Špagetový kód

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Špagetový kód je způsob programování, který vede k nesrozumitelnému a neudržovatelnému programovému kódu. Podle toho, na jakém programátorském levelu se daný vývojář nachází, může být jeden a ten samý kód pro jednoho špagety a pro druhého nikoli. Pojem špagetový kód tedy není vázaný na konkrétní návrhový vzor, např. spaghetti pattern.

Obecné ukazatele pro špageti kód (může platit jedno i více ukazatelů): - je zcela nepochopitelný - je potřeba pochopit celý kód, abychom pochopili malou část programu

Špagetový kód a objektově orientované programování[editovat | editovat zdroj]

Od objektově orientovaného programování se očekávalo že se problémy se špagetovým kódem vyřeší tím, že se programový kód rozdělí do menších objektů a tím pádem bude možné sledovat každou část programu odděleně a OOP nástroje pro využití tohoto principu poskytuje. Programování pomocí tříd však nemusí být nutně zárukou udržovatelného a přehledného kódu.

K častým ukazatelům špagetového kódu s použitím OOP jsou následující:

 • nekontrolovatelně mnoho stavových proměnných
 • stavové proměnné jsou zneužity jako mezipaměť
 • míchání různých zodpovědností v jedné a té samé třídě

Příklad[editovat | editovat zdroj]

Jako příklad si můžeme uvést jednu a tu samou programátorskou úlohu, kterou se pokusíme vyřešit dvěma způsoby. Jelikož je úloha dostatnečně jednoduchá, jsou oba postupy docela pochopitelné, ale v případě že by se jednalo o složitější případ, je jasné, že jedno řešení je vhodnější než druhé. Nesprávný způsob se jmenuje SpaghettiCalculator a ten správný OOPCalculator. Kód je napsán v jazyce PHP.

SpaghettiCalculator[editovat | editovat zdroj]

Třída Špagetti Calculator se vyznačuje tím, že míchá data a business logic dohromady v jedné a té samé třídě. Metody nemají žádné vstupní ani výstupní parametry. Pokud chceme pomocí této třídy spustit výpočet metodou SpagettiCalculator::complicatedCalcualtion je potřeba znát celou implementaci třídy.

<?php
class SpagettiCalculator
{
 
  /**
   * @var int
   */
  protected $value1;
 
  /**
   * @var int
   */
  protected $value2;
 
  /**
   * @var int
   */
  public $plus;
 
  /**
   * @var int
   */
  public $minus;
 
  public function complicatedCalculation()
  {
    $this->prepareVariables();
    $this->plus = $this->value1 + $this->value2;
    $this->minus = $this->value1 - $this->value2;
  }
 
  public function prepareVariables()
  {
    $this->value1 = 6;
    $this->value2 = 7;
  }
}

$spaghettiCalculator = new SpagettiCalculator();
 
$spaghettiCalculator->complicatedCalculation();
 
echo $spaghettiCalculator->plus . PHP_EOL;
echo $spaghettiCalculator->minus;

OOP Calculator[editovat | editovat zdroj]

Řešením je rozdělení třídy do více tříd s jasnou zodpovědností. Z hlediska OOP je vhodné rozdělit kód tak, abychom nemíchali data a business logic v jedné a té samé třídě. Metody by měly mít definované vstupní parametry a návratové hodnoty. Využívání stavových proměnných jako mezipaměť se doporučuje pouze při implementaci konkrétního návrhového vzoru. Pokud chceme spustit kalkuaci pomocí metody OOPCalculator::complicatedCalcualtion, je potřeba znát pouze implementaci datové struktury reprezentované třídou OutputData, jejíž instanci metoda vrací.

<?php
class InputData
{
 
  /**
   * @var int
   */
  public $value1;
 
  /**
   * @var int
   */
  public $value2;
}
 
class OutputData
{
 
  /**
   * @var int
   */
  public $plus;
 
  /**
   * @var int
   */
  public $minus;
}
 
class OOPCalculator
{
 
  /**
   * @return OutputData
   */
  public function complicatedCalculation()
  {
    $inputData     = $this->prepareInputData();
    $outputData    = new OutputData();
    $outputData->plus = $inputData->value1 + $inputData->value2;
    $outputData->minus = $inputData->value1 - $inputData->value2;
    return $outputData;
  }
 
  /**
   * @return InputData
   */
  protected function prepareInputData()
  {
    $inputData     = new InputData();
    $inputData->value1 = 6;
    $inputData->value2 = 7;
    return $inputData;
  }
}
 
$oopCalculator = new OOPCalculator();
 
$result = $oopCalculator->complicatedCalculation();
 
echo $result->plus . PHP_EOL;
echo $result->minus;


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]