Wikipedie:Knihy/Programování

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je kniha, uživatelsky vytvořená kolekce článků, která může být uložena, vytištěna či objednána jako výtisk.
Knihy nejsou součástí encyklopedického obsahu.

Programování[editovat | editovat zdroj]

Programování část 2[editovat | editovat zdroj]

Programování
ActiveX
Adresa (informatika)
Aktualizace (software)
Algoritmus
Anonymní objekt
Applet
Binární operace
Bootstrapping
Breakpoint
Dries Buytaert
CASE nástroje
CodePlex
Composer
Continuation
Core dump
CRC karty
Cyklomatická složitost
Čítač instrukcí
Datový typ
Deklarace (programování)
Deskriptor souboru
Direktiva (programování)
Dokumentace k softwaru
Dynamický programovací jazyk
Dynamický výběr
Escape sekvence
Escapování
Exec (systémové volání)
Exit (systémové volání)
Fork (systémové volání)
Formální verifikace
Framework
Garbage collection
Genetické programování
Globální proměnná
Handle
Hello world
Homoikonicita
Programátorská chyba
Implementace
Internacionalizace a lokalizace
Interpret (software)
Ipchains
Job Control Language
Knihovna (programování)
Konzolová aplikace
Koprogram
Křížový odkaz
Ladění (programování)
MapReduce
Meziprocesová komunikace
MISRA C
MIX (fiktivní počítač)
MMIX
Návrhový vzor
Nepovinné else
NMI
Objdump
Optimalizace (informatika)
Pachy v kódu
Parallel Virtual Machine
Plugin
Počítačový program
Portace softwaru
Posix threads
Preprocesor
Privilegovaný režim
Proces (program)
Programátor
Proměnná
Překryvný modul
Přetypování
Převod do celočíselné aritmetiky
Ptrace
Quality assurance
Quine (program)
Refaktorování
Reflexe (programování)
Regrese
Remote procedure call
Reverzní inženýrství
Robocode
Mark Russinovich
S-výraz
Sdílená paměť
Signál (informatika)
Skriptovací jazyk
SMG$
SourceForge.net
Strojová instrukce
Synchronizace
Tabulka virtuálních metod
Testovací plán
Textové uživatelské rozhraní
Trasování (programování)
Tvorba softwaru
Typová kontrola
Unární operace
Uživatelem definovaná funkce
Vedlejší účinek
Verifikace programu
Vlákno (program)
Volací konvence
Volatile
Výčtový typ
Výpočty s libovolnou přesností
Zkopíruj a vlož
Zkrácené vyhodnocování
IBATIS
Kaskádové styly
Lokální proměnná
SPARQL
TIOBE index
Verilog
Značkovací jazyk
AsciiDoc
BBCode
ColdFusion
DocBook
Document Type Definition
Extensible Binary Meta Language
Extensible Markup Language
GEDCOM
HTML5
HyperText Markup Language
JavaScript Object Notation
LilyPond
Markdown
Metadata Encoding and Transmission Standard
Oddělovač
Publikování z jednoho zdroje
Scalable Vector Graphics
Standard Generalized Markup Language
Texinfo
Wikitext
YAML
DHTML
Document Object Model
Extensible HyperText Markup Language
HTML entita
HTML prvek
HTML title
HTML Working Group
Meta refresh
Šachové symboly v Unicode
Web Hypertext Application Technology Working Group
Webový formulář
XHTML Mobile Profile
Adobe Dreamweaver
BlueGriffon
Coda (software)
Easy Editor
FCKeditor
Geany
HTML editor
KompoZer
Microsoft Expression Web
Microsoft FrontPage
Mozilla Composer
Nvu
PSPad
Sublime Text
HTML5 audio
HTML5 canvas
HTML5 mikrodata
HTML5 video
TeX
Beamer
BibTeX
Donald Ervin Knuth
Kódování Cork
Leslie Lamport
LaTeX
MiKTeX
MusiXTeX
PdfTeX
PlainTeX
XeTeX
Troff
Groff
Nroff
Seznam aplikací XML
AIXM
Apache Ant
Extensible Messaging and Presence Protocol
Extensible Provisioning Protocol
Extensible Stylesheet Language
Extensible Stylesheet Language - Formatting Objects
Extensible Stylesheet Language Transformations
Instrukce pro zpracování
ISDOC
Message Session Relay Protocol
Office Open XML
OpenDocument
OpenMath
Security Assertion Markup Language
Simple API for XML
Synchronized Multimedia Integration Language
TM-XML
Web Distributed Data Exchange
Wireless Markup Language
XML katalog
XML Schema
XML schéma
XML-RPC
XMLBeans
XMLHttpRequest
Zpracování XML v Javě
XPath
XPointer
Atom (standard)
Deklarace typu dokumentu
Extensible 3D
Jazyk pro transformace XML
Mathematical Markup Language
Open Data Protocol
RSS
SyncML
XInclude
XHTML Basic
XMLSpy
Zdrojový kód
Big Boobs
Bílý znak
Hexspeak
Klíčové slovo
Styl zápisu programu
Syntaktický cukr
Syntaxe (programovací jazyk)
Apache Maven
Autoconf
Cscope
Debugger
Disassembler
Enterprise Architect
Flex lexical analyser
Generátor překladačů
GNU bison
GNU toolchain
Gradle
Hexadecimální editor
Kompare
Lex (software)
Obfuscator
ResEdit
Software development kit
Yacc
Algoritmus Cocke-Younger-Kasami
Algoritmus shunting-yard
Analýza rekurzivním sestupem
Earleyův analyzátor
LL syntaktický analyzátor
LR syntaktický analyzátor
Syntaktická analýza shora dolů
Syntaktická analýza zdola nahoru
Tabulkový analyzátor
Data Display Debugger
Electric Fence
GNU Debugger
Valgrind
A-0 System
ANTLR
Borland C++
Clang
CMake
Cygwin
Dekompilátor
Digital Mars
DJGPP
Dynamický linker
Flat Assembler
Free Pascal
GCC
Generování kódu
Glasgow Haskell Compiler
GNU Assembler
GNU Prolog
Historie překladačů
Javac
Jednoprůchodový překladač
Just-in-time kompilace
Křížový překladač
Ladicí symbol
Lexikální analýza
Linker
LLVM
Make
Mezijazyk
Microsoft Macro Assembler
Netwide Assembler
Open64
Překladač
Překladač Intel C++
Tabulka symbolů
Tiny C Compiler
Transpiler
Tříadresní kód
Turbo Assembler
Turbo BASIC
Turbo C
Turbo C++
Turbo Pascal
Víceprůchodový překladač
Zarovnání paměti
Zavaděč (program)
Adobe Version Cue
Apache Subversion
ClearCase
Commit (verzování)
CVS
Dependency hell
Diff
Git
Mercurial
Patch
Perforce
Revision Control System
Vývojové prostředí
ActiveState Komodo
Android Studio
Anjuta
Axure RP
Baltazar (programovací jazyk)
Baltík
BlueJ
C++Builder
Code::Blocks
CodeWarrior
Delphi
Dev-C++
Eclipse (vývojové prostředí)
Eclipse RCP
IntelliJ IDEA
JDeveloper
JDK
JIRA Studio
KDevelop
Kylix
Lazarus
MCU 8051 IDE
Mosaic (program)
Pawn
Petr (software)
PHPUnit
SharpDevelop
Squeak
Ultimate++
Valve Hammer Editor
VCL
Microsoft Visual Studio
NetBeans
Adaptive Communication Environment
Advanced SCSI Programming Interface
API
Audio Stream Input/Output
DirectSound
Java Database Connectivity
Java Native Interface
Message Passing Interface
Open (systémové volání)
OpenCL
OpenMP
OpenSocial
POSIX
Tk (framework)
VDSO
Vulkan
WebGL
.NET
.NET Compact Framework
D3DX
Direct3D
DirectX
Graphics Device Interface
Media Transfer Protocol
Message Maps
Microsoft DirectShow
Microsoft Foundation Class Library
Microsoft Silverlight
Microsoft XNA
Moonlight (software)
Speech Application Programming Interface
Windows API
Windows Forms
Windows Template Library
.NET Reflector
ASP.NET
C Sharp
Common Intermediate Language
Common Language Infrastructure
F Sharp
IronPython
Microsoft .NET Micro Framework
Mono (platforma)
NUnit
Oxygene (programovací jazyk)
Windows Communication Foundation
Windows Presentation Foundation
Windows Runtime
Aserce
Bitová operace
Blok (programování)
CORDIC
Cyklus do-while
Cyklus for
Cyklus foreach
Cyklus while-do
Iterace
Komentář (programování)
Konstanta (programování)
Levá rekurze
Makro (software)
Nedosažitelný kód
Operátor (programování)
Operátor koalescence
Parametr funkce
Podprogram
Proměnná (programování)
Přetížení funkce
Příkaz (programování)
Přiřazení
Rekurze
Rekurze (programování)
Řídicí struktura
Skok (informatika)
Ternární operátor (programování)
Třída (programování)
Zásobník volání
Zřetězení
Defenzivní programování
Don't repeat yourself
KISS
Oddělení zodpovědností
Princip jedné odpovědnosti
Princip minimálního překvapení
Soudržnost (informatika)
Zákon Deméter
Paralelní programování
Aktor
Amdahlův zákon
Paralelní výpočty
Návrhový antivzor
DLL peklo
Špagetový kód
Velká hrouda bahna
Algoritmy + datové struktury = programy
The C Programming Language
Umění programování
Profilování
Aspektově orientované programování
Automatické programování
Čistě funkcionální
Deklarativní programování
Function-level programování
Funkcionální programování
Generické programování
Imperativní programování
Logické programování
Metaprogramování
Modulární programování
Multiparadigmatický programovací jazyk
Objektově orientované programování
Politika (programování)
Princip konec-konec
Programovací paradigma
Programování ve velkém
Relační model
Strukturované programování
Dědičnost (objektově orientované programování)
D (programovací jazyk)
Destruktor
Duck-typing
Enterprise Java Beans
Instance třídy
Interface (programová konstrukce)
IUnknown
Java Persistence API
Java Servlet
Konference Objekty
Konstruktor
Metoda (objektově orientované programování)
Mixin
Objektově orientovaná analýza a design
Objektově relační mapování
OCaml
PCMEF
Rust (programovací jazyk)
Trait
Vícenásobná dědičnost
Virtuální funkce
Vkládání závislostí
Zapouzdření (objektově orientované programování)
Active Record
Data Mapper
Doctrine (PHP)
Row Data Gateway
Table Data Gateway