Nepálská vlajka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Užití vlajkyZlevadoprava Nepálská vlajka
Poměr stran: 1,219:1

Vlajka Nepálu, tvarem naprosto výjimečná vlajka, se skládá ze dvou nestejně vysokých karmínových, modře lemovaných pravoúhlých trojúhelníků položených nad sebou (částečně přes sebe). Původně se jednalo o dva plameny nad sebou, které byly přibližně před sto lety spojeny do jednoho celku.

V horním trojúhelníku se nachází stylizovaná bílá silueta měsíce, v dolním pak symbol slunce, jedná se o symboly buddhismu (kresba jejich tváří byla vypuštěna v roce 1962) i věčného koloběhu času. Obraz měsíce reprezentuje královskou rodinu, slunce rodinu Ránů, která v zemi byla u moci až do roku 1951. Zubatý tvar vlajky zároveň symbolizuje i Himálaj, v němž Nepál leží. Vlajka však také může vyjadřovat přání, aby země existovala stejně dlouho jako měsíc a slunce.

Dnešní podoba vlajky pochází z roku 1962. Kombinace karmínové a modré barvy je typická pro nepálské náboženství i světské umění, karmínová barva je nepálskou národní barvou.

Zajímavosti[editovat | editovat zdroj]

V Nepálské ústavě můžeme najít přesné instrukce k narýsování vlajky. Text s konstrukčním postupem se nachází odstavec před slovy Nepálské hymny a zní zhruba (neodborný překlad) takto:

 • Postup tvorby Národní vlajky Nepálu
  • A) Postup tvorby tvaru uvnitř rámu
 • 1. Ve spodní části karmínové tkaniny, narýsuj úsečku AB požadované délky zleva doprava.
 • 2. Z bodu A narýsuj úsečku AC kolmo k AB tak, aby AC se rovnala AB plus jedna třetina AB. Na úsečce AC vyznač bod D tak, aby se úsečka AD rovnala úsečce AB. Spoj BD.
 • 3. Na úsečce BD vyznač bod E tak, aby se BE rovnala AB.
 • 4. Narýsuj úsečku FG rovnoběžně k AB tak, že bod E náleží FG. Bod F leží na AC. Velikost FG se rovná AB.
 • 5. Spoj CG.
  • B) Postup tvorby Měsíce
 • 6. Na úsečce AB vyznač bod H tak, že AH se rovná jedné čtvrtině úsečky AB a narýsuj úsečku HI, která je rovnoběžná k AC. Tam, kde protne úsečku CG je bod I.
 • 7. Bod J leží v polovině CF. Narýsuj úsečku JK, která je rovnoběžná k AB. Tam, kde protne úsečku CG je bod K.
 • 8. Bod L leží na průniku úseček JK a HI.
 • 9. Spoj JG.
 • 10. Bod M leží na průniku úseček JG a HI.
 • 11. Vyznač bod N ve spodní části HI, jako průnik kružnice se středem v bodě M a poloměrem jako je nejkratší vzdálenost bodu M a úsečky BD.
 • 12. Narýsuj úsečku zleva doprava tak, aby byla rovnoběžná k AB, začínající v bodě O, jež leží na AC a končící v M.
 • 13. Se středem v bodě L a poloměrem LN narýsuj půlkružnici ve spodní části a nechť body P a Q leží tam, kde půlkružnice příslušně protíná OM.
 • 14. Se středem v bodě M a poloměrem MQ narýsuj půlkružnici ve spodní části procházející P a Q.
 • 15. Se středem v bodě N a poloměrem NM narýsuj oblouk protínající PNQ v bodech R a S. Spoj RS. Bod T leží na průniku úseček RS a HI.
 • 16. Se středem v bodě T a poloměrem TS narýsuj půlkružnici v horní části nad PNQ protínajíc ve dvou bodech.
 • 17. Se středem v bodě T a poloměrem TM narýsuj oblouk v horní části nad PNQ protínajíc ve dvou bodech.
 • 18. Osm stejných a podobných trojúhelníků měsíce leží v prostoru uvnitř půlkružnice č. 16 a vně oblouku č. 17 toho odstavce.
  • C) Postup tvorby Slunce
 • 19. Bod U leží v polovině AF. Narýsuj úsečku UV rovnoběžně k úsečce AB tak, aby procházela úsečkou BE v bodě V.
 • 20. Se středem v bodě W, jež leží na průniku úseček HI a UV, a poloměrem MN narýsuj kružnici.
 • 21. Se středem v bodě W a poloměrem LN narýsuj kružnici.
 • 22. Dvanáct stejných a podobných trojúhelníků slunce leží v prostoru uzavřeném kružnicí č. 20 a č. 21 se dvěma vrcholy dvou trojúhelníků ležící na úsečce HI.
  • D) Postup tvorby rámu
 • 23. Šířka rámu bude stejná, jako velikost TN. Bude vybarven tmavě modrou a bude proveden ve všech stranách vlajky. Nicméně, v pěti úhlech vlajky se budou vnější úhly rovnat vnitřním úhlům.
 • 24. Výše uvedený rám bude použit, pokud vlajka bude pověšena na laně. Na druhou stranu, pokud je zvednuta na tyči, otvor na rámu strany AC může být prodloužen v souladu s požadavky.

Vysvětlení: Úsečky HI, RS, FE, ED, JG, OQ, JK a UV jsou imaginární. Podobně vnější a vnitřní kružnice slunce a ostatní oblouky kromě půlměsíce jsou imaginární. Ty nejsou zobrazeny na vlajce.

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Vlajka Nepálu na slovenské Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]