Ta Noutri

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ta Noutri (Ta Netjerou) je francouzská kemetistická organizace,[1][2][3] jejíž název v překladu znamená Země bohů (originální název je francouzskou transkripcí jednoho z původních názvů Egypta).

Historie Ta Noutri[editovat | editovat zdroj]

Ta Noutri je poměrně mladá organizace; začala osobními stránkami francouzské kemetistky Sylvie Etienne, která je známá pod přezdívkou Sat-Aset (egyptsky Esetina dcera), která založila první francouzský kemetistický web. Název webu byl Ta Noutri.

O něco později, 13. května 2003, založia Yahoo-skupinu Ta Noutri, která měla sloužit ke komunikaci s ostatními kemetisty ve Francii a k vyměňování si zkušeností a názorů. Tato skupina pak tvořila základ budoucí organizace, a v listopadu téhož roku vzniklo první diskusní fórum.

Během roku 2004 se Yahoo-skupina rozrostla natolik, že její zakladatelé začali uvažovat o vytvoření samostatné stránky s vlastním fórem, což se nakonec v září 2004 stalo a vznikla první verze stránek Ta Noutri (na rozdíl od předchozích však již nešlo o osobní stránky, ale o stránky skupiny lidí se společným zájmem). O necelý rok později byla zakoupena členy Ta Noutri vlastní doména, na níž se jak oficiální web tak i fórum nyní nachází. Prozatím nemají oficiální status neziskové organizace, třebaže tak jednají. Nicméně přípravy na to, aby se jí stali i oficiálně, probíhají.[4]

Charte Ta Noutri[editovat | editovat zdroj]

Jako každá organizace má i Ta Noutri vymezený účel své existence a svých aktivit, stejně tak jako i pravidla, kterými by se měli členové řídit[5].

Cíle[editovat | editovat zdroj]

1. Veřejná prezentace
Ta Noutri chce na svém webu prezentovat a svými aktivitami ukazovat cesty egyptského náboženství. Cílem Ta Noutri je taktéž zabránit vykořisťování odkazů egyptské kultury a náboženství k nečistým účelům (například kulty, které svou činností psychologicky či finančně využívají svých členů).

2. Rozvoj a zkoumání egyptského náboženství v současnosti
Ta Noutri si klade za cíl rozvíjet kemetistické náboženství studiemi staroegyptských odkazů a textů, mítingy kemetistů a dialogem s různými kemetisty/kemetistickými organizacemi.

3. Setkání a sdílení
Ta Noutri chce pomoci všem kemetistům sdílet své zkušenosti a názory s ostatními a napomáhá připravovat setkání. Web Ta Noutri a fórum jsou koncipované aby byly otevřené a přístupné všem členům.

4. Denní život a duchovno
Ta Noutri navozuje diskuse o důležitosti duchovna v denním životě a nabízí rozšíření povědomí o egyptském náboženství v současné společnosti.

Zásady[editovat | editovat zdroj]

1. Pokora a respekt
Členové Ta Noutri se nepovažují za nositele pravdy. Všichni a každý z nich hledá pravdu. Proto tedy respektují volbu ostatních pro jiná náboženství a tradice.

2. Nevýhradná reprezentace kemetismu/egyptského náboženství
Ta Noutri nevlastní žádná exclusivní práva na reprezentování kemetismu ve Francii ani ve světě. Objeví-li se jiná organizace, Ta Noutri je otevřeno k diskusi a ke sbírání zkušeností s ostatními organizacemi a lidmi, sdílení svých vlastních doktrín a morálních principů.

3. Boj proti diskriminaci, podpora lidské důstojnosti a respektování autority Francouzské republiky
Ta Noutri odmítá jakékoliv projevy diskriminace, ať již rasové, kulturní, pohlavní či náboženské, dbá a dodržuje Všeobecnou deklaraci lidských práv a Deklaraci práv dítěte. Ta Noutri otevřeně a jednoznačně zavrhuje veškeré praktiky, které nerespektují lidskou důstojnost. Veškeré aktivity organizace jsou uskutečňovány poklidně a v souladu se svobodou myšlení a trestá své členy za porušování zákonů země, vytváření nepokojů či napadání autority státu.

4. Status osob mladším 18 let
Osobám mladším osmnácti let není dovoleno se účastnit setkání, organizovaných Ta Noutri. Na fóru jim není dovolen vstup do privátní části fóra zvané "PER ANKH". Per Ankh je místo zasvěcené studiu spirituality, které vyžaduje jistou vyspělost. Považují volbu duchovní cesty za významné rozhodnutí a proto za volbu dospělého člověka, který k tomuto není nijak nucen nebo není snadno ovlivnitelný. Zbytek fóra je otevřen všem a mohou zde pokádat různé dotazy a hledat odpovědi.

5. Sdílení zájmu
Ta Noutri je místo kde sdílíme své zájmy, svou spiritualitu a své znalosti o starověkém egyptě. Není to žádné místo pro proselytismus.

6. Respektování svobodné vůle a zákaz proselytismu
Ta Noutri považuje za proselytismus jakékoliv snahy přivést někoho ke Kemetismu, ať již přímou či nepřímou cestou, proti jeho vlastní vůli. To může být silou, vydíráním, nátlakem, podvodem a další. Organizace nepovažuje za proselytismus podporováním Ta Noutri a kemetismu za účelem informování svého okolí. Organizace nepoužívá žádné metody přesvědčování či manipulace proti lidem, ani nepodniká žádné misionářské aktivity.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. o Ta Noutri jako o Kemetistické organizace se zmiňuje web Religioscope
  2. o Ta Noutri jako o kemetistické organizace se zmiňuje web Unisson Archivováno 27. 3. 2008 na Wayback Machine
  3. FRANÇOIS, Stéphane. Le néo-paganisme : Une vision du monde en plein essor. [s.l.]: MCOR, 2007. ISBN 978-2914946469. (francouzsky) 
  4. L’histoire de Ta Noutri [online]. [cit. 2010-07-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-08-06. (francouzsky) 
  5. CHARTE DU SITE TA NOUTRI [online]. [cit. 2009-05-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-16. (francouzsky, anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]