Lindan

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Lindan
Strukturní vzorec lindanu

Strukturní vzorec lindanu

Obecné
Systematický název (1r,2R,3S,4r,5R,6S)-1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan
Triviální název lindan
Ostatní názvy γ-hexachlorcyklohexan
Anglický název Lindane
Německý název Lindan
Sumární vzorec C6H6Cl6
Vzhled bezbarvá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 200-401-2
Indexové číslo 602-043-00-6
Vlastnosti
Molární hmotnost 290,83 g/mol
Teplota tání 113 °C
Teplota varu 288 °C
Rozpustnost ve vodě 10 mg/l
Bezpečnost
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
H-věty H301 H332 H312 H373 H362 H410
R-věty R20/21 R25 R48/22 R64 R50/53
S-věty S1/2 S36/37 S45 S60 S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Lindan je chlorovaný cyklický uhlovodík, který se užíval jako pesticid.

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Z chemického hlediska se jedná o gama izomer hexachlorcyklohexanu. Za běžných podmínek jde o bílý prášek lehce zatuchlého zápachu. Lindan je dobře rozpustný v organických rozpouštědlech a tucích. Je považován za perzistentní organickou látku a je zařazen na seznam Stockholmské úmluvy.

Zdravotní rizika[editovat | editovat zdroj]

Vystavení lindanu u lidí vyvolává bolesti hlavy, podráždění sliznic, svalovou ochablost, poruchy jater. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) ho klasifikovala jako možný karcinogen pro člověka, tedy skupiny 2B.

Zajímavosti[editovat | editovat zdroj]

V Československu se lindan vyráběl v podniku Spolana Neratovice. V roce 1965 pak bylo zavedeno zpracování odpadů z výroby lindanu na výrobu pesticidu 2,4,5-T, který pak Československo prostřednictvím podniku zahraničního obchodu prodávalo přes prostředníka na americké letecké základny ve Vietnamu pro míchání Agent Orange.[2]

Lindanem je silně kontaminován bývalý sklad pesticidůLubechKlatov. Riziková analýza prokázala také kontaminaci zdrojů podpovrchové vody a doporučila, aby vlastníci studen byli upozorněni na zdravotní rizika spojená s případnou konzumací vody.[3]

Regulace[editovat | editovat zdroj]

Jeho výroba a použití v České republice je zakázána.[4] V květnu 2009 bylo v Ženevě na 4. konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy rozhodnuto o zařazení lindanu na černou listinu úmluvy o perzistentních organických látkách.[5] V červnu 2015 ho WHO zařadila spolu s DDT na seznam karcinogenních látek.[6]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]