XMLBeans

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
XMLBeans
Vývojář Apache Software Foundation
Platforma Java Virtual Machine
Vyvíjeno v Java
Typ softwaru svobodný software
Licence Apache Licence
Web xmlbeans.apache.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

XMLBeans je framework, který umožňuje zpracovávat XML soubory v Javě. Jedná se o součást Apache Software Foundation XML project.

Popis[editovat | editovat zdroj]

XMLBeans nabízí poměrně jednoduchou práci s XML soubory v Javě. Např. pro základní operace nastavení a získání hodnoty elementu používá metody set a get. Nabízí podporu pro většinu konstrukcí v schématu XML Schema. Nejprve je třeba zkompilovat XML schéma do .jar archivu, na základě kterého lze načítat a vytvářet XML soubory odpovídající danému schématu. Výsledný archiv obsahuje mimo jiné package s názvem odpovídajícím jmennému prostoru použitému v XML schématu. Package obsahuje rozhraní, které odpovídají globálním elementům z XML schématu. Kompilace se provádí z příkazové řádky příkazem:

scomp –out vysledny_archiv.jar kompilované_schéma.xsd

Lze kompilovat pouze soubory .xsd a .wsdl.

Příklady použití[editovat | editovat zdroj]

Vytvoření XML souboru[editovat | editovat zdroj]

Zde je ukázka vytvoření XML dokumentu, který odpovídá schématu album.xsd. Schéma obsahuje popis hudebního alba. Je tvořeno elementem album, který obsahuje elementy obsahující jméno interpreta, název alba, typ nosiče a elementy popisující jednotlivé skladby. Element skladba je tvořen elementy obsahujícími název skladby, délku skladby a text skladby.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="album" type="album"></xsd:element>
  
  <!-- globální element album obsahující podelementy interpret, nazev_alba, 
  neomezené mnnožství elementů skladba a element typ_nosice--></div>
  <xsd:complexType name="album">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="interpret" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="nazev_alba" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="skladba" type="skladba" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="typ_nosice" type="nosicTyp"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  
  <!-- popis elementu skladba s atributem cislo_skladby a podelementy nazev,
  delka a nepovinným elementem text-->
  <xsd:complexType name="skladba">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="nazev" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="delka" type="delkaTyp"/>
      <xsd:element name="text" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="cislo_skladby" type="xsd:int" use="required"/>
  </xsd:complexType>
  
  <!-- délka skladby musí odpovídat danému regulárnímu výrazu -->
  <xsd:simpleType name="delkaTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[0-5]\d{1}:[0-5]\d{1}"></xsd:pattern>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  
  <!-- typ nosiče musí nabývat jedné z hodnot výčtového typu -->
  <xsd:simpleType name="nosicTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="CD"/>
      <xsd:enumeration value="LP"/>
      <xsd:enumeration value="MC"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>

Po zkompilování schématu je třeba vzniklý .jar archiv načíst jako knihovnu k projektu. Také je třeba přidat knihovny XMLBeans, konkrétně xbean.jar z adresáře lib. Pomocí následujícího kódu se vytvoří a zvaliduje XML soubor odpovídající tomuto schématu.

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import noNamespace.Album;
import noNamespace.Skladba;

public class Vytvoreni {
  private Album album;

  @SuppressWarnings("static-access")
  public Vytvoreni() {
    try {
      //vytvoření instance odpovídající elementu album
      album = Album.Factory.newInstance();
      //nastavení hodnot elementů
      album.setInterpret("Interpret 1");
      album.setNazevAlba("Album 1");
      album.setTypNosice(album.getTypNosice().forString("MC"));
      //přidání skladby
      Skladba skladba = album.addNewSkladba();
      skladba.setCisloSkladby(01);
      skladba.setNazev("Song 1");
      skladba.setDelka("05:12");
      //pokud je výsledek validní, uloží s do souboru hudba.xml
      if(album.validate()){
      album.save(new File("hudba.xml"));
      }
      else{
        System.out.println("Dokument není validní");
      }
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Vytvoreni.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);}}}

Načtení XML dokumentu[editovat | editovat zdroj]

XML soubor odpovídající danému schématu lze načíst a upravovat. Následující kód načte vytvořený soubor hudba.xml, rozdělí na jednotlivé elementy, vypíše jejich obsah a následně změní jméno interpreta. Pokud bude i nadále dokument validní tak ho uloží.

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import noNamespace.Album;
import noNamespace.Skladba;
import org.apache.xmlbeans.XmlException;

public class Vypis {

  public Vypis() {
    try {
      File file = new File("hudba.xml");
      //parsování XML souboru
      Album album = Album.Factory.parse(file);
      //výpis hodnot elementů
      System.out.println(album.getInterpret());
      System.out.println(album.getNazevAlba());
      System.out.println(album.getTypNosice());
      for (Skladba skladba : album.getSkladbaArray()) {
        System.out.println(skladba.getCisloSkladby());
        System.out.println(skladba.getNazev());
        System.out.println(skladba.getDelka());
        System.out.println(skladba.getText());
      }
      //změna jména interpreta
      album.setInterpret("Novy interpret");
      //validace a uložení souboru
      if (album.validate()) {
        album.save(new File("hudba.xml"));
      } else {
        System.out.println("Dokument není validní");
      }
    } catch (XmlException ex) {
      Logger.getLogger(Vypis.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Vypis.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}

Výpis hodnot výčtového typu[editovat | editovat zdroj]

Pokud chceme zobrazit hodnoty výčtového typu, lze využít rozhraní SchemaType, které obsahuje informace o elementu. Ukázka výpisu hodnot výčtového typu pro druhy hudebních nosičů:

import org.apache.xmlbeans.XmlAnySimpleType;
import noNamespace.NosicTyp;

NosicTyp nosic = NosicTyp.Factory.newInstance();
//schemaType() vrací SchemaType pro daný element
//getEnumerationValues() vrací hodnoty výčtového typu jako pole prvků XmlAnySimpleType
for(XmlAnySimpleType typ : nosic.schemaType().getEnumerationValues()){
System.out.println(typ.getStringValue());
}

Dotazování pomocí XPath a XQuery[editovat | editovat zdroj]

XMLBeans umožňuje také využití dotazovacích jazyků pro XML. Pomocí těchto jazyků lze vybrat elementy podle zadaných kritérií. Je třeba použít rozhraní XMLCursor, pomocí kterého lze procházet XML dokument a měnit elementy. XMLCursor ukazuje na nějakou výchozí pozici v dokumentu. Od této výchozí pozice bude vyhledávat. Zde je ukázka, jak by mohl vypadat upravený dotaz, který vypíše počet skladeb na albu:

File file = new File("hudba.xml");
Album album = Album.Factory.parse(file);
//vytvoření kurzoru na začátku objektu, popisujícího album
XmlCursor cursor = album.newCursor();
//metoda pro vložení příkazu dotazovacího jazyka
//$this je aktuální pozice kurzoru (element album)
cursor.selectPath("$this/skladba");
//metoda getSelectionCount vrací počet elementů, odpovídajících
//zadanému výrazu
System.out.println(cursor.getSelectionCount());

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]