Befunge

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Befunge je dvojdimenzionální ezoterický programovací jazyk vyvinutý roku 1993 Chrisem Presseyem. Hlavním cílem bylo vytvořit jazyk, který bude tak obtížný ke kompilaci, jak jen to bude možné.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Befunge je pravděpodobně první dvojdimenzionální obecný programovací jazyk založený na kódování ASCII. Byl částečně ovlivněn multimediální skriptovací aplikací AmigaVision a jazykem Forth.

Z původního jazyka Befunge (používá se označení „Befunge-93“) vzniklo mnoho odvozených jazyků. Nejpodobnější je jazyk Befunge-98 z rodiny Funge-98, která rozšiřuje koncepty Befunge do více dimenzí (Unefunge je jednodimenzionální, Trefunge trojdimenzionální atd.)

Přehled jazyka[editovat | editovat zdroj]

Program v Befunge je reprezentován dvojdimenzionální plochou (playfield, v Befunge-98 funge-space) pevné velikosti. Zdrojový kód reprezentuje výchozí stav této plochy, který se do ní uloží před vlastním spuštěním programu. Obsah je poté možno programově upravovat (tzn. vytvořit kód modifikující sebe sama).

Spouštění jednotlivých instrukcí se děje pomocí ukazatele (program counter v Befunge-93, instruction pointer v Befunge-98). Ukazatel je na začátku umístěn v levém horním rohu (na souřadnicích 0,0) a směřuje doprava. Vždy se spustí instrukce na pozici ukazatele a ukazatel se poté posune. Jednotlivé instrukce mohou ovlivnit směr ukazatele, čímž se dají naprogramovat řídící konstrukce. Následující příklad ukazuje nekonečný cyklus:

>v
^<

Instrukce mohou také pracovat se zásobníkem.

Seznam instrukcí[editovat | editovat zdroj]

Befunge-93 obsahuje následující instrukce:

Znak Popis
+ Sečte dvě čísla z vrcholu zásobníku
- Odečte dvě čísla z vrcholu zásobníku
* Vynásobí dvě čísla z vrcholu zásobníku
/ Vydělí dvě čísla z vrcholu zásobníku a uloží jejich celočíselný podíl
% Vydělí dvě čísla z vrcholu zásobníku a uloží jejich celočíselný zbytek
! Logická negace
` Operace „větší než“
> Směr ukazatele doprava
< Směr ukazatele doleva
^ Směr ukazatele nahoru
v Směr ukazatele dolů
? Náhodný směr ukazatele
_ Horizontální podmínka
| Vertikální podmínka
" Přepne do řetězcového režimu (stringmode)
: Duplikuje vrchol zásobníku
\ Prohodí dvě hodnoty na vrcholu zásobníku
$ Vyjme (zahodí) vrchol zásobníku
. Číselný výstup
, Znakový výstup
# Přeskočí následující instrukci („trampolína“)
g Získání hodnoty z kódu
p Vložení hodnoty do kódu
& Číselný vstup
~ Znakový vstup
@ Ukončí program
09 Vloží odpovídající číslo na zásobník

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Hello, world![editovat | editovat zdroj]

0"!dlroW ,olleH">:#,_@

Program cat[editovat | editovat zdroj]

~:1+!#@_,

Faktoriál[editovat | editovat zdroj]

0&>:1-:v v *_$.@ 
 ^  _$>\:^

Eratosthenovo síto[editovat | editovat zdroj]

2>:3g" "-!v\ g30     <
 |!`"O":+1_:.:03p>03g+:"O"`|
 @        ^ p3\" ":<
2 234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

Quine[editovat | editovat zdroj]

01->1# +# :# 0# g# ,# :# 5# 8# *# 4# +# -# _@

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]