Pouzdřanská step – Kolby

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Národní přírodní památka
Pouzdřanská step – Kolby
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Pouzdřanská step, v pozadí Pálava
Pouzdřanská step, v pozadí Pálava
Základní informace
Vyhlášení10. května 1946
Nadm. výška220 – 284 m n. m.
Rozloha157,13 ha[1][2]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresBřeclav
UmístěníPouzdřany, Uherčice
Souřadnice
Pouzdřanská step – Kolby
Pouzdřanská step – Kolby
Další informace
Kód334
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Národní přírodní památky v Česku

Národní přírodní památka Pouzdřanská step – Kolby se nachází v katastrálním území obcí Pouzdřany a Uherčice v okrese Břeclav. Rozkládá se na ploše 157,13 ha a tvoří ji východní, jižní a částečně západní úbočí Uherčické nové hory (kóta 306,7 m n. m.) a část její plošiny na temeni směrem k vrchu Strážná (294 m n. m.) ve Starovické pahorkatině.

Předmět ochrany[editovat | editovat zdroj]

Předmětem ochrany dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 151/2014 Sb. jsou:

  1. společenstva úzkolistých suchých trávníků (Festucion valesiacae), širokolistých suchých trávníků (Bromion erecti) a suchých bylinných lemů (Geranion sanguinei),
  2. společenstva vysokých mezofilních a xerofilních křovin (Berberidion) a nízkých xerofilních křovin (Prunion fruticosae),
  3. společenstva panonských dubohabřin (Primulo veris-Carpinetum) a panonských teplomilných doubrav na spraši (Aceri tatarici-Quercion),
  4. vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), katrán tatarský (Crambe tataria) a sesel pestrý (Seseli pallasii), včetně jejich biotopů, a
  5. vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů krajník zlatotečný (Calosoma auropunctatum), roháč obecný (Lucanus cervus), střevlík uherský (Carabus hungaricus), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), ostruháček česvinový (Satyrium ilicis), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), strnad luční (Miliaria calandra) a vlha pestrá (Merops apiaster), včetně jejich biotopů.[3] Na svazích byly v minulosti založeny kultury ovocných dřevin, révy a lékořice. Stepní vegetace je poškozována okusem od divokých králíků. V minulosti byla step pravidelně vypalována, dnes dochází k vypalování jen občas. Na části rezervace probíhá v několikaletých intervalech pastva ovcí. Pouzdřanský kopec byl již 12. května 1946 vyhlášen přísnou botanickou rezervací okresní správní komisí v Mikulově. Část Kolby byla vyhlášena chráněným přírodním výtvorem samostatně rozhodnutím ONV Břeclav 9. října 1986.[4]

Geologie[editovat | editovat zdroj]

Podloží je tvořeno paleogenními jílovci a pískovci flyšového pásma, na západě náležející pouzdřanské jednotce, na východě ždánické jednotce, nesouvisle překrytými spraší a sprašovými hlínami. Údolí a úpady vyplňují deluviofluviální hlinitopísčité sedimenty. Půdy reprezentují pararendzina typická a kambizemní, v části Kolby hnědozem typická a luvizem typická.

Flóra[editovat | editovat zdroj]

Na kavylové stepi dominuje kavyl sličný, kostřava walliská a smělek štíhlý, dále je to koniklec velkokvětý, kosatec nízký, sesel pestrý, vlnice chlupatá, kozinec rakouský. V místech s dominující ostřicí nízkou je to kavyl Ivanův, sinokvět měkký, oman mečolistý či pelyněk pontický. Na svazích s teplomilnými trávníky roste válečka prapořitá, kostřava žlábkatá, hrachor chlumní, vítod větší, vstavač vojenský, sasanka lesní a hvězdnice chlumní. V lesích je to habr obecný, javor babyka, v jejich podrostu dymnivka nízká, pupkovec pomněnkový, strdivka jednokvětá, lilie zlatohlávek a další.[5]

Mykoflóra[editovat | editovat zdroj]

Na odumírajících či již odumřelých kavylech roste choroš travní, v lesích je z hub zastoupen zvláště chráněný hřib královský, dále hřib rudonachový, ohnivec zimní, hvězdovka vlasohlavá či palečka zimní.

Fauna[editovat | editovat zdroj]

Rezervace je významnou hmyzí lokalitou. Nápadným a významným druhem je kobylka sága, dále pak střevlík uherský, řada druhu střevlíčků, majek či chrobáků, vzácní hlodáči (Trox cadaverinus a Trox eversmannii), kozlíček písečný, teplomilné druhy nosatců, tesaříci či krasec třešňový, vázaný na ovocné stromy a keře. V lesním porostu byl nalezen roháč obecný. Mezi motýli je zastoupena nesytka šalvějová, vřetenuška čtverotečná, modrásek vičencový, okáč kostřavový, píďalky zelenopláštník smldníkový, vlnočárník mařinkový, kropenatec pelyňkový a drsnokřídlec bělopásý, můry hnědopáska panonská, světlopáska pelyňková či jasnobarvec hledíkový. Podrobně byli v rezervaci zkoumáni mravenci a lokalita je jedinečnou z arachnologického hlediska. Je to jediné místo výskytu pavučenky vývrtkové a cedivečky Dictyna vicina v ČR. Mezi další zástupce patří mikardie bělostuhá, cedivečka stepní, zápřednice ostruhová a další druhy plachetnatek a skálovek. Z obratlovců tu žije ještěrka zelená, z ptáků vlha pestrá, pěnice vlašská, strnad luční, bramborniček černohlavý, krutihlav obecný či ťuhýk obecný, v lesích lejsek bělokrký, žluva hajní, včelojed lesní či strakapoud prostřední.

Fotogalerie[editovat | editovat zdroj]

Panorama[editovat | editovat zdroj]

Panoramatický pohled na NPP
Panoramatický pohled na NPP

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
  2. Common Database on Designated Areas. Dostupné online. [cit. 2021-06-26]
  3. Vyhláška č. 151/2014, o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. [cit. 2014-11-12]. Dostupné online.
  4. Maloplošná zvláště chráněná území. drusop.nature.cz [online]. [cit. 2021-04-02]. Dostupné online. 
  5. Hustopečská pahorkatina, Pouzdřanská step a Kolby – národní přírodní rezervace | BOTANY.cz [online]. [cit. 2021-04-02]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]