Oligarchie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Oligarchie (řecky Ὀλιγαρχία, Oligarchía) je forma vlády, ve které má politickou moc v rukou pouze hrstka prominentních osob (nejčastěji příslušníci nejbohatší vrstvy s politickým vlivem, či příslušníci armády). Termín 'oligarchie' může též označovat státní celek, v němž je tento typ vlády uplatňován. Název pochází ze spojení řeckých slov óligon (málo) a archó (panovat).

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Příkladem oligarchií v minulosti byla Sparta a Polsko-litevské společenství, ve kterém mohla volit pouze šlechta. V současnosti má znaky oligarchie politické zřízení v Rusku, kde po pádu komunistického zřízení vznikla nová třída lidí, kteří v krátkém čase nabyli enormního majetku, potažmo vlivu a moci. Oligarchie tedy může vzkvétat i v politicky regulovaném kapitalismu (s prvky korporativismu), kde se zájmy monopolních korporací prolínají s politickou mocí a tím narůstá míra materiální a společenské polarizace (otvírající se „nůžky“ mezi nejbohatšími a nejslabšími, popř. mezi velkým korporacemi a drobným podnikáním).[zdroj?] Např. v USA skupina výzkumníků z Princeton a Northwestern University ve své studii nazvané Testování teorií americké politiky: Elity, zájmové skupiny a průměrní občané[1] předkládá tezi, že americká vláda nereprezentuje zájmy obyčejných lidí, nýbrž těch mocných a bohatých a dokládá ji srovnáním skoro dvou tisíc politických rozhodnutí z let 1981 až 2002 se zájmy, deklarovanými jednak ekonomicky slabšími až prostředními voliči a také se zájmy nejbohatší ekonomické elity, přičemž disproporce ve prospěch elit je jasně patrná. Nejen Rusko, ale i USA tedy provozují demokracii do značné míry jako legitimizaci reálné oligarchické politiky. V případě komunismu moc třímá v rukou nomenklatura, v případě kapitalismu mají (do jisté míry nepřímý) vliv představitelé nejvýznamnějších podniků, bank a obchodních společností.[zdroj?]

Finanční oligarchie je označení stavu, kdy finančníci s kapitálem (bankéři) ovládají obchodní společnost tím, že zasedají ve správních radách jejich podnikání a prosazují rozhodnutí a kroky, kterými se tato společnost bude ubírat. Může zde docházet také k propojení zájmu bank (popř. jiných ekonomicky silných korporací) s politickou sférou vlivu, které může ústit v podpoře krachujících podniků (např. formou bailoutů) z veřejných prostředků (daní) obhajované jako záchrana ekonomicky významných odvětví.[zdroj?]

Oligarchie ve Spartě - forma vlády, kde vládla mocná skupina aristokratů (sociálně a politicky privilegovaná vrstva starověké společnosti). (Podle Aristotela je oligarchie zvrhlá aristokracie.) Oligarchie svržena kvůli nespokojenosti se spartskou nadvládou thébskou hegemonií (371-362 př. n. l.).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. journals.cambridge.org/article_S1537592714001595 - Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens

Související články[editovat | editovat zdroj]