Doctor honoris causa

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Doctor honoris causa (čestný doktor, zkratka dr. h. c. uváděná za jménem) je čestný akademický titul, který je udělován bez studia a skládání zkoušek. Často titul uděluje akademická instituce (nejčastěji univerzita či jiná vysoká škola), kterou příslušný kandidát nestudoval ani na ní jinak nepůsobil.

Udělením titulu se oceňují významné zásluhy určité osobnosti v určitém oboru vědy či umění, zásluhy o mír, určitý stát, rozvoj vztahů mezi státy, na poli ochrany lidských práv apod. Udělení titulu může být provedeno slavnostním obřadem – promocí, titul bývá často udělen při příležitosti návštěvy instituce danou osobností.

Zkratka dr. h. c. mult. znamená, že dotyčný je držitelem více čestných doktorátů.

Grafická podoba zkratky[editovat | editovat zdroj]

Jediná kodifikovaná forma zápisu zkratky tohoto titulu je dr. h. c. (tedy s malým d a s mezerami po dr. i h.), pokračuje-li věta dále, píše se za tímto titulem čárka, jelikož jde (vzhledem k uvedené osobě) o apoziční vztah (přístavek).[1] Jde však o český úzus; v jiných státech (Německo, USA) může být ustálená forma zápisu zkratky jiná.

Známí nositelé titulu dr. h. c.[editovat | editovat zdroj]

Čeští[editovat | editovat zdroj]

 • Jan Antonín Baťa, dr. h. c. – průmyslník, čestný titul odebrán po roce 1947[2]
 • Sonja Baťa, dr. h. c. – předsedkyně Bata Shoe Foundation, od roku 2008 je členkou Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • José Manuel Durao Barroso, Ph.D., dr. h. c. – portugalský politik, předseda Evropské komise, čestný doktorát udělen Univerzitou Tomáš Bati ve Zlíně
 • prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. – teoretický fyzik
 • prof. dr. Otakar Borůvka, dr. h. c. – matematik, profesor Masarykovy univerzity v Brně
 • Otokar Březina – básník
 • JUDr. Hynek Bulín, dr. h. c. – právník, historik, filozof a slavista
 • prof. JUDr. Vladimír Čermák, dr. h. c. – právník, filozof, politolog, emeritní profesor Masarykovy univerzity a emeritní soudce Ústavního soudu České republiky
 • prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. – radiobiolog
 • prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. – fyzikální chemik
 • Antonín Dvořák – hudební skladatel
 • prof. Ing. Josef Dvořák, CSc., dr. h. c. – profesor genetiky živočichů na Mendelově univerzitě v Brně
 • prof. Petr Eben, dr. h. c. – skladatel
 • prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. – matematik, katedra numerické matematiky, MFF UK
 • prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc., dr. h. c. – matematik a logik
 • Václav Havel (50 čestných doktorátů) – bývalý prezident ČSSR, ČSFR a ČR
 • prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. – statistik a ekonom, rektor VŠE od roku 2006
 • prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c. – rektor Mendelovy Univerzity v Brně
 • prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult. – český chemik, vynálezce
 • prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr. h. c. – emeritní děkan Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava
 • prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c. – emeritní rektor ČZU v Praze
 • Ing. Ivan Chvatík, dr. h. c. – ředitel Archivu Jana Patočky, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR
 • Leoš Janáček – hudební skladatel, získal první čestný doktorát udělený Masarykovou universitou.
 • prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c
 • Vojtěch Jasný, dr. h. c. – režisér, scénárista a pedagog
 • prof. Alois Jedlička, dr. h. c. – bohemista, profesor Univerzity Karlovy
 • Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE, dr. h. c. – světoznámá architektka a designerka obdržela čestný doktorát Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně
 • prof. Viktor Kaplan – vynálezce Kaplanovy turbíny
 • prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult. – český prezident (Innsbruck, Rakousko, březen 2007, Waseda University, Tokio 2007, Česká republika, Vysoké učení technické v Brně, duben 2011)
 • doc. JUDr. Josef Klíma, dr. h. c. – Universitatis Iagellonicae 1964, asyriolog, historik klínopisného práva starého Předního východu
 • prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc., dr. h. c. – český právník a vysokoškolský pedagog
 • prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c. – pedologie a ochrana půd, ČZU
 • prof. MUDr. Jiří Král, DrSc., dr. h. c. – zakladatel tělovýchovného lékařství
 • Ing. František Křižík, dr. h. c. – vynálezce (1906)
 • prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c. – vedoucí Masarykova ústavu vyšších studií při ČVUT, dříve děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze
 • Jaroslav Kurzweil, dr. h. c. – matematik
 • ThDr. Oto Mádr, dr. h. c. – teolog
 • prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. - ředitel ústavu CzechGlobe - Ústav Výzkumu Globální Změny AV ČR, v.v.i.
 • PhDr. PaedDr. Zdeněk Mahler, dr. h. c. – český pedagog, spisovatel, scenárista, publicista a historik
 • prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. – právník, rektor Univerzity Karlovy v letech 1994 až 2000
 • prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr. h. c. – ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
 • prof. MUDr. Jan Navrátil, DrSc. dr. h. c. – přední světový kardiochirurg
 • prof. PhDr. Radim Palouš, dr. h. c. mult. – rektor Univerzity Karlovy v letech 1991 až 1994
 • prof. PhDr. Jan Patočka, DrSc., dr. h. c.
 • Karel Pejml, dr. h. c. – český klimatolog a spisovatel, zakladatel české historické klimatologie
 • doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc. dr. h. c. – astronom
 • prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSC., dr. h. c. – teolog
 • prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. – vedoucí katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín Vysoká škola Karlovy Vary, ředitel Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín, prorektor pro vědu, výzkum a vědecké ústavy
 • ThDr. JUDr. Leo Salvet, Th.D., dr. h. c. – teolog, právník, ekonom, překladatel
 • prof. ThDr. Josef Bohumil Souček, dr. h. c. – teolog
 • Jiří Suchý, dr. h. c. – divadelník, textař, básník, spisovatel, skladatel, hudebník a výtvarník; zakladatel Divadla Semafor
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. – ČVUT, Fakulta dopravní
 • Josef Škvorecký – spisovatel, titul dr. h. c. v oboru vědy o umění udělen 29. 10. 1991 (MU v Brně)[3]
 • prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c.
 • prof. František Štolba (1839–1910) – chemik a rektor ČVUT
 • prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c. – dokumentární fotograf
 • prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc., dr. h. c. – pediatr, emeritní profesor 2. lékařské fakulty UK
 • prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. – profesor v oboru didaktiky a technologií vzdělávání, bývalý rektor VŠERS
 • Pavel Tigrid, dr. h. c. – novinář a spisovatel
 • prof. František kardinál Tomášek, dr. h. c. – 34. arcibiskup pražský a primas český
 • prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc., dr. h. c. mult.
 • národní umělec prof. Josef Veselka, dr. h. c. – sbormistr a hudební pedagog
 • prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., dr. h. c. mult. – emeritní děkan Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava
 • prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. dr. h. c. – emeritní rektor Západočeské univerzity
 • Jaroslav Vrchlický – básník
 • prof. Dr. Ing. Otto Wichterle, DrSc., dr. h. c. – chemik, předseda České akademie věd
 • prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., dr. h. c. mult. – jaderný fyzik a bývalý rektor Univerzity Karlovy
 • prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., dr. h. c. mult. – fyzikální chemik
 • Ing. Miroslav Zikmund, dr. h. c – cestovatel a spisovatel, čestný doktorát udělen Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně
 • prof. Ing. František Střeleček, CSc., dr. h. c. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., dr. h. c., prof. h. c. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
 • prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. – Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 • prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c. – Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 • prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. – rektor ČZU v Praze
 • Zdeněk Svěrák, dr. h. c. - spisovatel, scenárista, dramatik, herec
 • Ing. Miloslav Pštross, dr.h.c. - kameraman,režiser,herec
 • prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. - rektor VUT FSI

Čestné doktoráty udělené pod nátlakem[editovat | editovat zdroj]

 • Josef Vrana, biskup a apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze, Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích, 1975 (tento doktorát, jehož udělení bylo vynuceno československou vládou, odmítla Římskokatolická církev uznat).[4]

Způsob zápisu v jiných zemích[editovat | editovat zdroj]

V jiných státech se může způsob, jakým je titul spolu se jménem uváděn, od českého úzu lišit, např.:

Německo

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=782
 2. KUSLOVÁ, Hana. Představení osobnosti J. A. Bati. In Jan Antonín Baťa – život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati : mezinárodní konference : sborník : Zlín 2.-3. května 2007. Zlín : Statutární město Zlín, 2007. ISBN 978-80-239-9247-2. S. 5.
 3. http://muni.cz/history/awards/honorary_doctorates/90/1
 4. Stejně jako další čestné doktoráty udělené z donucení kolaborujícím duchovním, jako byli Josef Plojhar, Jozef Feranec, Štefan Onderko, Gejza Navrátil, Alexandr Horák; viz Stanislav Balík, Jiří Hanuš: Katolická církev v Československu 1945–1989; Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2007, ISBN 978-80-7325-130-7 (str. 137–138)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]