Křemelina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Diatomit z oblasti Zvolenské kotliny na Slovensku
Rozsivky v mikroskopu

Křemelina je nezpevněná (sypká) hornina, která je tvořena většinou opálovými schránkami rozsivek (jednobuněčné řasy), dle nichž se označuje též jako rozsivková zemina. Společně s radiolarity a spongolity je řazena k silicitům organogenního původu.[1] Dalším používaným názvem je diatomit, zahrnující horniny složené z diatom (schránek rozsivek) různého stupně zpevnění. Sypké se označují křemelina (diatomová zemina), zpevněné diatomové břidlice, někdy však pojem diatomit je používán pouze pro tyto zpevněné horniny břidličnatého charakteru. Kromě schránek rozsivek a jejich úlomků jsou v křemelinách zastoupeny jílové minerály, nejčastěji kaolinit a illit.

Historicky jsou rozsivky známe od spodní jury, významné uloženiny jsou třetihorní (jezerní i mořské sedimenty), vznikají však i v dnešních vodních pánvích chladnějších oblastí, chudých uhličitanem vápenatým. Velmi příznivé podmínky pro rozvoj diatom představují blízké sopečné oblasti, neboť sopečný popel je snadno přístupným zdrojem potřebných anorganických látek pro stavbu schránek. Významné výskyty u nás jsou většinou neogénního stáří, sladkovodního původu nebo vznikly ve vodách s velmi nízkou salinitou.

Křemelina je velice jemnozrnný, práškovitý až jílovitý sediment. Je-li čistá, má bílou barvu, bývá i nazelenalá, šedá, hnědavá dle příměsí. Vysoce kvalitní křemelina obsahuje kolem 90 % oxidu křemičitého. Důležitou vlastností pro využití je pórovitost, dosahující u dobrých druhů až 80 %. Objemová hmotnost vysušené křemeliny je 0,3–0,5 g/cm³, takže výrobky z ní plavou na vodě. Dalšími ceněnými vlastnostmi jsou tepelně izolační, žáruvzdornost, vysoká absorpční schopnost, odolnost vůči kyselinám atd.[2]

Využití[editovat | editovat zdroj]

Zřejmě první průmyslové využití diatomitu představovala výroba dynamitu. Nitroglycerín smíchaný se zeminou bylo možné dále hníst a zpracovávat, aniž by hrozilo bezprostřední nebezpečí výbuchu. V dnešní době slouží zejména k výrobě filtrů (na oleje, tuky, ale též pivo a víno), jako plnidlo, k výrobě abraziv, zvukových, tepelných izolátorů, jako speciální stavební materiál (lehčené tvárnice), používá se i v zemědělství.

Je užívána jako doplněk stravy pro doplnění křemíku v těle a celkovou očistu těla.[zdroj?]

Výskyt[editovat | editovat zdroj]

Těžba křemeliny v prostoru Borovany-Ledenice, okres České Budějovice

V České republice je to zvláště Třeboňská pánev (největší české ložisko Borovany, Ledenice), podkrušnohorský oligocén (Soos), na Slovensku Dúbravice, Močiar.

Největší světová ložiska se nacházejí v Kalifornii, kde mocnost dosahuje až 400 m. Význačnými producenty jsou Dánsko, Francie (Auvergne), SRN (Lüneburg), Japonsko, Island.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. HEJTMAN, Bohuslav. Petrografie. Třetí, opravené. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 264 s. ISBN 04-410-81. S. 177-178.  
  2. SVOBODA, Josef a kol.. Encyklopedický slovník geologických věd 1. svazek A-M. První. vyd. Praha : Academia, 1983. 920 s. ISBN 21-074-83. S. 718-719.