Tisková zpráva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tisková zpráva je obsáhlejší textové sdělení určené médiím, které vydává obchodní společnost, politická strana či jiná organizace v okamžiku, kdy potřebuje sdělit něco důležitého veřejnosti. Má, stejně jako novinová zpráva, strukturu obrácené pyramidy – nejdůležitější informace jsou v úvodním odstavci, další vysvětlující informace následují. To umožňuje redaktorovi krátit zprávu od konce, aniž by došlo k vypuštění klíčového sdělení. Obvyklý rozsah se pohybuje mezi jednou a dvěma stranami.

Zpráva obecně patří mezi historicky nejstarší žurnalistické útvary. Nekomentuje ani neanalyzuje. Odpovídá na základní otázky kdo, co, kdy, kde, jak a proč. Mezi její základní znaky patří jasnost, přesnost, věcnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a jednota místa, času a děje. V těchto bodech se od ní zpráva tisková zásadně nikterak neliší.

Tiskovou zprávou rozumíme textové sdělení rozsáhlejšího obsahu určené především médiím (televize, internet, noviny, rádio), které vydává obchodní společnost, politická strana či jiná organizace (případně i jednotlivec) v okamžiku, kdy potřebuje sdělit nové skutečnosti, události nebo fakta veřejnosti.

Tisková zpráva patří mezi nástroje public relations.

Členění[editovat | editovat zdroj]

Dříve byl titulek spíše stručný, heslovitý. Dnes je snaha redaktorů o zaujmutí čtenáře výraznější a je tedy nahrazován klíčovými slovy, případně se používá tzv. dlouhý titulek neboli anotace. Vlastní text zprávy obvykle předchází kromě titulku také domicil (označení místa v němž došlo k napsání zprávy nebo jiné místní označení), datum a signatura (značka/podpis). Stavba zprávy se skládá z „čela“ a „trupu“. „Čelo“ je úvodní odstavec o 5-7 řádcích přinášející odpovědi na zpravodajské otázky. Zároveň je také tou důležitější částí, která by měla být nejstručnější verzí, jež je schopna samostatné existence. Další informace v „trupu“ tiskové zprávy sdělují čtenáři věci již méně důležité. Má tedy, stejně jako např. novinová zpráva, strukturu obrácené pyramidy, což umožňuje autorovi krátit zprávu od konce, aniž by došlo k vypuštění či absenci klíčového sdělení. Obvyklý rozsah tiskové zprávy se pohybuje mezi jednou až dvěma stranami. Tisková zpráva se řadí mezi hlavní nástroje dynamicky se rozvíjejícího oboru public relations a PR agentury tedy patří k jejich největším zadavatelům.

Mezi nejznámější české tiskové agentury či kanceláře produkující denně množství tiskových zpráv patří např. Česká tisková kancelář (ČTK), k největším světovým tiskovým agenturám potom patří AFP, AP, Reuter, ITAR-TASS či UPI.

Tisková zpráva patří mezi nástroje public relations.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]