Vimscript

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vimscript
Paradigma imperativní
Autor Bram Moolenaar
Typová kontrola dynamická
Hlavní implementace Vim
Ovlivněn jazyky C
Ovlivnil jazyky ?

Vimscript (nebo Vim script) je dynamicky typovaný imperativní skriptovací jazyk textového editoru Vim.

Uživatel pomocí Vimscriptu může do editoru nadefinovat nové schopnosti, zefektivnit často prováděné úlohy, pozměnit chování standardních schopností editoru či je zcela nahradit svými algoritmy. Pluginy a makra Vimu jsou psána ve Vimscriptu. Podobá se ostatním skriptovacím jazykům jako je například Perl. Vimscript může být zapisován přímo v prostředí Vimu ve formě příkazů nebo (běžnější) uložen v obyčejném textovém souboru s koncovkou .vim.

Ukázka Vimscriptu[editovat | editovat zdroj]

function Minimum ( cislo1, cislo2 )
 if a:cislo1 < a:cislo2
  let mensi = a:cislo1
 else
  let mensi = a:cislo2
 endif
 return mensi
endfunction

Tento kód napsaný ve Vimscriptu definuje novou funkci se jménem "Minimum", která bere dva argumenty (cislo1 a cislo2). Funkce obsahuje jednu podmínku, dvě přiřazení a jeden návratový příkaz.

Vlastnosti Vimscriptu[editovat | editovat zdroj]

 • Příkazy
 • Proměnné
 • Výrazy
 • Regulární výrazy
 • Řídící konstrukty
  • Podmínka
  • Cyklus
 • Funkce
 • Seznamy a slovníky
 • Výjimky

Příkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámka: jedná se o příkazy použitelné v režimu ex; při interaktivním zadávání v základním režimu je nutné před příkazy napsat dvojtečku.

Přiřazovací příkaz:

 • let proměnná = výraz

Výpis hodnoty do stavového řádku:

 • echo výraz

– lze použít pro zkoušení, jak fungují funkce – například echo line('.') vypíše do stavového řádku číslo aktuálního řádku

Volání procedury:

 • call jméno(parametry)

Provedení příkazu v normálním (základním, příkazovém) režimu:

 • normal příkaz

– například normal 4dd smaže řádek, na kterém stojí kurzor, a další 3 řádky

Provedení dvojtečkového příkazu:

 • execute příkaz

– příkaz execute line('.') "," line('.')+3 "d" také smaže řádek, na kterém stojí kurzor, a další 3 řádky (tento příkaz je pouze pro ilustraci, místo line('.') a line('.')+3 lze použít libovolné výrazy, pro tento speciální případ by samozřejmě bylo jednodušší použít execute ".,+3d")

Proměnné[editovat | editovat zdroj]

Lokální proměnné jsou identifikátory bez prefixu, parametry mají prefix a:, globální proměnné prefix g:.

Funkce[editovat | editovat zdroj]

 • line('.') – vrací číslo řádku, na kterém stojí kursor (1 = první řádek)
 • line('$') – vrací číslo posledního řádku řádku v aktuálním bufferu
 • col('.') – vrací číslo bytu na pozici kursoru od začátku řádku (1 = kursor je začátku řádku)
 • col('$') – vrací číslo bytu za posledním znakem řádku, na kterém stojí kursor
 • virtcol('.') – vrací číslo pozice, které stojí kursor
 • getline('.') – vrací obsah řádku, na kterém stojí kursor
 • call setline('.', řetězec) – změní obsah řádku, na kterém stojí kursor na zadaný řetězec
 • call cursor(řádek, pozice) – nastaví kursor na zadaný řádek a pozici na řádku (obojí číslované od 1)
 • strpart(řetězec, začátek, délka) – vrací podřetězec z řetězce zadaného prvním parametrem začínající na pozici zadané druhým parametrem (číslované od 0), o délce zadané třetím parametrem; není-li uveden třetí parametr, bere se podřetězec do konce původního řetězce
 • search(regexp[, flagy[, stopline[, timeout]]]) – hledá od aktuální pozice kursoru řetězec vyhovující regulárnímu výrazu regexp, flagy ovlivňují způsob hledání (pro další informace použijte ve vimu příkaz :help search); při úspěchu přesune kursor a vrátí číslo řádku; při neúspěchu kursor ponechá na původním místě a vrátí 0
 • input(výzva) – vypíše výzvu do stavového řádku, čeká na zadání řetězce, který vrátí jako návratovou hodnotu

Příklad[editovat | editovat zdroj]

Následující příklad definuje příkazy cp a cP, které se chovají podobně jako standardní příkazy p a P – tj. vloží za kursor, resp. před kursor text z pomocné bufferu; na rozdíl od nich však vkládaný text oddělí od původního textu vložením mezery na začátku a/nebo na konci jako by se jednalo o jedno nebo více samostatných slov.

set nocompatible

function! WholeWordPut(put_before)
  if a:put_before == 0
" vložení za kursor
" pozice znaku, za který se vkládá
    let lpos = col('.')-1
" příkaz l posune kursor o pozici doprava
    execute "normal" "l"
" pozice znaku, před který se vkládá
    let rpos = col('.')-1
    execute "normal" "l"
" pozice dalšího znaku
    let xpos = col('.')-1
    if xpos == rpos
      let xpos = col('$')-1
    else
      execute "normal" "h"
    endif
    if rpos == lpos
      let rpos = col('$')-1
    else
      execute "normal" "h"
    endif
  else
" vložení před kursor
    let rpos = col('.')-1
    execute "normal" "h"
    let lpos = col('.')-1
    if rpos != lpos
      execute "normal" "l"
    endif
    execute "normal" "l"
    let xpos = col('.')-1
    if xpos == rpos
      let xpos = col('$')-1
    else
      execute "normal" "h"
    endif
  endif
" znak, za který se vkládá
  let lchar = strpart(getline('.'), lpos, rpos-lpos)
" znak, před který se vkládá
  let rchar = strpart(getline('.'), rpos, xpos-rpos)
  if lchar == '' || match(lchar, '[(\[{< ]') == 0
" na začátku řádku a za otevírací závorku nevkládat před vložený text mezeru
    let put_string = substitute(@@, '^ *', '', '')
  else
    let put_string = substitute(@@, '^ *', ' ', '')
  endif
  if rchar == '' || match(rchar, '[)\]}> \.,?!:;]') == 0
" na konci řádku, před zavírací závorku a interpunkci nevkládat za vložený text mezeru
    let put_string = substitute(put_string, ' *$', '', '')
  else
    let put_string = substitute(put_string, ' *$', ' ', '')
  endif
" Vložení textu
  call setline('.', strpart(getline('.'), 0, rpos) . put_string . strpart(getline('.'), rpos))
" Umístění kursoru
  call cursor(line('.'), rpos+strlen(put_string))
endfunction

noremap cp :call WholeWordPut(0)<CR>
noremap cP :call WholeWordPut(1)<CR>

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]