Zřetězení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Zřetězení (anglicky concatenation) je v programování označení operace spojení textových řetězců jeden k druhému (tzv. end-to-end).

Terminologie[editovat | editovat zdroj]

V češtině by se měl používat spíše název „sřetězení“ (jedná se o spojení řetězců, nikoli o změnu něčeho na řetězec). Slovník spisovného jazyka českého[1] však připouští obě možnosti, „sřetězení“ uvádí jako odkaz na „zřetězení“.[2][3][4] V praxi převažuje „zřetězení“. V lingvistice se používá termín juxtapozice (položení vedle sebe).

Syntaxe[editovat | editovat zdroj]

Zřetězení je v programovacích jazycích syntakticky obvykle realizováno jako binární operace s infixovým zápisem. Často je operace zapisována pomocí přetíženého operátoru plus (+), takže výsledkem zápisu "Hello"+"World" je řetězec "HelloWorld" (v tomto případě je výsledek bez mezery).

V jiných jazycích, jako například PHP, Perl a Visual Basic, je používán operátor tečka (.). Existují i jiné zápisy, například || používaný v SQL databázi Oracle.

V programovacích jazycích C, C++ a Python je možné spojit dva řetězce bez operátoru, takže výsledkem zápisu "Hello" "World" je opět řetězec "HelloWorld".

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. kolektiv autorů. Slovník spisovného jazyka českého. 2. vyd. Praha: Academia, 1989. 
  2. SSJČ – sřetěziti, sřetězovati
  3. SSJČ – zřetěziti
  4. SSJČ – zřetězovati