Irácká vlajka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Užití vlajky Zpravadoleva Irácká vlajka
Poměr stran: 2:3

Vlajka Iráku je tvořena listem o poměru stran 2:3 se třemi vodorovnými pruhy v barvách červené, bílé a černé. V prostředním, bílém pruhu je zelený arabský nápis Alláhu akbar („Bůh je veliký“).[1]

Vlajka byla vytvořena podle vzoru egyptské trikolóry. Červená barva symbolizuje statečnost v boji, bílá šlechetnost, černá islámské vítěze v minulosti a zelená je barvou islámu.[2]

Poslední změna vlajky se uskutečnila v roce 2008. Stejný vlajkový vzor (až na poměr stran listu 1:2) měla v letech 1963–1971 i Sýrie. Kromě Iráku je použita tato trikolóra také na vlajkách Egyptu, Jemenu, Súdánu a Sýrie (místo nápisu doplněna o znak, klín nebo hvězdy).

Historie[editovat | editovat zdroj]

Velká část Iráku se nachází mezi řekami Eufrat a Tigris. Toto území je od starověku známé jako Mezopotámie. Od 6. století př. n. l. bylo součástí Perské říše a po roce 633 bylo dobyto Araby. V roce 1534 bylo území dnešního Iráku připojeni k Osmanské říši. Prvními státními vlajkami vyvěšovanými na území dnešního Iráku byly Osmanské vlajky. Do roku 1844 byly vlajky Osmanské říše tvořeny červeným listem s bílým půlměsícem a bílou osmicípou hvězdou. Známa je i varianta se třemi půlměsíci (nejsou obrázky). Roku 1844 byla hvězda změněna na pěticípou.[2]

Po začátku I. světové války obsadila na konci roku 1914 britsko-indická vojska Basru a postupně dobývala celý Irák. Toto dobývání bylo dokončeno 30. října 1918 a na celém území se začala vyvěšovat vlajka Spojeného království.[2]

Již v červnu 1920 vypuklo protikoloniální povstání ale 11. listopadu se stal Irák mandátním územím Společnosti národů spravovaným Spojeným královstvím. Povstalci užívali vlaku, vycházející z vlajky království Hidžáz z roku 1917, kterou tvořily tři pruhy: černý, zelený a bílý. U žerdi byl pak červený, pravoúhlý klín. Panarabské barvy představovaly arabské dynastie: černá Abbásovce, zelená Fátimovce, bílá Umajjovce a červená Hášimovce. Není obrázek.[2]

23. srpna 1921 bylo pod britským protektorátem vyhlášeno Irácké království. Králem se stal Fajsal I. (mimochodem bratr jordánského krále Abdalláha I.). V této souvislosti byla zavedena první irácká státní vlajka o poměru stran 1:2. Ta byla stejná jako vlajka povstalců z roku 1920, v červeném klínu však byly pod sebou umístěny dvě bílé sedmicípé hvězdy. Dvě hvězdy symbolizovaly to, že se Irák stal po Sýrii (včetně Zajordánska) druhým státem v připravované panarabské federaci, v které měl každý člen připojit další hvězdu. (Jordánská vlajka má jednu sedmicípou hvězdu na své stejné vlajce dodnes). Sedm cípů hvězd symbolizuje sedm úvodních veršů koránu.[2] Není obrázek.

V květnu roku 1922 bylo, pro lepší rozeznatelnost vlajky, změněno pořadí pruhů. Z vlajky černo-zeleno-bílé se stala černo-bílo-zelená.[2] Není obrázek.

V roce 1924 došlo k další změně irácké vlajky. Červený trojúhelník byl nahrazen lichoběžníkem stejné barvy. Poměr stran 1:2 zůstal zachován. Vlajka zůstala zachována i po nahrazení mandátní smlouvy smlouvou spojeneckou v roce 1930, po získání formální nezávislosti v roce 1932, po smrti krále Fajsala v roce 1933 i okupaci britskými vojsky v letech 1941–1947.[2]

14. července 1958 byla, po převratu důstojníků pod vedením Abdula Karima Kásima a zavraždění krále Fajsala II., svržena monarchie a vyhlášena Irácká republika. Přesně po roce byla 14. července 1959 zavedena nová státní vlajka, kterou tvořil list o poměru stran 1:2 se třemi svislými pruhy: černým, bílým a zeleným. Uprostřed bílého pruhu byla červená osmicípá hvězda se žlutým středem a bílým lemem.[2]

Červená barva symbolizovala proroka Muhameda, bílá a zelená byly barvy velkých dynastií a červená barvou Arabů v Andalusii. Hvězda, nazývaná též Slunce Mezopotámie byla symbolem revoluce z roku 1958 a zároveň symbolizovala Araby a Kurdy.[2]

V roce 1963 se předpokládalo spojení Iráku s Egyptem a Sýrií. 31. července proto byla, podle egyptského vzoru, zavedena nová vlajka o poměru stran 2:3 se třemi vodorovnými pruhy: červeným, bílým a černým. V prostředním, bílém pruhu byly umístěny tři zelené, pěticípé hvězdy. Federace nebyla uskutečněna, vlajku si však Irák ponechal. Červená barva vlajky symbolizovala statečnost, bílá šlechetnost, černá muslimské vítěze a zelená je barvou islámu. Hvězdy symbolizovaly tři státy federace.[2]

Po několika převratech se v roce 1979 dostal k moci Saddám Husajn, který postupně nastolil diktaturu. Vlajku však nechal změnit a schválit parlamentem až 14. ledna 1991, těsně před odvetnou operací (Pouštní bouře) vojsk pod vlajkou OSN, která reagovala na anexi Kuvajtu Irákem 2. srpna 1990. Vlajka byla oproti předchozí doplněna o zelený nápis Allāhu Akbar, mezi hvězdami (psaný Husajnovým rukopisem). Husajn chtěl touto změnou ospravedlnit rozpoutanou válku náboženskou ideologií.[2]

25. dubna 2004 byla po svržení Saddáma Husajna, ve snaze o odstranění baasistické symboliky a o demokratický stát, schválena Prozatímní vládní radou vlajka, která již této charakteristice neodpovídala. Vlajku tvořil bílý list se světle modrým půlměsícem a se třemi úzkými pruhy při dolním okraji: tmavě modrým, žlutým a tmavě modrým.[2]

Již 29. dubna byl světle modrý odstín půlměsíce změněn po připomínkách na tmavě modrý, stejný jako na pruzích, protože odpovídal odstínu na izraelské vlajce.[2] (Není obrázek)

Návrh vlajky vyvolal silný odpor a zákon nakonec nevstoupil v platnost. Při oficiálních příležitostech byla vyvěšována modifikovaná vlajka z roku 1991, s jinou grafickou úpravou nápisu (hranatější písmo). Tato vlajka byla nakonec potvrzena 28. června 2004.[2]

V roce 2008 byly z vlajky odstraněny zelené hvězdy a změnilo se písmo Takbíru. Existovalo několik návrhů nové vlajky.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]