Web Services Description Language

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

WSDL (Web Services Description Language) je jazykem pro popis funkcí, jež nabízí tzv. webová služba, a dále pro popis vstupů a výstupů těchto funkcí (jinými slovy, co webová služba poskytuje a jak si o to říci). Jelikož webová služba v principu komunikuje protokolem SOAP, WSDL zpravidla popisuje SOAP komunikaci. WSDL vychází z formátu XML.

Podporované operace a zprávy jsou popsány abstraktně, a potom se omezují na konkrétní síťový protokol a formát zprávy. Z toho plyne, že WSDL popisuje veřejné rozhraní webové služby.

Popis[editovat | editovat zdroj]

WSDL popisuje služby jako kolekce síťových koncových bodů neboli portů. Specifikace WSDL poskytuje pro tento účel formát XML pro dokumenty. Abstraktní definice portů a zpráv jsou odděleny od jejich konkrétního použití nebo instance, což umožňuje opětovné použití těchto definic. Port je definován přidružením síťové adresy k opakovaně použitelné vazbě a kolekce portů definuje službu. Zprávy jsou abstraktní popisy vyměňovaných dat a typy portů jsou abstraktní kolekce podporovaných operací. Konkrétní specifikace protokolu a datového formátu pro konkrétní typ portu tvoří opakovaně použitelnou vazbu, kde jsou operace a zprávy vázány na konkrétní síťový protokol a formát zprávy. Tímto způsobem WSDL popisuje veřejné rozhraní webové služby.

Příklad WSDL dokumentu[editovat | editovat zdroj]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<description xmlns="http://www.w3.org/ns/wsdl" 
       xmlns:tns="http://www.tmsws.com/wsdl20sample" 
       xmlns:whttp="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
       xmlns:wsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
       targetNamespace="http://www.tmsws.com/wsdl20sample">

<documentation>
  This is a sample WSDL 2.0 document. 
</documentation>

<!-- Abstract type -->
  <types>
   <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns="http://www.tmsws.com/wsdl20sample"
        targetNamespace="http://www.example.com/wsdl20sample">
         
     <xs:element name="request"> ... </xs:element>
     <xs:element name="response"> ... </xs:element>
   </xs:schema>
  </types>

<!-- Abstract interfaces -->
  <interface name="Interface1">
   <fault name="Error1" element="tns:response"/>
   <operation name="Get" pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out">
     <input messageLabel="In" element="tns:request"/>
     <output messageLabel="Out" element="tns:response"/>
   </operation>
  </interface>

<!-- Concrete Binding Over HTTP -->
  <binding name="HttpBinding" interface="tns:Interface1" 
      type="http://www.w3.org/ns/wsdl/http">
   <operation ref="tns:Get" whttp:method="GET"/>
  </binding>
  
<!-- Concrete Binding with SOAP-->
  <binding name="SoapBinding" interface="tns:Interface1" 
      type="http://www.w3.org/ns/wsdl/soap" 
      wsoap:protocol="http://www.w3.org/2003/05/soap/bindings/HTTP/"
      wsoap:mepDefault="http://www.w3.org/2003/05/soap/mep/request-response">
   <operation ref="tns:Get" />
  </binding>

<!-- Web Service offering endpoints for both bindings-->
  <service name="Service1" interface="tns:Interface1">
   <endpoint name="HttpEndpoint" 
        binding="tns:HttpBinding" 
        address="http://www.example.com/rest/"/>
   <endpoint name="SoapEndpoint" 
        binding="tns:SoapBinding" 
        address="http://www.example.com/soap/"/>
  </service>
</description>

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]