Simple API for XML

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Simple API for XML (zkráceně SAX) umožňuje sériový přístup ke XML. Jde o tzv. proudové zpracování, při kterém se dokument rozdělí na jednotlivé jeho části (počáteční a koncové značky, obsahy elementů, komentáře, atd.). Postupně se pak volají jednotlivé události, které ohlašují nalezení konkrétní části. Způsob zpracování těchto jednotlivých událostí je pak již plně v kompetenci programátora.

Tato metoda vypadá na první pohled velice náročně, své uplatnění však má v konkrétních složitějších způsobech zpracování XML, zvláště tam, kde se k dokumentu nepřistupuje náhodně, ale sekvenčně se postupně čte celý obsah. Její další výhoda spočívá v rychlosti zpracovávání a menší paměťové náročnosti. Oproti DOMu bývá několikrát rychlejší, což u větších dokumentů může značně zkrátit čas vykonávání jednotlivých skriptů.

Příklad použití SAXu v PHP[editovat | editovat zdroj]

<?php
	// vytvoření nového SAX parseru
	$this->parser = xml_parser_create();

	// při nalezení počátečního a koncového tagu se bude volat funkce onStartElement() a onEndElement
	xml_set_element_handler($this->parser, "onStartElement", "onEndElement");

	// nastavení funkce pro zpracování obsahu tagů na onContent()
	xml_set_character_data_handler($this->parser, "onContent");

	// postupné čtení vstupního souboru (zde example.xml)
	if ($f = fopen("example.xml","r"))
	{
		// čtení souboru po 4 KB a jeho zpracovávání parserem
		while ($xml_data = fread($f,4096))
			if (!$this->parseString($xml_data, feof($f)))
			{ // vrátí-li metoda nulovou hodnotu, došlo k chybě
				echo "Chyba parsování!";
			}
		fclose($f);
	}

	// tato funkce je volána při nalezení počátečního tagu
	function onStartElement($parser, $elementName, $attributes)
	{
		echo "nalezen počátečni tag s názvem $elementName: ";
		foreach ($attributes as $nazev => $hodnota)
			echo " atribut $nazev = '$hodnota';\n";
		echo "\n";
	}

	// tato funkce je volána při nalezení koncového tagu
	function onEndElement($parser, $elementName)
	{
		echo "nalezen koncový tag s názvem $elementName: ";
	}

	// tato funkce je volána poté, co je znám obsah elementu
	function onContent ($parser, $content)
	{
		echo "obsah elementu: ".$content."<br />" ;
	}
?>