HTML prvek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

HTML prvek (též HTML element) je základní jednotka značkovacího jazyka HTML (HyperText Markup Language). Skládá se z počáteční a koncové značky, mezi nimiž je umístěn text. Počáteční značka (tag), může obsahovat atributy s hodnotami. Existují i tzv. uzavřené elementy, které neobsahují text a uvádí se za napsaný text, nebo udávají vlastnosti formou atributů a hodnot.

Strukturovaný dokument[editovat | editovat zdroj]

Dokument v jazyce HTML se skládá ze značek. Každá značka reprezentuje jeden prvek značkovacího jazyka, čímž vzniká struktura textu. Prvek je pojmenován anglicky po funkci, kterou má, bývá použita zkratka. Vše je obklopeno ostrými závorkami <název>. Koncový tag je uzavřen lomítkem ve formátu </název>, uzavřený tag je naopak nepárový, a uzavírá se naopak rovnou sám, ve tvaru <název />.

<název>prostý text</název>

Některé značky jsou vždy párové, jiné ryze nepárové-jednoduché, pro jiné existují párová i nepárová použití: <A name="kapitola" /> i <A href="URL">odkaz</A>

Atributy[editovat | editovat zdroj]

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo HTML atribut.

Strukturovaný dokument nese data především jako text, který je po částech vymezen obklopením značkami, data však mohou být součástí samotných značek:

<název atribut="hodnota"/>
<název atribut="hodnota">obsah značky</název>

Značka v sobě nemůže nést rovnou prostý text, naopak textový obsah ve značce vždy musí být součástí hodnoty konkrétního atributu a vymezen uvozovkami. Atributy mohou být součástí značky obecně bez ohledu, zda je tato párová, či jednoznačková, ovšem v konkrétních případech pak může daný atribut být definován jen pro jednoduchou verzi značky, a ne už pro párovou, napřílad name pro kotvu.

Definice dokumentu[editovat | editovat zdroj]

Vlastní identifikaci názvem tedy mají nejen značky, ale i jejich atributy. Seznam značek v jazyce je dán typicky DTD předpisem nebo pomocí XSD schématu, které mj. popisují i možné vazby v dokumentu:

  • jak mohou být značky do sebe vnořeny,
  • které atributy jsou platné pro danou značku.

Obecně lze ve značkovacích jazycích definovat vlastní značky a jejich obsah, atributy a vazby, ovšem pro HTML již existují konkrétní předpisy, se kterými pak již také počítají webové prohlížeče: Aktuálně ve verzi 5. Tyto verze navíc implementují konkrétní variantu:

  • Strict
  • Transitional
  • Frame

Tyto varianty dále omezují či rozšiřují vlastnosti jazyka či zavádějí další své značky.

Rozdělení prvků[editovat | editovat zdroj]

Prvky se dělí na nahrazované, nenahrazované, blokové či inline.