Česká astronomická společnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Česká astronomická společnost
Sjezd České astronomické společnosti v roce 2007
Sjezd České astronomické společnosti v roce 2007
Založeno 8. prosinec 1917
Web https://www.astro.cz

Česká astronomická společnost (užívá zkratku ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Pokrývá především ty oblasti, kde i amatérští astronomové mohou svou činností přispět k rozvoji astronomie.

Byla založena 8. prosince 1917 a v současnosti má asi 550 členů. Předsedou společnosti je Ing. Jan Vondrák, DrSc.

Náplň činnosti[editovat | editovat zdroj]

Hlavní náplní společnosti je podpora práce jejích členů. Pořádá pro ně astronomické přednášky, organizuje exkurze a jiné společné akce. Její pobočky spolupracují s místními hvězdárnami. Oblast hlavních činností naznačuje níže uvedený seznam sekcí. Česká astronomická společnost vydává také časopis Kosmické rozhledy; některé sekce vydávají své vlastní věstníky. Pořádá také průběžnou fotografickou soutěž Česká astrofotografie měsíce.

Pro majitele astronomických přístrojů a amatérské pozorovatele organizuje především akci Mezní hvězdná velikost – setkání amatérských astronomů spojené s odbornými přednáškami a především (při příznivém počasí) se společným pozorováním noční oblohy.

Mezní hvězdná velikost - setkání amatérských astronomů

Hlavní akcí České astronomické společnosti určenou mládeži je Astronomická olympiáda. Je pořádána ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a některými hvězdárnami. V současné době jde již o samostatnou akci (dříve šlo o podkategorii Fyzikální olympiády).

Společnost se také výrazně angažuje v boji proti světelnému znečištění. K významným astronomickým úkazům vydává tiskové zprávy, které jsou přebírány našimi tiskovými agenturami a předními deníky.

Speciální činností je vydávání osvědčení o pojmenování planetek.

Česká astronomická společnost se však zapojuje také do akcí, které popularizují vědu jako celek. V roce 2007 to byla Evropská noc vědců (28. září) a akce Věda v ulicích (22. a 23. června). Obvykle se zde prezentuje společně s Astronomickým ústavem Akademie věd.[1] [2]

Ceny České astronomické společnosti[editovat | editovat zdroj]

Udělováním cen oceňuje společnost zásluhy za rozvoj astronomie.

Cena Františka Nušla[editovat | editovat zdroj]

Nejvýznamnější z cen udělovaných Českou astronomickou společností je Cena Františka Nušla – nejvyšší ocenění udělované badatelům, kteří se svým celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie.[3] Seznam laureátů a statut Nušlovy ceny.

Cena Zdeňka Kvíze[editovat | editovat zdroj]

Pro astronomy, kteří se zabývají meziplanetární hmotou, proměnnými hvězdami nebo popularizací a výukou astronomie je od roku 1996 určena Cena Zdeňka Kvíze.[4]

 • V roce 2008 ji získal Luboš Brát za přínos v oboru studia proměnných hvězd.
 • V roce 2010 získal cenu Martin Lehký za přínos v oboru studia meziplanetární hmoty.

Littera astronomica[editovat | editovat zdroj]

K ocenění osobností, které svým literárním dílem významně přispěly k popularizaci astronomie u nás, uděluje společnost od roku 2002 cenu Littera astronomica.

Kopalova přednáška[editovat | editovat zdroj]

V roce 2007 zřídila Česká astronomická společnost po vzoru prestižních zahraničních společností další cenu – Kopalovu přednášku. Je udělována českým astronomům nebo astronomkám za významné výsledky, které byly uveřejněny ve světovém vědeckém tisku. Oceněný přednese svoji přednášku na některé slavnostní veřejné akci společnosti.

 • Kopalovou přednáškou za rok 2007 byl oceněn Pavel Spurný z Astronomického ústavu Akademie věd za své objevy při výzkumu malých těles sluneční soustavy (meteoroidů) a jejich interakce se zemskou atmosférou. Svoji čestnou přednášku na téma Systematické sledování bolidů ve Střední Evropě a v Západní Austrálii přednesl laureát na slavnostním shromáždění u příležitosti 90. výročí České astronomické společnosti 8. prosince 2007.[6]
 • Roku 2010 získal cenu prof. Miloslav Druckmüller z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně za současné významné výsledky při matematickém zpracování obrazů sluneční koróny pořizovaných během úplných zatmění Slunce.

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Nejvyšším orgánem České astronomické společnosti je sjezd, který se schází nově 1x za 4 roky (poslední proběhl 24. března 2013 v Brně). Mezi sjezdy řídí činnost Výkonný výbor, ten je kontrolován Revizní komisí.

Libor Lenža a Pavel Suchan na sjezdu

Individuální členové společnosti se organizují buď v místních pobočkách, nebo v odborných sekcích. Každý člen je registrován v jedné sekci nebo pobočce jako kmenový člen. Může se však účastnit na činnosti dalších sekcí či poboček jako hostující člen.

Kromě individuálních členů má společnost i kolektivní členy, což jsou většinou vědecké instituce (např. Astronomický ústav Akademie věd ČR nebo některé hvězdárny). V roce 2013 je ve společnosti 23 kolektivních členů. Kolektivními členy jsou i některé jiné astronomické společnosti:

Výkonný výbor může zřídit i pracovní skupiny. V roce 2013 takto pracuje Skupina pro temné nebe.

Výkonný výbor[editovat | editovat zdroj]

Na 19. sjezdu 24. března 2013 byl tentokráte na čtyřleté období zvolen výbor ve stejném složení, v jakém pracoval v uplynulém období: Jan Vondrák (předseda), Pavel Suchan (místopředseda), Radek Dřevěný (hospodář), Lenka Soumarová, Marcel Bělík, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák a Petr Sobotka. Členové revizní komise jsou Eva Marková (předsedkyně), Martin Černický, Jan Kožuško.

Pobočky[editovat | editovat zdroj]

Hvězdárna v Úpici – sídlo Východočeské pobočky

Členové České astronomické společnosti jsou organizováni v místních pobočkách, které většinou mají vztah k místní hvězdárně nebo planetáriu.[9]

Sekce[editovat | editovat zdroj]

Kromě místních poboček má Česká astronomická společnost ještě sekce, které mají celostátní působnost a sdružují členy zaměřené na konkrétní oblast astronomie.

 • Amatérská prohlídka oblohy
  Sdružuje milovníky krás noční oblohy. Jejími členy jsou především mladí lidé, kteří prošli letním astronomickým táborem na hvězdárně v Úpici.
 • Astronautická sekce
  Sdružuje zájemce o oblast kosmonautiky většinou spojenou s astronomií. Organizuje Kosmos-News Party v Lázních Bohdaneč, která se koná pravidelně od roku 2001 (v posledních letech i s účastí jediného českého kosmonauta Vladimíra Remka).
 • Historická sekce
  Zabývá se historií astronomie – její členové píší články o českých a světových astronomech.
 • Kosmologická sekce
  Členové sekce se věnují odborným otázkám kosmologie – stavby a vývoje vesmíru – a také její popularizaci.
 • Sekce pro děti a mládež
  Sekce poskytuje dětem do 15 let možnost zapojit se do práce České astronomické společnosti. Pořádá různé akce pro děti, např. Noc na hvězdárně.
 • Sekce proměnných hvězd a exoplanet
  Tato sekce se zabývá výzkumem a pozorováním proměnných hvězd – především sledováním zákrytových dvojhvězd a fyzických proměnných hvězd. Od roku 2007 se věnuje také fenoménu dnešní astronomie exoplanetám, předevěím pozorování přechodu exoplanet před mateřskou hvězdou a za tím účelem Sekce vytvořila a provozuje celosvetovou databázi ETD - Exoplanet Transit Database. Vydává časopis Perseus.
 • Přístrojová a optická sekce
  Sdružuje zájemce o astronomické přístroje a dalekohledy. Ti si jejím prostřednictvím vyměňují návody a rady pro jejich stavbu a používání. Členové sekce píší také recenze komerčních optických přístrojů.
 • Sluneční sekce
  Členové sekce se zabývají pozorováním Slunce ve viditelném i radiovém oboru, jeho protuberancemi, chromosférou a fotosférou. Podílí se i na vydávání krátkodobých předpovědí sluneční aktivity.
 • Sekce zákrytová a astrometrická
  Zabývá se pozorováním zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. V příznivých letech pozorují její členové i zatmění Slunce.
 • Společnost pro meziplanetární hmotu
  Jedná se o samostatné občanské sdružení, které má od svého vzniku v roce 1996 statut sekce České astronomické společnosti. Soustřeďuje zájemce o pozorování meziplanetární hmotymeteorů a komet. Každoročně pořádá fotografickou soutěž Moje vánoční kometa.

Předsedové České astronomické společnosti[editovat | editovat zdroj]

Jan Vondrák – předseda České astronomické společnosti

Za 90 let existence společnosti se v jejím čele vystřídalo 12 předsedů. Z nich bezkonkurenčně nejdéle vykonával svoji funkci František Nušl. Čestným předsedou je Dr. Jiří Grygar.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Výsledky a reakce na proběhlý ročník Noci vědců [online]. Česká astronomická společnost, [cit. 2007-12-09]. Dostupné online.  
 2. Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. na pražské "Vědě v ulicích" [online]. Astronomický ústav, [cit. 2007-12-09]. Dostupné online.  
 3. Nušlova cena [online]. Česká astronomická společnost, [cit. 2009-10-11]. Dostupné online.  
 4. Cena Zdeňka Kvíze [online]. Česká astronomická společnost, 2008, [cit. 2009-10-11]. Dostupné online.  
 5. SUCHAN, Pavel. Nezadržitelný vzestup astročásticové fyziky [online]. Česká astronomická společnost, 2009-10-09, [cit. 2009-10-11]. Dostupné online.  
 6. Tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 103 ze 6. 12. 2007 [online]. Česká astronomická společnost, [cit. 2007-12-09]. Dostupné online.  
 7. SUCHAN, Pavel. Česká astronomická společnost udělila čestnou Kopalovu přednášku za rok 2008 [online]. Česká astronomická společnost, 2008-11-12, [cit. 2009-10-11]. Dostupné online.  
 8. SUCHAN, Pavel. Česká astronomická společnost udělila čestnou Kopalovu přednášku za rok 2009 [online]. Česká astronomická společnost, 2009-12-16, [cit. 2010-03-05]. Formát .doc. Dostupné online.  
 9. Pobočky [online]. Česká astronomická společnost, 2015, [cit. 2016-02-27]. Dostupné online.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]