Lomské údolí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Lomské údolí
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Chybí zde svobodný obrázek
Základní informace
Vyhlášení 16. března 2019
Vyhlásil Krajský úřad Ústeckého kraje
Nadm. výška 506–630 m n. m.
Rozloha 20,64
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Most
Umístění Lom
Souřadnice
Lomské údolí
Lomské údolí
Další informace
Kód 6180
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

Lomské údolí je přírodní památka u města Lomokrese MostÚsteckém kraji. Nachází se severně od města v krušnohorském údolí Lomského potoka. Důvodem ochrany území jsou jasanovo-olšové luhy, ve kterých se vyskytuje kriticky ohrožený měkkýš vřetenec horský.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Chráněné území vyhlásil krajský úřad Ústeckého kraje s účinností ode dne 16. března 2019. Přírodní památka je v Ústředním seznamu ochrany přírody evidována pod číslem 6180.[1]

Chráněná část Lomského údolí je dlouhodobě porostlé lesem s převažující olší lepkavou, jasanem ztepilým a javorem klenem. V polovině dvacátého století se u bývalých rybníků nacházely drobné louky či pastviny.[2]

Přírodní poměry[editovat | editovat zdroj]

Chráněné území měří 20,6381 hektaru, nachází se v nadmořské výšce 506–630 metrů v katastrálním území Lom u Mostu a je součástí rozsáhlé evropsky významné lokality Východní Krušnohoří.[1]

Abiotické podmínky[editovat | editovat zdroj]

Většina území přírodní památky leží na pravém břehu Lomského potoka. Geologické podloží tvoří horniny krušnohorského krystalinika, do nichž pronikly variské hlubinné vyvřeliny.[3] Ty zasahují do nejjižnější části chráněného území. Ve střední části se vyskytují předvariské vyvřeliny zastoupené dvojslídnými až biotitickými metagranity, metagranodiority a ortorulami a v severní části jsou prekambrické dvojslídné a biotitické, místy migmatizované, ruly.[4]

geomorfologickém členění Česka leží lokalita v celku Krušné hory, podcelku Loučenská hornatina a okrsku Flájská hornatina.[4] Samotné údolí je sevřené[3] a orientované k jihu až jihovýchodu.[4] Podle Půdní mapy se v celém území vyvinul půdní typ podzol kambický.[4]

Údolí odvodňuje Lomský potok, který se prostřednictvím uměle vybudované přeložky vlévá do Bouřlivce, a patří tedy k povodí Bíliny.[5] V severní části území byly na potoce vybudovány dva drobné obtokové rybníky, ale jejich hráze jsou poškozené erozí a požeráky s potrubím se rozpadají. Plochu rybníků porůstá orobinec (Typha). Vzhledem k výskytu vřetence horského by jejich obnova byla vhodná jen v podobě menších tůní, které by podpořily populaci obojživelníků.[6]

V rámci Quittovy klasifikace podnebí se chráněné území nachází v mírně teplé oblasti MT4,[1] pro kterou jsou typické průměrné teploty −2 až −3 °C v lednu a 16–17 °C v červenci. Roční úhrn srážek dosahuje 600–750 milimetrů.[7]

Ve fytogeografickém členění Lomské údolí patří do oblasti mezofytika a v něm v okrese Krušnohorské podhůří vlastní.[3]

Flóra[editovat | editovat zdroj]

Hlavním ekosystémem, pro který byla přírodní památka vyhlášena, jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, které zabírají 14 % rozlohy území. Dominantními druhy stromového patra v nich jou olše lepkavá (Alnus glutinosa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Jako příměs v lese rostou další listnáče jako javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor babyka (Acer campestre), jilm drsný (Ulmus glabra) a habr obecný (Carpinus betulus).[8]

Fauna[editovat | editovat zdroj]

K hlavnímu předmětu ochrany území patří měkkýš vřetenec horský (Pseudofusulus varians), který je jako kriticky ohrožený zapsán na Červený seznam IUCN a na lokalitě se v záplavovém území potoka vyskytuje v počtu stovek jedinců.[8]

Z ohrožených obratlovců zapsaných na Červený seznam a chráněných podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. byl zaznamenán zranitelný jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), sluka lesní (Scolopax rusticola), holub doupňák (Columba oenas), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) a krkavec velký (Corvus corax). Nad územím přeletuje a loví zde čáp černý (Ciconia nigra). Z netopýrů v Lomském údolí žijí kriticky ohrožení netopýr velký (Myotis myotis), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a středně ohrožení netopýr vodní (Myotis daubentonii) a netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus).[9]

Přístup[editovat | editovat zdroj]

Údolím potoka vede z Lomu zpevněná cesta, která lemuje východní hranici chráněného území.[5]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c PP Lomské údolí [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2019-11-17]. Dostupné online. 
  2. Plán péče o přírodní památku Lomské údolí na období 2018–2030 [PDF online]. Krajský úřad Ústeckého kraje [cit. 2019-11-17]. S. 8–9. Dále jen Plán péče. Dostupné online. 
  3. a b c Plán péče, s. 6.
  4. a b c d CENIA. Katastrální mapy, geomorfologická mapa, geologická a půdní mapa ČR [online]. Praha: Národní geoportál INSPIRE [cit. 2019-11-17]. Dostupné online. 
  5. a b Seznam.cz. Turistická mapa [online]. Mapy.cz [cit. 2019-11-17]. Dostupné online. 
  6. Plán péče, s. 9.
  7. VONDRÁKOVÁ, Alena; VÁVRA, Aleš; VOŽENÍLEK, Vít. Climatic regions of the Czech Republic. Quitt's classification during years 1961–2000. Journal of Maps [online]. 2013-05-13 [cit. 2019-05-16]. Čís. 9, s. 425–430. Dostupné online. DOI:10.1080/17445647.2013.800827. 
  8. a b Plán péče, s. 4.
  9. Plán péče, s. 7.

Související články[editovat | editovat zdroj]