Regrese

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Regrese nebo regres (lat. regressus, od regredior, ustupuji) může označovat:

  • Nekonečný regres (lat. regressus ad infinitum) – vzniká tehdy, když se nějaké tvrzení P1 opírá o P2 a obecně tvrzení Pn o Pn+1. Aristotelés považoval nekonečný regres v argumentaci za vyvrácení takového tvrzení. Nekonečný regres se formálně podobá rekurzivně definované nekonečné řadě a rekurzivní funkci. Příkladem jakéhosi nekonečného regresu je například problém kontroly: úředníky musí kontrolovat kontrolor, což je ovšem také úředník a musí se tedy kontrolovat.
  • Regres (právo) – právo na náhradu plnění, které bylo poskytnuto za jinou osobu, jež byla jinak povinna plnit,[1] například v případě ručení. Tak například v oblasti zdravotního pojištění se jako regresy označují peněžní náhrady za již poskytnutou zdravotní péči a léčiva, které zdravotní pojišťovna dodatečně vymáhá na tom, kdo autonehodu, pracovní úraz, onemocnění či poranění svým trestným činem nebo jinak prokazatelně zavinil.
  • Regrese nemoci – stav, kdy nemoc ustoupila a vykazuje jen lehčí příznaky, může se však zase vrátit jako recidiva nemoci.
  • Regresní hypnóza – pojem, který v alternativních terapeutických směrech označuje vracení se do minulosti, případně i před dobu narození do minulých životů, jak činí reinkarnační terapie (progresní hypnóza naopak označuje posun do budoucnosti a případně i do budoucích životů). Pojem vznikl a historicky vychází z regresní terapie v kombinaci s hypnózou.
  • Softwarová regrese – stav, kdy úpravou zdrojového kódu přestane fungovat něco, co do úpravy fungovalo v pořádku. Tomu má předcházet regresní testování, podle udržované sady regresních testů
  • Regrese (psychologie) – klasický pojem freudovské psychoanalýzy, později užívaný i mimo její kontext. Může znamenat buď návrat k již překonaným, méně dospělým či dětštějším formám chování jako jeden z obranných mechanismů, nebo řízené vzpomínání, kdy se pacient pod vedením terapeuta vrací do minulosti, vybavuje si potlačené vzpomínky a tak se vyrovnává s minulými traumaty a negativními zkušenostmi.
  • Regresní analýza – v matematické statistice označuje pojem regrese soubor statistických metod (např. lineární regrese, logistická regrese), které odhadují podmíněnou střední hodnotu náhodné veličiny na základě znalosti hodnot jiných veličin.
  • Mořská regrese neboli negativní eustáze je ústup moře, čili obnažování mořského dna. Opakem je transgrese.
  • Regresivní levice je označení v politologii používané pro část levice, zastávající zpátečnické postoje.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. právo, žádati od druhého náhradu toho, co zaň bylo zaplaceno nebo plněno, Ottův slovník naučný, sv. 20, str. 306.