Přeskočit na obsah

Extensible Stylesheet Language Transformations

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Příklad XSL transformace v editoru jEdit

Transformace XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) slouží k převodům zdrojových dat ve formátu XML do libovolného jiného požadovaného formátu, nejčastěji HTML, jiného XML nebo libovolných jiných datových struktur.

Obecný úvod

[editovat | editovat zdroj]

XSLT je transformace, která se provádí pomocí procesoru XSLT. Procesorem je míněn program podporující tuto transformaci. Procesor XSLT může být napsán v libovolném programovacím jazyce nebo využít knihovny XSLT daného programovacího jazyka.

K provedení transformace jsou potřeba dva soubory:

 • První soubor obsahuje zdrojová data, která budou transformována. Struktura tohoto souboru vyjma obecných vlastností XML není blíže specifikována.
 • Druhý soubor obsahuje vzorec pro transformaci a musí být napsán v jazyce XSL.

Vlastnosti XSLT

[editovat | editovat zdroj]

Standardní způsob transformování dat

[editovat | editovat zdroj]

Transformace se provádí pouze na známých datových strukturách. Tyto datové struktury, které a pomocí kterých se bude transformovat, jsou definovány mezinárodním konzorciem W3C. Správnost implementace a podpora všech standardem definovaných vlastností je v kompetenci a na zodpovědnosti autorů konkrétního procesoru XSLT.

Mezinárodní podpora

[editovat | editovat zdroj]

Zdrojová data pro transformaci mohou obsahovat libovolné znakové sady, nejen angličtinu, ale též např. znaky s diakritikou nebo znaky asijských písem, popřípadě jejich kombinace. V zdrojovém dokumentu však musí být v záhlaví označeno kódování znaků. V poslední době se často užívá a je doporučeno užívat kódování UTF-8 pro správnou funkci jiných znaků než ASCII. Většina operačních systémů, programovacích jazyků a editorů je již podporou kódování UTF-8 vybavena.

Vysoká přístupnost k datům

[editovat | editovat zdroj]

Soubory pro XSLT jsou v textovém formátu, který je čitelný bez žádného zvláštního editoru. Díky tomuto principu je i možné tyto soubory snadno generovat pomocí počítačových programů. Příkladem může být získání dat z databáze či jiných datových struktur, jejich konverze do XML, která je velmi snadná, a následovná aplikace XSLT například pro převod do HTML.

Nezávislost na platformě

[editovat | editovat zdroj]

Procesory nebo též programy pro provedení vlastní transformace existují pro všechny známé platformy používané na PC nebo na serverech. V mnoha programovacích jazycích jsou dnes již implementovány knihovny pro XSLT.

Cíle XSLT

[editovat | editovat zdroj]

Smyslem XSLT je na základě zdrojového souboru a šablony vygenerovat jiný, třetí dokument nebo obecně soubor. Struktura tohoto výstupu XSLT není definována přímo standardem a je závislá na procesoru XSLT. Nejčastěji se používá výstup do HTML nebo XML, případně prostý textový formát, označovaný též TXT. Dalšími velmi známými výstupy jsou formáty PDF a RTF. Zcela pochopitelně to však mohou být i libovolné jiné soubory nebo formáty dat.

Procesory XSLT

[editovat | editovat zdroj]

Procesory XSLT se obvykle nachází jako součást programovacích jazyků nebo jako knihovny, které lze dodatečné získat z internetu. Příkladem jsou knihovny Xalan, Saxon, libxslt, přímou implementaci lze nalézt např. v jazycích PHP, Java, C#. Více aktuálních informací na stránkách konzorcia W3C XSL a XSLT.

Příklad užití XSLT

[editovat | editovat zdroj]

V následujícím příkladu je reálná ukázka z WWW stránek. Zdrojem dat je diskový soubor XML a transformační soubor, který je též diskový. Výstupem je HTML, přesněji řečeno dle standardu HTML5. Jako procesor je užit interní procesor XSLT v PHP5 nebo PHP7. Pozn. autora: „Bez bližšího vysvětlení principu uvedu příklad reálného využití XSLT na www stránkách. Nerad bych, aby toto někdo vnímal jako skrytou reklamu.“

Ukázka zdrojového souboru (XML)

[editovat | editovat zdroj]

Zdrojový soubor XML (menu.xml):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE data SYSTEM "./data/menu.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="menu.xsl"?>
<data>
  <rootmenu>
    <menu name="Osobní vozy" ref="./?cat=cars" target="" description="">
          <item name="C1" ref="./?cat=car&amp;model=c1" target="" description="" />
          <item name="C2" ref="./?cat=car&amp;model=c2" target="" description="" />
          <item name="C3" ref="./?cat=car&amp;model=c3" target="" description="" />
          <item name="C4" ref="./?cat=car&amp;model=c4" target="" description="" />
          <item name="C4 Picasso" ref="./?cat=car&amp;model=c4picasso" target="" description="" />
          <item name="Xsara Picasso" ref="./?cat=car&amp;model=xsarapi" target="" description="" />
          <item name="Berlingo" ref="./?cat=car&amp;model=berlingo" target="" description="" />
          <item name="Leasing" ref="./?cat=leasing" target="" description="" />
          <item name="Vozy na prodejně" ref="./?cat=shopcars" target="" description="" />
    </menu>
    <item name="Předváděcí vozy" ref="./?cat=showcars" target="" description="" />
    <item name="Autobazar" ref="./?cat=oldcars" target="" description="" />
    <menu name="Další informace" ref="./?cat=other" target="" description="">
       <item name="Co je to Acrobat Reader?" ref="./?cat=acrobat" target="" description="" />
       <item name="Prodej odtahové služby" ref="./?cat=towsale" target="" description="" />
       <item name="Akce zimní pneu 2006" ref="./redir.php?uri=./info/wpneu2006-2.pdf" 
       		target="_blank" description="" />
       <item name="Akce a novinky!" ref="./?cat=news" target="" description="" />
    </menu>
  </rootmenu>
</data>

Ukázka definičního souboru (DTD) - není třeba pro XSLT

[editovat | editovat zdroj]

Následující soubor není nezbytný, je přiložen pro úplnost (menu.dtd):

<!ENTITY apos  '''>
<!ENTITY quot  '"'>
<!ENTITY nbsp  ' '>
<!ENTITY mdash '&#x2014;'>
<!ENTITY ldquo '&#x201C;'>
<!ENTITY rdquo '&#x201D;'>
<!ENTITY % DataContent  "(rootmenu)">
<!ENTITY % MenuContent  "(menu | item)*">
<!ENTITY % DataAttrs
 "ref     CDATA    #REQUIRED
 name    CDATA    #REQUIRED
 target   CDATA    ''
 target2   CDATA    #IMPLIED
 description CDATA    #REQUIRED"
 >
<!ELEMENT data    %DataContent;>
<!ELEMENT rootmenu  %MenuContent;>
<!ELEMENT menu    %MenuContent;>
<!ELEMENT item    EMPTY>
<!ATTLIST data
 >
<!ATTLIST rootmenu>
<!ATTLIST menu
 %DataAttrs;
 >
<!ATTLIST item
 %DataAttrs;
 >

Ukázka transformačního souboru (XSL)

[editovat | editovat zdroj]

Transformace v jazyce XSL, soubor XML (menu.xsl):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:output
    method="html"                                 
    encoding="utf-8"
    doctype-system="about:legacy-compat"                     
    />

  <xsl:template match="/">
    <html lang="cs" dir="ltr">
      <head>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <meta http-equiv="content-language" content="cs" />
        <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
        <title id="Header_Title">ABC</title>
        <link rel="StyleSheet" href="./menu.css" type="text/css" media="all" />
      </head>
      <body>
        <div id="global">
          <h1>Napis</h1>
          <div id="menu-div">
            <ul id="myTree">
              <xsl:apply-templates select="*" />
            </ul>
          </div>
        </div>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="rootmenu">
    <xsl:call-template name="menu" />
  </xsl:template>

  <xsl:template match="rootmenu | menu" name="menu" mode="root">
    <xsl:for-each select="*">
      <li>
        <xsl:if test="position()=last()">
          <xsl:attribute name="class">last</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <a> <xsl:attribute name="href">
             <xsl:value-of select="@ref" />
          </xsl:attribute>
          <xsl:if test="not(@target='')">
             <xsl:attribute name="onclick">window.open(this.href,'<xsl:value-of select="@target" />');return(false);</xsl:attribute>
          </xsl:if>
          <xsl:value-of select="@name" />
        </a>
        <xsl:if test="name(.)='menu'">
          <ul>
            <xsl:call-template name="menu" />
          </ul>
        </xsl:if>
      </li>
    </xsl:for-each>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Ukázka aplikace XSLT v jazyce PHP

[editovat | editovat zdroj]

Vlastní transformační proces v jazyce PHP (index.php):

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
$doc = new DomDocument();
$doc->load("./menu.xml");
$doc->validate();
$xslt = new DomDocument();
$xslt->load("./menu.xsl");
$xsltProc = new XsltProcessor();
$xsltProc->importStylesheet($xslt);
$outputDom = $xsltProc->transformToDoc($doc);
echo $outputDom->saveHTML($outputDom);

Ukázka výstupu

[editovat | editovat zdroj]

Výstup zmíněné transformace – v tomto případě data ve formátu HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs" dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="content-language" content="cs">
<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
<title id="Header_Title">ABC</title>
<link rel="StyleSheet" href="./menu.css" type="text/css" media="all">
</head>
<body>
<div id="global">
<h1>Napis</h1>
<div id="menu-div">
<ul id="myTree">
<li><a href="./?cat=cars">Osobní vozy</a>
<ul>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=c1">C1</a></li>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=c2">C2</a></li>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=c3">C3</a></li>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=c4">C4</a></li>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=c4picasso">C4 Picasso</a></li>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=xsarapi">Xsara Picasso</a></li>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=berlingo">Berlingo</a></li>
<li><a href="./?cat=leasing">Leasing</a></li>
<li class="last"><a href="./?cat=shopcars">Vozy na prodejně</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="./?cat=showcars">Předváděcí vozy</a></li>
<li><a href="./?cat=oldcars">Autobazar</a></li>
<li class="last"><a href="./?cat=other">Další informace</a>
<ul>
<li><a href="./?cat=acrobat">Co je to Acrobat Reader?</a></li>
<li><a href="./?cat=towsale">Prodej odtahové služby</a></li>
<li><a href="./redir.php?uri=./info/wpneu2006-2.pdf" onclick="window.open(this.href,'_blank');return(false);">Akce zimní pneu 2006</a></li>
<li class="last"><a href="./?cat=news">Akce a novinky!</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</body>
</html>

Literatura

[editovat | editovat zdroj]

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]