážněji nezabývala.[9] Esterázy si byl vědom, že se jeho a Horthyho představy o osudu Slovenska zásadně liší.[poznámka 2] Také v tomto případe maďarská vláda nakonec volila jiné řešení, než dohodu s autonomisty.

Po Mnichovské dohodě odjel do Budapešti připravit půdu na očekávané připojení Slovenska. Jeho snaha zúčastnit se československo-maďarských jednání v Komárně nebyla úspěšná, rozsáhlejší aktivity vyvíjel pak průběhu příprav první vídeňské arbitráže. Z pověření maďarské vlády, která mu opět poskytla instrukce a o jeho účasti informovala italské partnery, odletěl do Říma, kde vystupoval ako expert na slovensko-maďarskou hranici. Jako poslanec za město Košice, vítal Miklóse Horthyho vjíždějícího do města, čím se pro část slovenské veřejnosti stal až doposud symbolem maďarského iredentizmu. Po druhé vídeňské arbitráži pak vítal maďarskou okupační armádu obsazující Kluž (Rumunsko). Ve svém projevu v Košicích požádal o stejné práva pro Slováky, jaké byly požadované pro Maďary na Slovensku. To bylo v souladu i s Horthyho projevem slibujícím plnou slobodu slovenského jazyka a kultury. Zejména ze strany Horthyho šlo o hrubou propagandu již brzy následovanou rozsáhlými perzekucemi nemaďarského obyvatelstva, likvidací slovenských škol a vyháněním slovenské inteligence. Ani po anexi jižního Slovenska se jeho strana nezdržela akcí, které byly chápány jako provokační, príp. protistátní, jako podpisování petic za připojení dalších obcí k Maďarsku.

Esterházy nevyužil možnost stát se členem maďarského parlamentu a zůstal na neokupovaném území, kde se nacházela i většina jeho majetku. Založil Maďarskou stranu na Slovensku (Szlovenskói Magyar Párt), která zastupovala přibližne 67.000 Maďarů na Slovensku. V zmanipulovaných volbách ho HSĽS přijala na "sjednocenu kandidátku" a tak byl v prosinci 1938 zvolen do slovenského sněmu.[10] Měl se stát i státním sekretářem pro maďarskou menšinu. Kvůli chybějící spolupráci se strany Maďarska byl však tento post nakonec zřízen jen pro slovenské Němce.

Snažil o zmírnění slovensko-maďarského napětí, na druhé strane pokračoval ve své politice s cílem připojení Slovenska k Maďarsku. Postup maďarské vlády považoval za chybu, která prohlubovala vzájemnou propast. Podle jeho názoru, Maďarsko bylo při předcházejících jednáních příliš netrpělivé. Výměnou menší části okupovaného území za dobrou obchodní dohodu by vazby Slovenska na Maďarsko posílila.[11] V průběhu další návštěvy Polska v prosinci 1938 se stěžoval na neúspěch plánovaných polsko-maďarských teroristických akcí proti státu. Územní změny považoval za nedostatečné, dožadoval se nových "energických" řešení a nabýdl i další intervence v prospěch Maďarska, na co chtěl využít svou poslaneckou imunitu.[12]

Po střelbě v okupovaných Šuranech (prosinec 1938), která vzájemné vztahy dále vyhrotila, se stěžoval maďarské vládě. Věřejně ji však neodsoudil, aby tím Maďarsku neuškodil.[13] Na jeho "upřimné zrdcení událostí" reagoval stranický tisk HSĽS tím, že si měl být vědom toho, že se maďarská politika za poslední desetiletí nezměnila.[14] Jěšte v únoru 1938 tvrdil nacistům v Berlíne, že si Slováci přejí návrat k Maďarsku.[15]

Politická činnost v době Slovenského státu[editovat | editovat zdroj]

V Bratislavě začal János Esterházy vydávat noviny Új Hírek (Nové správy). Po jejich zákazu v roce 1939, když na něj byl uvalen policejní dohled, začal s vydáváním novin Magyar Hírlap (Maďarský zpravodaj). V souvislosti s pozemkovou reformou v Maďarsku se v prohlášení adresovaném maďarským šlechticům zasazoval za uskutečnění reformy. V prohlášení uveřejněném v tiskovém orgánu své strany se oficiálně distancoval od myšlenek národního socialismu a politiky vedené v jejím jménu. Opakovaně jednal s prezidentem Jozefem Tisem o právech maďarské menšiny na Slovensku, ve stejné věci vystupoval i na půdě Slovenského sněmu, kde byl jediným poslancem za maďarskou stranu. V rozhlasovém projevu dne 14. března 1939 přivítal vznik Slovenského štátu. V roce 1941 založil v Bratislavě knižní vydavatelství Madách, v roce 1942 obnovil činnost předtím zakázaného kulturního spolku Szemke.

Postoj k vystěhování Židů[editovat | editovat zdroj]

Dne 15. května 1942 jako jediný poslanec Slovenského sněmu hlasoval proti ústavnímu zákonu Slovenského státu č. 68/1942 o vystěhování Židů, čímž se stal terčem útoků ze strany slovenského tisku. Svůj postoj odůvodnil slovy (text ponechán v originálním slovenském znění):

„Slovenský snem 15. mája 1942 prerokoval návrh zákona o vysťahovaní židov. Pred zahájením schôdze som vyhľadal predsedu snemu Dr. Martina Sokola a povedal som mu nasledovné: Keď ma zvolili za poslanca slovenského snemu, na prvej schôdzi sme sa zaviazali k najsvedomitejšiemu plneniu svojich poslaneckých povinností. Návrh zákona o vysťahovaní židov je obsahovo taký, že si ho v žiadnom prípade nemôžem osvojiť a hlasovať zaň. Od svojho najmladšieho veku som mal protižidovskú orientáciu a tú si zachovám do smrti. To však neznamená, že svojim hlasom prispejem k zákonu, ktorý pošliapáva všetky ľudské a božie zákony. Pri vysťahovaní židov Slováci vystupujú nie proti náboženstvu, ale proti rase a to je o dôvod viac, prečo budem hlasovať proti návrhu. Maďarstvo tvorí na Slovensku národnostnú menšinu, preto je úplne nemožné aby prijalo a podporilo návrh zákona, ktorý väčšine dáva právo na to, aby vysídlila menšinu… My Maďari dokázateľne viac ako tisíc rokov žijeme a konáme v duchu Sv. Štefana, čoho najlepším dôkazom je, že z územia Uhorska nikdy a nikoho nevysídlovali ani individuálne ani ako skupinu. Zodpovední činitelia Maďarska tak v minulosti, ako i v súčasnosti vo svojej politike nasledujú odkaz Sv. Štefana, čo musí napĺňať uspokojením tunajších Slovákov. Môžu si byť dokonale istí, že kým bude v Maďarsku pri moci táto idea, dovtedy sa národnostiam nič zlé nemôže stať. Slovenská vláda sa prednesením svojho návrhu zákona o vysídlení židov vydala po nebezpečnej ceste, lebo tým uznala právo väčšiny jednoducho vystrnadiť menšinu z krajiny. Viem, že návrh zákona nevyhovuje ani mnohým mojim kolegom poslancom, ale nemajú odvahu vzoprieť sa straníckej disciplíne. Ja však ako predstaviteľ tunajších Maďarov vyhlasujem, a to prosím zobrať na vedomie, že som proti návrhu zákona, lebo ako Maďar, kresťan a katolík, považujem tento návrh za bezbožný a neľudský.“ (Rukopis, Maďarský štátny archív, K-63-1942/65)

V roce 1944 pomohl stovkám pronásledovaných Židů, Čechů a Slováků v útěku ze Slovenska přes Maďarsko.[zdroj?] V říjnu 1944 v memorandu protestoval proti obsazení Maďarska německou armádou. Příslušníci Strany Šípových křížů ho krátce internovali, gestapo na něj vydalo zatykač.

Před retribučním soudem[editovat | editovat zdroj]

Společný hrob obětí komunismu v Praze – Motole

V roce 1945 ho po osvobození Bratislavy internovalo sovětské velení, po 12 dnech byl propuštěn. Následně navštívil tehdejšího předsedu Sboru pověřenců Gustáva Husáka, aby s ním jednal o maďarském memorandu (žádajícím revizi hranic) a protestoval proti perzekucím vůči Maďarům na osvobozeném území (které byly iniciovány košickým vládním programem). Gustáv Husák ho však nechal zatknout a předal jej sovětské státní bezpečnosti. Rok strávil v moskevském vězení na Lubjance. Na základě vykonstruovaných obvinění byl poté odsouzen na 10 let nucených prací a transportován na Sibiř. Dne 16. září 1947 jej Národní soud v Bratislavě v nepřítomnosti během jediného stání odsoudil k trestu smrti za úklady proti Československé republice a kolaboraci s fašismem. V roce 1949 jej sovětské úřady odevzdaly zpět československým orgánům. Na základě prezidentské milosti mu byl zmírněn trest smrti na doživotí. Zemřel 8. března 1957 po dlouhé pouti po mnoha tehdejších československých věznicích v Mírově na Šumpersku nedaleko od Olomouce.

Pokusy o rehabilitaci[editovat | editovat zdroj]

Jeho dcera Alica Malfattiová, podporovaná představiteli maďarské menšiny na Slovensku, Světovým kongresem Maďarů i maďarskou vládou, se od listopadu 1989 pokouší o jeho rehabilitaci. Moskva jej v roce 1993 oficiálně rehabilitovala. Na Slovensku rehabilitovaný není. V roce 1994 jeho dcera požádala o obnovení řízení, ale soud si vyžádal od slovenských a českých historiků odborné posudky a ty vyzněly negativně. Ku příležitosti 100. výročí narození Jánosa Esterházyho dne 11. března 2001 se konala v maďarském parlamentu slavnost za účasti maďarského prezidenta Ferenca Mádla. Zúčastnil se ho i František Mikloško, který se pokusil o usmíření mezi Maďarskem a Slovenskou republikou. Maďarská strana to však neopětovala a jeho účast vydává za potvrzení svých snah.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 • [1] Eduard Nižňanský a spol, Kto bol kto za I. ČSR (Q111 Brat. 1993)
 • [2] Jozef Kamenec, Osobnosť Jánosa Esterházyho a jej kontroverzné interpretácie (Ľudia ľuďom bez hraníc, Helsinské občianske združenie v SR, Nitra 2000, s. 34)
 • [3] Alice Esterházy-Malfatti, Bálint Török, Esterházy János Emlékkönyv (Pamätná kniha Jánosa Esterházyho) (Századvég Bp. 2001)
 • [4] Ladislav Deák, Politický profil Jánoša Esterházyho (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vo vyd. Kubko Goral 1995, šírený zdarma a vydaný súčasne i v anglickej a maďarskej jazykovej mutácii) viz podkapitola Externí odkazy
 • [5] Jerguš Ferko, Vodca-zvodca János Esterházy (Maďarské sebaklamy, Matica Slovenská 2003, s.127-129)
 • [6] Bohumil Doležal, K polemice pana Yehudy Lahava, Lidové noviny 21. apríla 2001
 • [7] Augustín Marko, Pavol Martinický, Slovensko-maďarské vzťahy. História a súčasnosť vo faktoch. Bratislava, 1995
 • [8] János Esterházy, A kissebségi kérdés/Menšinová otázka. Vybrané prejavy a state (Ister Bp. 2000)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. "Tamás" (Esterházy) zaslal shrnutí rozhovoru prostřednictvím Maďarského královského velvyslanectví v Praze, které používal jako jeden z kanálů pro zasílání správ podobného charakteru. Pro kompletní znení správy viz také Segeš-Hertel-Bystrický 2012, s. 181.
 2. Když jsem Esterházyho zeptal na jeho názor na regenta, odpovědel mi vyhýbavě: „Vždyť ho přece znáš, dnes má 70 let, obklopují ho samí nesprávní lidé a vůbec nerozumí nové době. Byl jsem zhrozen, když mi v zimě tohoto roku řekl o svých plánech se Slovenskem, co s ním udělá, jak tam vpochoduje." Segeš-Hertel-Bystrický 2012, s. 234.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku János Esterházy na slovenské Wikipedii.

 1. DEÁK, Ladislav. Hra o Slovensko. Bratislava : Veda, 1991. ISBN 80-224-0370-9. S. 81.  
 2. SEGEŠ, Dušan; HERTEL, Maroš; BYSTRICKÝ, Valerián. Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938-1939. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. ISBN 978-80-971247-1-7. S. 95.  
 3. Deák 1991, s. 81–82
 4. Deák 1995, s. 14
 5. Deák 1995, s. 99
 6. Deák 1991, s. 100
 7. Segeš-Hertel-Bystrický 2012, s. 234
 8. Deák 1991, s. 101
 9. Deák 1995, s. 92-102
 10. NIŽŇANSKÝ, Eduard: VOĽBY DO SNEMU SLOVENSKEJ KRAJINY V ROKU 1938 [online]. niznanskyedo.host.sk, [cit. 2012-10-15]. Dostupné online. (slovensky) 
 11. Segeš-Hertel-Bystrický 2012, s. 443
 12. VALENTA, Jaroslav. Rehabilitace Jánose Esterházyho?. Dějiny a současnost. 1996, čís. 3, s. 27.  
 13. Mitáč 2012, s. 40
 14. Vrábel 2013
 15. Deák 1995, s. 16

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]