Visual Basic

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Visual Basic
Paradigmastrukturovaný, imperativní, objektově založený, událostmi řízený
Vznik1991
VývojářMicrosoft
Poslední verze6.0 (1998)
Typová kontrolastatická, silná
Hlavní implementaceMicrosoft Visual Studio
Ovlivněn jazykyBASIC
Ovlivnil jazykyVisual Basic .NET, VBScript
OSMicrosoft Windows, MS-DOS
Webhttp://msdn.microsoft.com/cs-cz/vstudio/

Visual Basic (zkratka VB) je v informatice událostmi řízený programovací jazyk a integrované vývojové prostředí (IDE) od společnosti Microsoft pro jeho programovací model COM. Visual Basic je odvozen od programovacího jazyka BASIC a umožňuje rychlý vývoj aplikací (RAD)[pozn. 1] s grafickým uživatelským rozhraním (GUI), přístup k databázím prostřednictvím DAO, práci se vzdálenými objekty (Remote Data Objects) nebo objekty ActiveX, jejich tvorbu a správu. Skriptovací jazyky, jako jsou VBA a VBScript, jsou syntakticky podobné Visual Basicu, ale výkonem rozdílné.

Programátor může napsat aplikaci, která bude používat komponenty poskytované Visual Basicem. Program napsaný ve VB může tedy používat Windows API, ale je zapotřebí deklarovat externí funkci. Poslední vydání byla verze 6, která byla vydána v roce 1998. Podpora Microsoftu skončila v březnu roku 2008 a následníkem byl Visual Basic .NET.

Vlastnosti jazyka[editovat | editovat zdroj]

Stejně jako programovací jazyk BASIC i Visual Basic byl navržen tak, aby bylo jednoduché se ho naučit a používat. Jazyk je vhodný nejen pro programátory, kteří vytvářejí jednoduché GUI aplikace, ale umožňuje vytvářet i komplexní aplikace. Programování ve VB je kombinace vizuálního aranžování ovládacích prvků (Controls) na formuláři (form), specifikace atributů a akcí na těchto prvcích a psaní doprovodných řádek kódu, který přidává další funkce (rozšiřuje možnosti výsledné aplikace). Pro atributy a akce ovládacích prvků jsou definovány výchozí hodnoty, což programátorovi při psaní programů usnadní práci. Ze začátku měl Visual Basic nedostatky ve výkonu, ale s příchodem rychlejších počítačů a kompilací do nativního kódu se tento problém stal bezvýznamným.

Ačkoli mohou být programy zkompilovány jako spustitelné souborynativním kódu, stále potřebují přítomnost run-time knihoven s přibližnou velikostí 1 MB. Tyto knihovny jsou implementovány ve Windows od verze 2000. Ve starších verzích tohoto systému musí být dodávány s aplikacemi.

Prázdný formulář v IDE

Vývojové prostředí[editovat | editovat zdroj]

Vývojové prostředí obsahuje panel s ovládacími prvky (toolbox), které se přenášejí technikou drag-and-drop na formulář. Ovládací prvky mají přiřazeny atributy a správce událostí (event handler). Výchozí hodnoty jsou poskytovány ve chvíli, kdy je ovládací prvek vytvořen, ale jeho hodnoty, mohou být změněny i programátorem. Mnoho hodnot atributů může být modifikováno i za běhu programu na základě uživatelských akcích nebo změně prostředí, vyvolaných dynamickou aplikací. Například můžeme vložit kód do event handleru pro změnu velikosti formuláře, aby ovládací prvek zůstal ve formuláři vycentrovaný nebo vložením kódu do event handleru pro stisknutou klávesu v textovém poli (textbox) program automaticky překládá text, který byl vložen.

Formátovaný zdrojový kód

Visual Basic může vytvářet spustitelné soubory EXE, ovládací prvky ActiveX, nebo dynamické knihovny (*.dll), ale primárně je používán k vývoji Windows aplikací a k rozhraní databázových systémů. Dialogová okna s menší funkcionalitou mohou být použita jako pop-up okna. Ovládací prvky poskytují základní funkcionalitu aplikace, přičemž programátor může vkládat další logiku v příslušných event handlerech. Například rozbalení comboboxu (drop-down) automaticky zobrazí jeho list a umožňuje uživateli vybrat položku listu. Event handler je volán ve chvíli, kdy je položka označena a ten potom může spustit kód vytvořený programátorem, který vykoná nějakou akci založenou na vybrané položce.

Komponenta Visual Basicu nemusí obsahovat uživatelské rozhraní, místo toho může poskytovat objekty ActiveX dalším programům přes Component Object Model (COM). To umožňuje serverové zpracování nebo přidávání modulů.

Odvozené jazyky[editovat | editovat zdroj]

 • Visual Basic Script (zkratkou VBS, VBScript) je skriptovací jazyk určený pro vkládání kódu do webových stránek a běžné skriptování ve WSH, založený na jazyce Visual Basic.
 • Visual Basic for Applications (zkratkou VBA) je variantou odvozenou z Visual Basicu pro uživatelské doplňování funkcionality programů zejména Microsoft Office, jehož je součástí.
 • Gambas – nezávislé rozšíření BASICu inspirované Visual Basicem a umožňující spouštět některé programy napsané ve Visual Basicu v un*xových systémech

Ukázka kódu[editovat | editovat zdroj]

Hello world[editovat | editovat zdroj]

Tradiční program „Hello world“ vypadá takto:

Module Hello
 Sub Main()
   MsgBox "Hello, World!" 'Zobrazí dialogové okno s hlášením
 End Sub
End Module

Podmíněné výrazy[editovat | editovat zdroj]

Vek = InputBox("Kolik ti je let?")
If Not IsNumeric(Vek) Then
  MsgBox "To není číslo!"
ElseIf Vek < 0 Then
  MsgBox "Nemůže ti být méně než 0!"
ElseIf Vek > 100 Then
  MsgBox "To je hodně!"
Else
  MsgBox "Jsi " & Vek & " let starý."
End If

Funkce[editovat | editovat zdroj]

Funkce, která vypočítá obsah kruhu:

Private Function ObsahKruhu(Polomer As Double) As Double
  Const PI = 3.14159265358979323846264
  ObsahKruhu = PI * (Polomer ^ 2)
End Function

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Ve Windows bylo nutno zpočátku programovat s pomocí dvou monitorů připojených k jednomu počítači a tzv. Windows Development Kit, jehož nepostradatelnou součástí byl Macro Assembler. V té době byl Visual Basic jedinou alternativou jak něco jednoduchého naprogramovat bez těchto podpůrných prostředků a k nim potřebných znalostí.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]