Myanmarská vlajka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Užití vlajkyZlevadoprava Myanmarská vlajka
Poměr stran: 2:3
Užití vlajkyZlevadoprava Myanmarská námořní válečná vlajka
Poměr stran: 5:9

Vlajka Myanmaru (i dnes často nazývaném Barma) se skládá ze tří vodorovných pruhů: žlutého, zeleného a červeného, s bílou pěticípou hvězdou uprostřed. Pomyslná kružnice, do které je hvězda vepsána, má průměr 6/7 šířky listu.[1][2][3]

Žlutá barva symbolizuje solidaritu, zelená mír a barmskou přírodu, červená odvážný lid a rozhodnost, bílá hvězda je symbolem věčné existence společného Svazu.[2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

V 17.–18. století byla Barma sjednocena, od poloviny 18. století byl vytvářen centralizovaný stát. První vlajka jednotného státu byla zavedena někdy po roce 1835. Byla tvořena bílým listem, pravděpodobně o poměru stran 2:3, s vyobrazením páva s rozevřeným ocasem. Výtvarné pojetí vlajky se v různých dobových publikacích liší. Bílá barva byla rodovou barvou královské dynastie Kounbhaun. Páv, považovaný za jedno z mnoha převtělení Buddhy, symbolizoval kromě buddhismu také štěstí a jednotu.[2]

V průběhu 19. století si zemi podmanili Britové a po britsko-barmských válkách (1824–1826, 1852 a 1885–1886) byla z pobřeží Dolní Barmy vytvořena 20. prosince 1852 provincie Britská Barma a 1. ledna 1886 z vnitrozemské Horní Barmy provincie Britské Indie. 26. února byly obě provincie spojeny v rámci Britské Indie. Britská Indie neužívala svou vlajku, užívala se britská vlajka.[2]

Od 20. let 20. století sílilo v Barmě národně osvobozenecké hnutí v jeho čele byla od 30. let organizace Doubama (barmsky My Barmánci) užívající vlajku tvořenou třemi vodorovnými pruhy: žlutým, zeleným a červeným. Žlutá symbolizovala buddhismus, zelená zemědělství a červená statečnost. Ve druhé polovině 30. let bylo do středu listu, pod vlivem levicového křídla strany, přidáno bílé, kruhové pole se zkříženým černým srpem a černým kladivem.[2] (není obrázek)

1. dubna 1937 se stala Barma samostatnou kolonií. 9. února 1939 se stala vlajkou britské kolonie Barma britská služební vlajka (Blue Ensign) o poměru stran 1:2 s místním vlajkovým emblémem (anglicky badge) ve vlající části. Emblém tvořilo žluté, kruhové pole s pávem s rozevřeným ocasem v přirozených barvách. Páv stál na tyrkysovém bidélku.[2]

30. března 1941 byla zavedena prozatímní barmská vlajka, tvořená modrým listem se žlutým, kruhovým polem s pávem s rozevřeným ocasem v přirozených barvách.[2]

V první polovině roku 1942 byla Barma obsazena Japonskou armádou společně s dobrovolnickou Armádou nezávislosti Barmy, v červenci byla v zemi zavedena japonská vojenská správa. 1. srpna 1942 byla zavedena prozatímní státní vlajka – jednalo se o vlajku strany Sinyetha-Doubama, jediné legální politické strany v okupované Barmě. Vlajku tvořily dva vodorovné pruhy: zelený a žlutý (v poměru šířek 1:2) s červeným, kruhovým polem uprostřed zeleného pruhu.[2]

1. srpna 1943 byl vyhlášen loutkový stát pod názvem Barmský stát. Vlajku tvořil list o poměru stran 2:3 se třemi vodorovnými pruhy: žlutým, zeleným a červeným. Uprostřed vlajky byla umístěna tmavě žlutá, stylizovaná kresba páva v bílém, kruhovém poli ohraničeném konturou stejné barvy. Tuto vlajku, uveřejněnou 7. června 1944 v barmských novinách, schválil ministerský předseda. Některé zdroje uvádějí, že páv byl v přirozených barvách a nebyl stylizovaný, jiné uvádějí červenou barvu kruhového pole. Barvy pruhů vyjadřovaly buddhistický charakter státu (žlutá), zemědělství (zelená) a čistotu a sílu (červená). Páv symbolizoval tradice barmské státnosti, tmavě žlutá barva páva ve stylizované verzi odkazovala na "Zlatou zemi" – tradiční název Barmy.[2]

V srpnu 1944 vznikl v Barmě protijaponský odboj. Veden byl jednotnou odbojovou frontou s názvem "Liga boje proti fašismu a za svobodu lidu". Vlajkou Ligy byl červený list o poměru stran 5:9 s bílou, pěticípou hvězdou v horním rohu. (není obrázek) Červená barva listu symbolizovala boj za nezávislost, bílá čistotu ideálů a hvězda jednotu vlastenců. Povstání v roce 1945 pod touto vlajkou přispělo k porážce japonských vojsk.[2]

Od 3. května 1945 bylo britskou vojenskou správou obnoveno užívání modré služební vlajky s místním emblémem z let 1939–1941. Britská kolonie však již obnovena nebyla.[2]

24. září 1947 byla přijata ústava a nová vlajka země. 4. ledna 1948 byla vyhlášena nezávislost země pod názvem Barmský svaz a téhož dne zavlála poprvé i tato vlajka. Na doporučení zvláštní komise nebyl na vlajce použit symbol páva, ten byl vnímán jako monarchistický symbol a symbol Barmánců, ne však ostatních, v zemi žijících, národností. Státní vlajka nového státu byla (dle článku č. 215 ústavy) tvořena červeným listem s tmavomodrým kantonem. V kantonu byla bílá velká, pěticípá hvězda, mezi jejímiž cípy bylo pět stejně barevných, menších (polovičních) hvězd. Červená hvězda s velkou bílou hvězdou připomínala vlajku Ligy proti fašismu a za svobodu lidu. Malé hvězdy symbolizovaly pět nejvýznamnějších národů svazu: Barmánce, Kareny, Šany, Kačjiny a Čjiny.[2]

2. března 1962 proběhl v zemi státní převrat, v dubnu byla ohlášena cesta k socialismu a 4. ledna 1974 byla přijata nová ústava, která změnila název státu na Socialistická republika Barmský svaz a byly zavedeny nové státní symboly (kapitola XIV. články 190 a 191). Státní vlajku tvořil opět červený list s poměrem stran 5:9 s modrým kantonem. V kantonu však bylo bílé, ozubené kolo se 14 zuby, obklopené prstencem 14 malých, bílých, pěticípých hvězd (vždy jedna proti každému zubu). Přes kolo byly položeny dva bílé, rýžové klasy s (dohromady) 34 zrny a čtyřmi listy. Ozubené kolo symbolizovalo dělníky, klasy rolníky, hvězdy počet svazových států a oblastí, jejich jednotu a rovnoprávné postavení. Červená barva symbolizovala statečnost a odhodlání, modrá mír a pevnost a bílá čistotu a čestnost.[2]

18. září 1988 došlo k vojenskému převratu a 23. září byl název země vrácen na Barmský svaz. 29. května 1989 bylo zavedeno oficiální mezinárodní označení Svaz Myanmar. V roce 2010 byl změněn název státu na Republika Myanmarský svaz a byly zavedeny nové symboly země. Vlajka byla zavedena zákonem z 21. října 2010 Státní rady pro mír a rozvoj č. 8/2010 (zákon O svazové vlajce). V ústavě je však, v hlavě XIII. článek 437 (a), uveden poměr stran 4:7.[2]

Odstranění hvězd symbolizujících svazové státy a oblasti znamenalo dle analytiků a opozice centralizaci moci pod vojenskou vládou a násilnou asimilaci etnických skupin (burmanizaci země).[4]

Vlajky myanmarských oblastí a států[editovat | editovat zdroj]

Administrativní rozdělení Myanmaru
     Myanmarské státy
     Myanmarské oblasti

Barma je administrativně rozdělena na sedm oblastí, sedm států a teritorium hlavního města Neipyijta. V oblastech tvoří převážnou většinu Barmánci a státy, ležících v příhraničních oblastech Myanmaru, obývají většinově národní etnické rasy. Všechny oblasti i státy užívají vlastní vlajku.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Myanmarská vlajka na Flags of the World
  2. a b c d e f g h i j k l m n Zpravodaj Vexilolog č. 73–74, listopad 2019
  3. Zpravodaj Vexilologie č. 159 (III/2011)
  4. Burma flag ‘erases ethnic armies’. Democratic Voice of Burma [online]. 2010-05-20 [cit. 2013-01-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-10-21. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]